Onderwijs

Student, zorg dat je je rechten kent

Bij eerstejaars is onlangs een brief over het studentenstatuut op de mat gevallen. Voor deze TU-nieuwelingen is het een aanrader om even kennis te nemen van hun studentenrechten.

Boven de brief over het studentenstatuut staat nadrukkelijk: bewaren! Studenten % net als andere mensen % krijgen meestal pas interesse in hun rechtspositie als ze tegen problemen of belemmeringen aanlopen. Hebben ze deze brief nog dan weten ze in ieder geval waar ze moeten beginnen om naar een oplossing te zoeken.

Kort gezegd is het studentenstatuut een overzicht van de rechten van de student op de TU Delft. Bij de opstelling hiervan is de studentenraad nauw betrokken geweest. Voorzitter Constantijn Berning: ,,Het is belangrijk dat studenten kennisnemen van hun rechten. Daarom willen we ze met klem aanraden om in ieder geval dat studentenstatuut op internet eens door te lopen.”

Bij dit doorlopen heeft hij een aantal aanraders voor de studenten. Berning vindt dat studenten eens moeten letten op de gedragscode buitenlandse taal. ,,Engels wordt steeds meer de voertaal in de colleges. Toch is vastgelegd dat studenten kunnen eisen dat colleges en tentamens in het Nederlands zijn. Voorkomen moet worden dat studenten door taalproblemen een onvoldoende scoren voor een tentamen. Dat gaat met de bachelor-masterstructuur misschien wel veranderen maar dit jaar kunnen ze hierop nog een beroep doen.”

Studenten realiseren zich evenmin dat zij het recht hebben op een studeerbaar programma. Dat wil zoveel zeggen dat een student geen studievertraging mag oplopen door de wijze waarop een faculteit het programma heeft samengesteld. Berning: ,,Het kan zijn dat bij een ontwerpvak niet meer dan veertig studenten toegelaten worden. Als studenten daardoor de aansluiting missen met de rest van het programma, kunnen zij hiertegen protest aantekenen en zich beroepen op het recht op een studeerbaar programma.”

Verder wil Berning de nieuwkomers erop wijzen dat in het statuut vastgelegd is dat zij toegang moeten hebben tot studentenvoorzieningen zoals computers. ,,Mankeert daar wat aan, dan is het raadzaam zich te wenden tot de facultaire studentenraad. Voor meer algemene klachten over het beleid van de universiteit betreffende studentenzaken kunnen studenten een beroep doen op de ombudsman.”

Herhalen

De verkorte versie van het studentstatuut is de verantwoordelijkheid van het Studentenadviesbureau (Stad). Zij vinden het ook om andere redenen belangrijk dat eerstejaars kennismaken met het statuut. Eugène van der Heijden, studentendecaan bij Stad: ,,Wij willen graag studenten ervan doordringen dat, als zij studievertraging oplopen, zij niet gaan zitten afwachten maar direct handelen. Is er wat, laat het weten! Bij wie studenten in welk geval moeten aankloppen, staat in het studentenstatuut. De TU probeert via Volg+ het verloop van destudie van studenten zoveel mogelijk te volgen. Helemaal sluitend is dit systeem niet. Studenten moeten zelf ook aan de bel trekken als de studie stagneert.”

Naast het studentenstatuut is bij de brief ook een rsi-folder gevoegd. ,,Rsi is een toenemend maatschappelijk probleem en de TU voert een actief beleid voor het voorkomen hiervan.”

Behalve de eerstejaars krijgen de ouderejaars binnenkort ook een brief over het studentenstatuut. Van der Heijden: ,,Daarin liggen de accenten wat anders. Er zal ingegaan worden op de financiële regelingen rond bijvoorbeeld bestuurswerk. Verder zullen we de studenten wijzen op de mogelijkheden % binnen bepaalde grenzen % voor maatwerk binnen hun studie.” Toch zal de ouderejaarsbrief ook uitvoerig aandacht aan het studentenstatuut zelf besteden. ,,Steeds weer blijkt dat studenten hun rechten slecht kennen en daardoor kan het nooit kwaad ze daar regelmatig op te wijzen.”

www.tudelft.nl/studentenstatuut . .

Boven de brief over het studentenstatuut staat nadrukkelijk: bewaren! Studenten % net als andere mensen % krijgen meestal pas interesse in hun rechtspositie als ze tegen problemen of belemmeringen aanlopen. Hebben ze deze brief nog dan weten ze in ieder geval waar ze moeten beginnen om naar een oplossing te zoeken.

Kort gezegd is het studentenstatuut een overzicht van de rechten van de student op de TU Delft. Bij de opstelling hiervan is de studentenraad nauw betrokken geweest. Voorzitter Constantijn Berning: ,,Het is belangrijk dat studenten kennisnemen van hun rechten. Daarom willen we ze met klem aanraden om in ieder geval dat studentenstatuut op internet eens door te lopen.”

Bij dit doorlopen heeft hij een aantal aanraders voor de studenten. Berning vindt dat studenten eens moeten letten op de gedragscode buitenlandse taal. ,,Engels wordt steeds meer de voertaal in de colleges. Toch is vastgelegd dat studenten kunnen eisen dat colleges en tentamens in het Nederlands zijn. Voorkomen moet worden dat studenten door taalproblemen een onvoldoende scoren voor een tentamen. Dat gaat met de bachelor-masterstructuur misschien wel veranderen maar dit jaar kunnen ze hierop nog een beroep doen.”

Studenten realiseren zich evenmin dat zij het recht hebben op een studeerbaar programma. Dat wil zoveel zeggen dat een student geen studievertraging mag oplopen door de wijze waarop een faculteit het programma heeft samengesteld. Berning: ,,Het kan zijn dat bij een ontwerpvak niet meer dan veertig studenten toegelaten worden. Als studenten daardoor de aansluiting missen met de rest van het programma, kunnen zij hiertegen protest aantekenen en zich beroepen op het recht op een studeerbaar programma.”

Verder wil Berning de nieuwkomers erop wijzen dat in het statuut vastgelegd is dat zij toegang moeten hebben tot studentenvoorzieningen zoals computers. ,,Mankeert daar wat aan, dan is het raadzaam zich te wenden tot de facultaire studentenraad. Voor meer algemene klachten over het beleid van de universiteit betreffende studentenzaken kunnen studenten een beroep doen op de ombudsman.”

Herhalen

De verkorte versie van het studentstatuut is de verantwoordelijkheid van het Studentenadviesbureau (Stad). Zij vinden het ook om andere redenen belangrijk dat eerstejaars kennismaken met het statuut. Eugène van der Heijden, studentendecaan bij Stad: ,,Wij willen graag studenten ervan doordringen dat, als zij studievertraging oplopen, zij niet gaan zitten afwachten maar direct handelen. Is er wat, laat het weten! Bij wie studenten in welk geval moeten aankloppen, staat in het studentenstatuut. De TU probeert via Volg+ het verloop van destudie van studenten zoveel mogelijk te volgen. Helemaal sluitend is dit systeem niet. Studenten moeten zelf ook aan de bel trekken als de studie stagneert.”

Naast het studentenstatuut is bij de brief ook een rsi-folder gevoegd. ,,Rsi is een toenemend maatschappelijk probleem en de TU voert een actief beleid voor het voorkomen hiervan.”

Behalve de eerstejaars krijgen de ouderejaars binnenkort ook een brief over het studentenstatuut. Van der Heijden: ,,Daarin liggen de accenten wat anders. Er zal ingegaan worden op de financiële regelingen rond bijvoorbeeld bestuurswerk. Verder zullen we de studenten wijzen op de mogelijkheden % binnen bepaalde grenzen % voor maatwerk binnen hun studie.” Toch zal de ouderejaarsbrief ook uitvoerig aandacht aan het studentenstatuut zelf besteden. ,,Steeds weer blijkt dat studenten hun rechten slecht kennen en daardoor kan het nooit kwaad ze daar regelmatig op te wijzen.”

www.tudelft.nl/studentenstatuut . .

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.