Onderwijs

In strijd met eerder convenant

De collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam heeft zijn twijfels over de ‘voorkeurspositie’ die de TH Rijswijk in de samenwerking met de TU geniet.

Collegevoorzitter Jasper Tuytel van de Hogeschool Rotterdam betreurt het dat met de intensieve samenwerking tussen Rijswijk en Delft eerdere afspraken met hbo-opleidingen in Zuid-Holland overboord zijn gezet. In een convenant tussen de TU Delft, de TH Rijswijk, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam was in 2000 afgesproken om zorgvuldig af te stemmen welke technische opleidingen elke hogeschool in de toekomst zou aanbieden, aldus Tuytel. ,,Er zouden alleen nieuwe technische hbo-opleidingen in Delft starten, als alle vier de partijen het daarover eens waren.”

Rijswijk zou de plannen uitwerken, maar koos later voor nauwe samenwerking met Delft. ,,Jammer dat men ons niet rechtstreeks op de hoogte heeft gesteld. Ik betreur dat het zo loopt. Het was beter geweest om na te denken over een samenhangend pakket van technische opleidingen in Delft.”

,,Voor de doorstroming van hbo-studenten naar het wetenschappelijk onderwijs was een brede samenwerking ook wenselijker geweest. Met het oog op de invoering van de bachelor-masterfase is het een ongelukkig besluit.”

Tuytel constateert dat de TU in de huidige samenwerking een ‘vergaande invloed’ heeft gekregen op Rijswijk. ,,Als je kijkt naar de beperkingen die Delft Rijswijk oplegt, moet je constateren dat Delft dat bij een brede samenwerking nooit zou zijn gelukt.”

Volgens TU-collegevoorzitter De Voogd is het convenant uit 2000 met de hogescholen van Rijswijk, Den Haag en Rotterdam niet meer geldig omdat sommige partijen afspraken niet zijn nagekomen. Bovendien staan Rotterdam en Den Haag ‘absoluut niet buitenspel’, zegt hij. ,,We zullen ongetwijfeld gesprekken met ze openen. Maar feit is dat Rijswijk tot nu toe de enige van de drie is die de daad bij het woord gevoegd heeft.”

Collegevoorzitter Jasper Tuytel van de Hogeschool Rotterdam betreurt het dat met de intensieve samenwerking tussen Rijswijk en Delft eerdere afspraken met hbo-opleidingen in Zuid-Holland overboord zijn gezet. In een convenant tussen de TU Delft, de TH Rijswijk, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam was in 2000 afgesproken om zorgvuldig af te stemmen welke technische opleidingen elke hogeschool in de toekomst zou aanbieden, aldus Tuytel. ,,Er zouden alleen nieuwe technische hbo-opleidingen in Delft starten, als alle vier de partijen het daarover eens waren.”

Rijswijk zou de plannen uitwerken, maar koos later voor nauwe samenwerking met Delft. ,,Jammer dat men ons niet rechtstreeks op de hoogte heeft gesteld. Ik betreur dat het zo loopt. Het was beter geweest om na te denken over een samenhangend pakket van technische opleidingen in Delft.”

,,Voor de doorstroming van hbo-studenten naar het wetenschappelijk onderwijs was een brede samenwerking ook wenselijker geweest. Met het oog op de invoering van de bachelor-masterfase is het een ongelukkig besluit.”

Tuytel constateert dat de TU in de huidige samenwerking een ‘vergaande invloed’ heeft gekregen op Rijswijk. ,,Als je kijkt naar de beperkingen die Delft Rijswijk oplegt, moet je constateren dat Delft dat bij een brede samenwerking nooit zou zijn gelukt.”

Volgens TU-collegevoorzitter De Voogd is het convenant uit 2000 met de hogescholen van Rijswijk, Den Haag en Rotterdam niet meer geldig omdat sommige partijen afspraken niet zijn nagekomen. Bovendien staan Rotterdam en Den Haag ‘absoluut niet buitenspel’, zegt hij. ,,We zullen ongetwijfeld gesprekken met ze openen. Maar feit is dat Rijswijk tot nu toe de enige van de drie is die de daad bij het woord gevoegd heeft.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.