Studentenleven

Stormloop op heringevoerde basisbeurs

Bijna 442 duizend studenten hebben inmiddels de nieuwe basisbeurs aangevraagd. Dat zijn er bijna zevenduizend meer dan verwacht. En de teller loopt nog. 

Het eerder verwachte aantal van 435 duizend was slechts een prognose, zegt de woordvoerder van DUO. Die was gemaakt op basis van de aanmeldingen in voorgaande jaren plus een berekening van het aantal studenten dat nog recht zou hebben op een basisbeurs. Het kan zijn dat er nu studenten studiefinanciering aanvragen die dat in voorgaande jaren niet hebben gedaan, omdat ze toen alleen konden lenen en bijvoorbeeld geen behoefte hadden aan een ov-studentenkaart.

Opnieuw ingevoerd
De basisbeurs werd per september 2015 geschrapt voor nieuwe studenten. Nu keert hij terug voor de aankomende eerstejaars en een deel van de ouderejaars. Deze ouderejaars hebben er recht op voor zover ze hun ‘prestatiebeurs’ nog niet hebben verbruikt. In de praktijk krijg je de prestatiebeurs voor het aantal jaren dat een studie duurt.

Sommige studenten hebben hun studiefinanciering stopgezet om die weer aan te vragen nu de basisbeurs er is, zodat ze er langer recht op hebben. Het is nog niet bekend hoe groot die groep is.

De basisbeurs voor thuiswonende studenten is komend jaar 110 euro per maand. Voor studenten die op zichzelf wonen gaat het om 439 euro per maand (inclusief een tijdelijke ophoging van 164 euro in verband met de hoge inflatie). (HOP, BB)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.