Campus

STM: wij hebben wél een visie

Op kritiek als zouden Scheikunde en Materiaalkunde niet genoeg visie op de toekomst hebben, zwaaien de opleidingen met een vuistdik rapport.

Scheikundige Technologie en Materiaalkunde hebben onlangs een zelfstudie gemaakt, vooruitlopend op een visitatie door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De kracht van de opleidingen ligt in de integratie van ontwerp in de studie, concluderen zij zelf. Bedreigingen komen vooral voort uit de vergrijzing van het personeelsbestand en de geringe toeloop van studenten.

Onlangs merkte de Adviescommissie Kwaliteitszorg voor het Onderwijs (Ako) nog op dat STM een visie op de toekomst leek te ontberen. ,,Dat kan objectief niet waar zijn”, zegt prof.dr. G. Frens, die de komende onderwijsvisitatie bij STM voorbereidt. ,,Wij zijn geaccrediteerd door de Institution of Chemical Engineers en horen samen met Twente tot de wereldtop. Ons uitgangspunt is dat het ontwerp gefundeerd wordt op kennis van chemische processen. Elders worden proceschemie en apparatenbouw vaak gescheiden. Mede daarom worden we ten voorbeeld gesteld aan Angelsaksische instellingen als Imperial College en MIT. Dat bereik je alleen als je een duidelijke visie hebt.”

,,En als je iets goeds hebt, hoef je geen hemelbestormende plannen meer te schrijven”, zegt Frens. Wat niet wil zeggen dat het hier en daar niet beter kan. STM heeft geconstateerd dat de studenten niet genoeg in staat zijn hun vaardigheden in de praktijk te brengen. Frens: ,,We hebben een prestatiepsycholoog, die aan het conservatorium concertpianisten traint, ingehuurd om ons onderwijs door te lichten. Volgens hem hebben de studenten moeite om hun creativiteit gericht te gebruiken. Dat heeft te maken met de groepsdynamica. Studenten kiezen voor veilige oplossingen omdat ze bang zijn fouten te maken.”

Om dit te verbeteren wordt aan werkgroepen een procesbegeleider toegevoegd die mede tot taak heeft creatieve ideeën aan te moedigen. Zo leren studenten meer te vertrouwen op hun intuïtie. Standaard-oplossingen uit de kast halen is immers niet de taak van ingenieurs, aldus Frens. ,,En dat op zich lijkt me al een duidelijke visie op de toekomst van ons onderwijs.”

Scheikundige Technologie en Materiaalkunde hebben onlangs een zelfstudie gemaakt, vooruitlopend op een visitatie door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De kracht van de opleidingen ligt in de integratie van ontwerp in de studie, concluderen zij zelf. Bedreigingen komen vooral voort uit de vergrijzing van het personeelsbestand en de geringe toeloop van studenten.

Onlangs merkte de Adviescommissie Kwaliteitszorg voor het Onderwijs (Ako) nog op dat STM een visie op de toekomst leek te ontberen. ,,Dat kan objectief niet waar zijn”, zegt prof.dr. G. Frens, die de komende onderwijsvisitatie bij STM voorbereidt. ,,Wij zijn geaccrediteerd door de Institution of Chemical Engineers en horen samen met Twente tot de wereldtop. Ons uitgangspunt is dat het ontwerp gefundeerd wordt op kennis van chemische processen. Elders worden proceschemie en apparatenbouw vaak gescheiden. Mede daarom worden we ten voorbeeld gesteld aan Angelsaksische instellingen als Imperial College en MIT. Dat bereik je alleen als je een duidelijke visie hebt.”

,,En als je iets goeds hebt, hoef je geen hemelbestormende plannen meer te schrijven”, zegt Frens. Wat niet wil zeggen dat het hier en daar niet beter kan. STM heeft geconstateerd dat de studenten niet genoeg in staat zijn hun vaardigheden in de praktijk te brengen. Frens: ,,We hebben een prestatiepsycholoog, die aan het conservatorium concertpianisten traint, ingehuurd om ons onderwijs door te lichten. Volgens hem hebben de studenten moeite om hun creativiteit gericht te gebruiken. Dat heeft te maken met de groepsdynamica. Studenten kiezen voor veilige oplossingen omdat ze bang zijn fouten te maken.”

Om dit te verbeteren wordt aan werkgroepen een procesbegeleider toegevoegd die mede tot taak heeft creatieve ideeën aan te moedigen. Zo leren studenten meer te vertrouwen op hun intuïtie. Standaard-oplossingen uit de kast halen is immers niet de taak van ingenieurs, aldus Frens. ,,En dat op zich lijkt me al een duidelijke visie op de toekomst van ons onderwijs.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.