Onderwijs

Spookstudent moet studiebegeleiding krijgen

Universiteiten en hogescholen zijn verplicht ook studenten te begeleiden die daar niet om vragen, vindt de Nationale ombudsman.Vorige week betichtte de Nationale Ombudsman de Universiteit Utrecht van onbehoorlijk gedrag.

Straffeloos stond een student van 1995 tot en met 1999 ingeschreven zonder onderwijs te volgen en tentamens af te leggen.

De ouders van student W. trokken in 2000 aan de bel toen bleek dat de jarenlang ontvangen studiefinanciering werd omgezet in een lening. Zij vonden dat het college van bestuur tekort was geschoten doordat zijn inactiviteit werd opgemerkt noch gecorrigeerd.

Het verweer van de Universiteit Utrecht kwam erop neer dat de betreffende student tussen de wal en het schip was gevallen. Van 1994 tot en met 1996 stond hij twee jaar ingeschreven bij Informatica, de jaren daarna bij de faculteit Biologie.

De student meldde zich echter alleen aan bij de universiteit en liet na zich ook in te schrijven bij de faculteit. Alleen studenten, die dat wel deden, werden destijds opgemerkt in het volgsysteem voor studiebegeleiding.

De betreffende student ontving wel ieder jaar een overzicht van de (niet) behaalde studieresultaten en halfjaarlijks een brief over hoe deze te registreren. Volgens de Nationale Ombudsman is daarmee echter niet voldaan aan de wettelijke verplichting om aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor een opleiding een studieadvies uit te brengen. ,,Onder een goede studiebegeleiding wordt verstaan een begeleiding die erin slaagt studenten zodanig te ondersteunen dat ongewenste studievertraging en vroegtijdige beëindiging van de studie wordt voorkomen”, aldus de tekst van de uitspraak.

De Nationale Ombudsman verwierp met zijn uitspraak tevens het beroep van de Universiteit Utrecht op de eigen verantwoordelijkheid van de student.

De relevantie voor andere instellingen van hoger onderwijs, kunnen aanzienlijk kan zijn. ,,Het lijkt erop dat de ombudsman verder gaat de wet voorschrijft”, aldus Brigitte Bloem van de Vsnu. ,,Dit betekent dat de zorgplicht wordt uitgebreid die de universiteit alleen het eerste jaar heeft. Maar de juridische interpretatie is nog niet zeker.”

Universiteiten en hogescholen zijn verplicht ook studenten te begeleiden die daar niet om vragen, vindt de Nationale ombudsman.

Vorige week betichtte de Nationale Ombudsman de Universiteit Utrecht van onbehoorlijk gedrag. Straffeloos stond een student van 1995 tot en met 1999 ingeschreven zonder onderwijs te volgen en tentamens af te leggen.

De ouders van student W. trokken in 2000 aan de bel toen bleek dat de jarenlang ontvangen studiefinanciering werd omgezet in een lening. Zij vonden dat het college van bestuur tekort was geschoten doordat zijn inactiviteit werd opgemerkt noch gecorrigeerd.

Het verweer van de Universiteit Utrecht kwam erop neer dat de betreffende student tussen de wal en het schip was gevallen. Van 1994 tot en met 1996 stond hij twee jaar ingeschreven bij Informatica, de jaren daarna bij de faculteit Biologie.

De student meldde zich echter alleen aan bij de universiteit en liet na zich ook in te schrijven bij de faculteit. Alleen studenten, die dat wel deden, werden destijds opgemerkt in het volgsysteem voor studiebegeleiding.

De betreffende student ontving wel ieder jaar een overzicht van de (niet) behaalde studieresultaten en halfjaarlijks een brief over hoe deze te registreren. Volgens de Nationale Ombudsman is daarmee echter niet voldaan aan de wettelijke verplichting om aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor een opleiding een studieadvies uit te brengen. ,,Onder een goede studiebegeleiding wordt verstaan een begeleiding die erin slaagt studenten zodanig te ondersteunen dat ongewenste studievertraging en vroegtijdige beëindiging van de studie wordt voorkomen”, aldus de tekst van de uitspraak.

De Nationale Ombudsman verwierp met zijn uitspraak tevens het beroep van de Universiteit Utrecht op de eigen verantwoordelijkheid van de student.

De relevantie voor andere instellingen van hoger onderwijs, kunnen aanzienlijk kan zijn. ,,Het lijkt erop dat de ombudsman verder gaat de wet voorschrijft”, aldus Brigitte Bloem van de Vsnu. ,,Dit betekent dat de zorgplicht wordt uitgebreid die de universiteit alleen het eerste jaar heeft. Maar de juridische interpretatie is nog niet zeker.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.