Campus

SP ziet wel verband tussen stress en leenstelsel

Volgens de SP kan minister Van Engelshoven niet langer ontkennen dat het leenstelsel studenten stress en psychische klachten oplevert.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat studenten die lenen, vaker prestatiedruk en psychische klachten ervaren.

Studentenorganisatie ISO maakte afgelopen week de resultaten bekend van een onderzoek van Motivaction waarin stond dat studenten die lenen, vaker prestatiedruk en psychische klachten ervaren.


Parlementariër Frank Futselaar van de SP zei dinsdag in de Tweede Kamer dat minister Van Engelshoven het verband tussen leenstelsel en stress altijd ontkend heeft. Hij wil met haar in debat over de uitkomsten van het ISO-onderzoek en over de consequenties daarvan voor het leenstelsel, maar kreeg alleen steun voor een dertigledendebat. Het onderwerp zal ook worden besproken tijdens het overleg over toegankelijkheid dat voor 20 februari op de agenda staat.


VSSD

Ook Delftse studenten die lenen ervaren mogelijk meer stress, blijkt uit een enquête van studentenvakbond VSSD. Bij studenten met startjaar 2015 stijgt de percentuele stress door financiën iets sneller, mogelijk door de invoering van het leenstelsel. De studentenvakbond pleit voor vergelijkend onderzoek bij andere (technische) universiteiten.


Effect

Donderdag vroeg Futselaar de minister of ze alsnog bereid is om het effect van het leenstelsel te betrekken in het verdiepende onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet naar het geestelijk welzijn van studenten.

Futselaar zegt desgevraagd dat het goed zou zijn als het RIVM het effect van leningen en studieschulden expliciet onderzoekt. “Als je studenten in het algemeen vraagt hoe ze zich voelen, dan denken ze daar mogelijk niet meteen aan.”


Stapeling

In september weigerde minister Van Engelshoven te erkennen dat de stijgende schuldenlast een belangrijke oorzaak is van psychische problemen. Ze verwees naar onderzoek waaruit bleek dat het aandeel studenten met financiële problemen was afgenomen sinds 2012, al was er in 2018 een lichte stijging.


Psychische problemen van studenten werden volgens haar veroorzaakt door “een stapeling van factoren, zoals de eisen die studenten zichzelf opleggen, druk die zij ervaren door social media en de druk die het succesvol afronden van een opleiding met zich meebrengt”.


Volgens een woordvoerder van de minister is het RIVM alleen gevraagd om bij het vervolgonderzoek in te zoomen op het geestelijke welzijn van studenten. “Als zij psychische problemen hebben omdat ze zich zorgen maken over hun financiële positie, dan zullen ze dat aangeven en zal dat vanzelf blijken uit het onderzoek.” Het RIVM kon vrijdag niet reageren.


HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.