Campus

VSSD: één op zes heeft hoge stress

Ruim één op de zes Delftse studenten ervaart een hoog stressniveau, blijkt uit een enquête van studentenvakbond VSSD. Grootste oorzaken zijn deadlines, tentamens en bsa.

(Foto: Connie van Uffelen)

De VSSD wilde weten waar Delftse studenten stress van ervaren en hoe hoog die is. Daarvoor gebruikte de vakbond de PSS-10 test, waarbij PSS staat voor Perceived Stress Scale. Aan de hand van tien vragen meet de test de ervaren stress in de afgelopen maand. De hoogste score van veertig duidt op maximaal ervaren stress.


Uit de antwoorden van alle 925 deelnemers, onder wie 708 bachelor- en 215 masterstudenten en 2 promovendi, bleek dat zij een gemiddelde score van 19,7 hebben. Dat duidt op matige stress. Deze score is volgens de studentenvakbond hoger dan die van steekproeven voor zelfde leeftijdscategorieën in Duitsland (12,7) en de Verenigde Staten (14,2).


Een meerderheid van 62,1 procent heeft matige stress (score 14 tot 26). Bijna 18 procent heeft hoge stress (score 27 tot 40). Uitgaande van 23.500 studenten hebben dus 4160 studenten een hoog stressniveau, berekent de studentenvakbond.


Verschillen tussen faculteiten

Studenten van de faculteiten Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek ervaren volgens deze steekproef de meeste stress. Voor de oorzaak hiervan is meer onderzoek nodig, vindt de VSSD. Studenten bij EWI ervaren de minste stress.


Studenten vullen vaak deadlines en tentamens in bij de vraag wat de meeste stress veroorzaakt. Eerstejaars studenten (startjaar 2017) noemen daarnaast vaak het bindend studieadvies (bsa).


Verschillenfaculteiten.JPG


(Bron: VSSD)


Verschillen per oorzaak

De hoogte van de ervaren stress verschilt per oorzaak. Het bsa en druk van vrienden en familie leveren van alle oorzaken de hoogste gemiddelde stress-scores op. Deadlines en tentamens volgen met scores van bijna 20. Hieruit zou volgens de VSSD kunnen worden geconcludeerd dat alleen al het 
studieprogramma voor een (te) grote druk zorgt.


Peroorzaak.JPG


Bron: VSSD


Uit het onderzoek blijkt verder dat de stress toeneemt als studenten aanzienlijk langer dan nominaal over hun studie doen. Daaruit concludeert de VSSD dat studeren aan de TU Delft betekent dat je gedurende langere tijd hogere stress ervaart dan de gemiddelde bevolking.

Naarmate studenten langer studeren wordt hun financiële situatie steeds vaker de oorzaak van hun ervaren stress. Vanaf startjaar 2015 stijgt de percentuele stress door financiën iets sneller, mogelijk door de invoering van het leenstelsel. De studentenvakbond pleit voor vergelijkend onderzoek bij andere (technische) universiteiten.


oorzaakperjaar.JPG


(Bron: VSSD)


Weinig internationale studenten

De enquête was verspreid via social media, whatsapp-groepen van jaarlagen, studieverenigingen en via enquêteurs bij de TU Delft Library. De VSSD heeft daarmee slechts 41 internationale studenten bereikt. Als verklaring noemt de vakbond dat die mogelijk minder actief zijn in studieverenigingen of dat zij minder tijd of zin hadden om de vragenlijst in te vullen. De VSSD wil nader onderzoek naar deze groep.


De vakbond houdt er rekening mee dat het onderzoek wellicht alleen studenten heeft getrokken die daadwerkelijk last hebben van stress. Dat de eindenquête is ingevuld door vijf procent van het totaal aantal studenten betekent volgens de vakbond wel dat een grote groep studenten stress ervaart.


Timing

Overigens begon de enquête in de week voor de tentamens op 26 januari 2018, een stressvolle periode. Omdat dit een vertekend beeld kon geven, besloot de VSSD het onderzoek een maand langer open te laten staan. Het grootste deel van de studenten vulde de vragen in tijdens de vakantie (5 tot 11 februari) en in het begin van de nieuwe periode. Daarvoor en erna waren er grote pieken. ‘Een goede spreiding’, vindt de VSSD.


Studentenpsychologen

De studentenpsychologen van de afdeling Career & Counseling Services zullen de resultaten nog nader bestuderen, zegt afdelingshoofd Caroline Scheepmaker. “We moeten dat hoge stressniveau nog onderzoeken, maar kijk je naar het eerste het beste onderzoek onder de algemene bevolking dan komen er geen andere getallen uit. Ook de ‘normale ‘ bevolking gaat naar het werk en heeft deadlines en stress.”


De VSSD-resultaten zijn voor Scheepmaker herkenbaar. “Niets nieuws onder de zon. Mensen moeten met deadlines dealen en dat levert stress op. De VSSD heeft studenten goed gevraagd waar ze denken dat het vandaan komt. Dat is nuttig voor ons. We zijn het afgelopen jaar al hard aan de slag gegaan met het onderwerp welzijn.”


Een trainee ‘welzijn’ inventariseert momenteel wat de TU biedt aan ondersteuning voor studentenwelzijn en welke wensen er nog zijn. “Vroege signalering is belangrijk”, zegt Scheepmaker over de financiële stress bij studenten die langer studeren. “Het is bekend dat stress verergert als je er langer mee loopt. De deadlines zijn een gegeven, maar je kunt ze voor jezelf erger maken door veel te laat te beginnen. We kunnen studenten helpen er mee te leren omgaan. We geven bijvoorbeeld workshops ‘timemanagement en ‘omgaan met stress’.”

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.