Onderwijs

Semestersysteem lijkt onafwendbaar

Tijdens het overleg van de studentenraad met rector Wakker bleek dat het college vrijwel zeker kiest voor een jaarindeling in semesters.

De keuze voor semesters is gebaseerd op eerste conclusies van de commissie-Meijer, die het college adviseerde over een nieuwe jaarindeling. Vooruitlopend op het volledige rapport benadrukte Wakker dat na het officiële besluit ook een snelle implementatie van de plannen moet plaatsvinden. ,,Het liefst zie ik een omschakeling per 1 september 1999, maar het systeem moet in ieder geval medio 2000 zijn ingevoerd.”

Wakker wil een semestersysteem waarbij het studiejaar wordt opgedeeld in twee periodes van negentien weken, omdat het zou aansluiten op de toekomstige Europese situatie. Het systeem wordt door het college van bestuur gezien als voorwaarde voor een goed internationaliseringsbeleid. Ook ziet de rector duidelijke voordelen in de verlichting van de studielast. ,,In plaats van 40 weken zullen er in het semestersysteem slechts 38 studieweken zijn.”

De studentenraad is zeer ontevreden over de huidige stand van zaken. De studenten waren wel vertegenwoordigd in de commissie van prof.dr. H.G. Meijer, maar het uiteindelijke advies gaf volgens hen ‘een vertekend beeld’ van de werkelijke meningen in de commissie. De studentenraad wacht met een officiële reactie totdat het rapport van de commissie-Meijer is verschenen en het college een officieel besluit neemt.

De studenten gingen niet in op een compromisvoorstel waarbij de tentamenweken en de roostervrije ‘witte weken’ voor iedereen in dezelfde periode vallen. ,,Nu is de beurt aan andere gremia om hun mening over het plan te geven”, zei Wakker over die weigering. ,,En ik kan u vertellen dat die niet geheel onwelwillend staan tegenover de plannen.”

De studentenvakbond VSSD is ook niet te spreken over de gang van zaken. Volgens bestuurder Olaf Verheij heeft Wakker ‘de onderwijskwaliteit niet echt hoog in het vaandel staan’ als hij al per 1 september een semestersysteem wil invoeren. Ook verwerpt hij het argument dat de studielast wordt verlaagd omdat er twee collegeweken worden ingeleverd. ,,Die last neemt alleen maar toe omdat er voor hetzelfde programma twee weken minder tijd is.”

De keuze voor semesters is gebaseerd op eerste conclusies van de commissie-Meijer, die het college adviseerde over een nieuwe jaarindeling. Vooruitlopend op het volledige rapport benadrukte Wakker dat na het officiële besluit ook een snelle implementatie van de plannen moet plaatsvinden. ,,Het liefst zie ik een omschakeling per 1 september 1999, maar het systeem moet in ieder geval medio 2000 zijn ingevoerd.”

Wakker wil een semestersysteem waarbij het studiejaar wordt opgedeeld in twee periodes van negentien weken, omdat het zou aansluiten op de toekomstige Europese situatie. Het systeem wordt door het college van bestuur gezien als voorwaarde voor een goed internationaliseringsbeleid. Ook ziet de rector duidelijke voordelen in de verlichting van de studielast. ,,In plaats van 40 weken zullen er in het semestersysteem slechts 38 studieweken zijn.”

De studentenraad is zeer ontevreden over de huidige stand van zaken. De studenten waren wel vertegenwoordigd in de commissie van prof.dr. H.G. Meijer, maar het uiteindelijke advies gaf volgens hen ‘een vertekend beeld’ van de werkelijke meningen in de commissie. De studentenraad wacht met een officiële reactie totdat het rapport van de commissie-Meijer is verschenen en het college een officieel besluit neemt.

De studenten gingen niet in op een compromisvoorstel waarbij de tentamenweken en de roostervrije ‘witte weken’ voor iedereen in dezelfde periode vallen. ,,Nu is de beurt aan andere gremia om hun mening over het plan te geven”, zei Wakker over die weigering. ,,En ik kan u vertellen dat die niet geheel onwelwillend staan tegenover de plannen.”

De studentenvakbond VSSD is ook niet te spreken over de gang van zaken. Volgens bestuurder Olaf Verheij heeft Wakker ‘de onderwijskwaliteit niet echt hoog in het vaandel staan’ als hij al per 1 september een semestersysteem wil invoeren. Ook verwerpt hij het argument dat de studielast wordt verlaagd omdat er twee collegeweken worden ingeleverd. ,,Die last neemt alleen maar toe omdat er voor hetzelfde programma twee weken minder tijd is.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.