Campus

Schoon schip

Het klinkt als een futuristisch sprookje: een schip dat tegen de stroom in vaart, zonder een druppel brandstof te verbruiken. Maar als we de theorie moeten geloven, vaar je met behulp van impellers, wat tandwielen en een lier zó van Rotterdam naar Düsseldorf.


David Markey (20), één van de vier maritieme bacherlor-eindstudenten die werkten aan dit onderzoek, is er zelf nog steeds verbaasd over. “Natuurlijk hielden we er rekening mee dat de resultaten van ons simulatiemodel konden tegenvallen. Maar dat het zo positief uitpakte, maakte de talloze uren die we in het project hebben gestopt meer dan waard.”


In hun model gebruikten de studenten de energie van de stroming in de sleeptank van Maritieme Techniek om een schip tegen diezelfde stroming in te laten varen. “Dit gebeurt door middel van impellers (schroeven die energie uit stroming halen), een mechanische overbrenging en een lier die een kabel binnenhaalt. Deze kabel is aan de vaste wal verbonden, het schip trekt zichzelf dus eigenlijk tegen de stroom in.” Zodra het schip een voorwaartse snelheid heeft bereikt, vaart het verder op de energie alleen. “Ja, dat is natuurlijk een raar concept”, zegt Markey, die juist daarom voor het onderzoek viel. “Maar het is superstoer om iets vernieuwends te doen.”


Toch liepen ook hij en medestudenten Sara Consuegra (21), Harm IJsseldijk (21) en Karel Roozen (23) tegen het welbekende probleem aan: zo’n experiment kost heel veel tijd. Je bent tenslotte het wiel een beetje opnieuw aan het uitvinden. “We waren continu dingen aan het regelen, er was altijd wel weer iets wat anders moest. De schroeven voor ons modelschip bijvoorbeeld; moesten we die zelf maken met de 3D-printer, gewoon kopen, of waren ze misschien te vinden op de TU? Het laatste bleek het geval, maar dan moesten we weer iets bouwen om ze te kunnen laten werken. Op papier kan het allemaal nog zo mooi klinken, in de praktijk pakt het vaak anders uit.” En dat allemaal voor de minipaper van twee pagina’s, waar het bachelor-eindproject uiteindelijk in moet resulteren. “Nachten hebben we daaraan gewerkt”, lacht Markey.


Ondertussen is Markey begonnen aan zijn master hydromechanica. “Maar ik hoop dat iemand ons project oppakt. Een nieuwe groep bachelor-eindstudenten bijvoorbeeld, of een afstudeerder. We hebben een hoop bereikt: tijdens één van de experimenten haalde het schip zelfs een snelheid die een kwart van de stroomsnelheid bedroeg. Maar we hebben ook een paar duidelijke aanbevelingen gedaan. Wat doen ondiep water en turbulente stroming met ons model? En in hoeverre is het daadwerkelijk toepasbaar in de binnenvaart?” Een aardig begin als we Düsseldorf ooit op deze manier willen bereiken.


Onderzoek: ‘Duurzaam tegen de stroom in varen’

Eindcijfer: 7,5

De voornemens zijn opgesteld door Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. Drie kleine Brabantse hogescholen zullen waar mogelijk aanhaken.

Expertisecentra
Samen met het bedrijfsleven willen de instellingen hun expertisecentra verder ontwikkelen. Een ‘Brabant liaison office’ moet alfa- en gamma-onderzoek gaan vertalen in toepassingen op terreinen als het onderwijs en de zorg. De instellingen willen samen meer buitenlandse studenten aantrekken.

De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg zullen het International University College oprichten met dependances in beide steden. De provincie Brabant is enthousiast over het plan, maar hoeveel ze gaat bijdragen aan de kosten van de plannen – zo’n 250 miljoen euro – is nog onduidelijk.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.