Opinie

Rutte schept een onwerkbare situatie

Studentenpartij Oras doet op woensdag 27 april mee aan de landelijke demonstratie tegen staatssecretaris Rutte. Die ontdekte pas afgelopen februari dat studies aan de TU Delft vijf jaar duren.

Door de plannen van de ambitieuze staatssecretaris Mark Rutte is er een hoop onrust ontstaan onder studenten. Als studenten straks langer dan anderhalf jaar uitlopen op hun studie, moeten ze 4500 euro collegegeld betalen. In de plannen maakt Rutte geen uitzonderingen voor technische studenten, studenten die verkeerd gekozen hebben of studenten die commissie- en bestuurswerk doen. De staatssecretaris wil graag dat studenten enthousiast hun studie aan de universiteit doorlopen en denkt dat door het instellen van leerrechten te bewerkstelligen.

Omdat er voor studenten veel nadelen kleven aan deze plannen wordt er op woensdag 27 april, de dag dat de plannen van Rutte in de Tweede Kamer behandeld worden, door de landelijke studentenbonden gedemonstreerd. Oras heeft besloten mee te demonstreren.

De maatregelen van Rutte stimuleren de student om het minimale in plaats van het maximale uit zijn studie te halen. Studenten zullen eerder voor hun punten gaan en minder diep ingaan op de inhoud, omdat ze gedwongen worden snel af te studeren. Ruimte voor extra keuzevakken is er ook niet meer.

Verder wordt door de plannen studeren een groter financieel risico, zodat minder mensen gaan studeren. Dit strookt niet met de kenniseconomie die Nederland nastreeft. Hierbij komt nog dat er minder ruimte is voor studenten om zich te ontplooien in activiteiten naast hun studie. Dit is een groot gemis, zeker omdat de mogelijkheden voor actieve studenten afstudeerders van de TU Delft een meerwaarde geeft. Kortom: de plannen hebben absoluut niet het gewenste effect. Namens Oras voert het Interstedelijk Studenten Overleg de landelijke lobby om dit aan te geven.

Naast de bezwaren die voor alle Nederlandse opleidingen gelden, zijn er nog wat extra bezwaren voor de technische studies. Ten eerste kampt Nederland met een tekort aan ingenieurs. Studenten zullen de als zwaar bekend staande studies, zoals luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, minder snel kiezen omdat ze in de problemen kunnen komen. Oras maakt zich ernstige zorgen over de instroom bij deze opleidingen.

Ten tweede hebben technische studies een masteropleiding van twee jaar, terwijl slechts dezelfde uitloop is toegestaan als bij een éénjarige masteropleiding. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat techniekstudenten gemiddeld meer tijd per week in hun studie steken dan studenten van andere academische opleidingen. Technische studies zijn dus relatief lang én zwaar, en daarom is het vreemd dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Het zal voor de aankomende student in het licht van deze plannen dan ook minder aantrekkelijk zijn om voor een technische studie te kiezen. Met zeer hoog instellingscollegegeld in het achterhoofd ligt een risicomijdende studiekeuze voor de hand.

In december 2004 heb ik namens het ISO een onderzoek aan Rutte uitgereikt met schokkende cijfers over de gevolgen van leerrechten. In februari heeft de studentenraad met Rutte gesproken om de specifieke situatie van de Delftse student aan te geven. Ook heeft Oras meegeholpen aan de ontwikkeling van het alternatieve leerrechtenplan ‘Een stimulans tot ontwikkeling’ van het ISO, dat in maart dit jaar aan de staatssecretaris is aangeboden. Op aandringen van Oras is er een opmerking over technische studies in opgenomen. Dit leerrechtenplan biedt een standaarduitloop van twee jaar met de mogelijkheid voor een extra uitloop voor onder andere commissie- en bestuurswerk, stage, buitenlandervaring, topsport en persoonlijke omstandigheden. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een brief die vanuit de medezeggenschapsorganen van de drie technische universiteiten verstuurd zal worden. Rutte is niet doordrongen van het feit dat technische studies zwaar getroffen zullen worden. Op zich begrijpelijk voor iemand die pas tijdens zijn bezoek aan de TU Delft (in februari van dit jaar) ontdekte dat we hier vijfjarige opleidingen hebben.

Rutte lijkt totaal ongevoelig voor alle kritiek en trekt zich weinig aan van de mening van studenten en universiteiten over leerrechten. Na verscheidene overleggen, een onderzoek en een alternatief plan, verandert er concreet zeer weinig en is er nu een onwerkbare situatie ontstaan.

De auteur is lid van de studentenraad voor Oras.

www.oras.nl

www.iso.nl

www.27april.nl

Door de plannen van de ambitieuze staatssecretaris Mark Rutte is er een hoop onrust ontstaan onder studenten. Als studenten straks langer dan anderhalf jaar uitlopen op hun studie, moeten ze 4500 euro collegegeld betalen. In de plannen maakt Rutte geen uitzonderingen voor technische studenten, studenten die verkeerd gekozen hebben of studenten die commissie- en bestuurswerk doen. De staatssecretaris wil graag dat studenten enthousiast hun studie aan de universiteit doorlopen en denkt dat door het instellen van leerrechten te bewerkstelligen.

Omdat er voor studenten veel nadelen kleven aan deze plannen wordt er op woensdag 27 april, de dag dat de plannen van Rutte in de Tweede Kamer behandeld worden, door de landelijke studentenbonden gedemonstreerd. Oras heeft besloten mee te demonstreren.

De maatregelen van Rutte stimuleren de student om het minimale in plaats van het maximale uit zijn studie te halen. Studenten zullen eerder voor hun punten gaan en minder diep ingaan op de inhoud, omdat ze gedwongen worden snel af te studeren. Ruimte voor extra keuzevakken is er ook niet meer.

Verder wordt door de plannen studeren een groter financieel risico, zodat minder mensen gaan studeren. Dit strookt niet met de kenniseconomie die Nederland nastreeft. Hierbij komt nog dat er minder ruimte is voor studenten om zich te ontplooien in activiteiten naast hun studie. Dit is een groot gemis, zeker omdat de mogelijkheden voor actieve studenten afstudeerders van de TU Delft een meerwaarde geeft. Kortom: de plannen hebben absoluut niet het gewenste effect. Namens Oras voert het Interstedelijk Studenten Overleg de landelijke lobby om dit aan te geven.

Naast de bezwaren die voor alle Nederlandse opleidingen gelden, zijn er nog wat extra bezwaren voor de technische studies. Ten eerste kampt Nederland met een tekort aan ingenieurs. Studenten zullen de als zwaar bekend staande studies, zoals luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, minder snel kiezen omdat ze in de problemen kunnen komen. Oras maakt zich ernstige zorgen over de instroom bij deze opleidingen.

Ten tweede hebben technische studies een masteropleiding van twee jaar, terwijl slechts dezelfde uitloop is toegestaan als bij een éénjarige masteropleiding. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat techniekstudenten gemiddeld meer tijd per week in hun studie steken dan studenten van andere academische opleidingen. Technische studies zijn dus relatief lang én zwaar, en daarom is het vreemd dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Het zal voor de aankomende student in het licht van deze plannen dan ook minder aantrekkelijk zijn om voor een technische studie te kiezen. Met zeer hoog instellingscollegegeld in het achterhoofd ligt een risicomijdende studiekeuze voor de hand.

In december 2004 heb ik namens het ISO een onderzoek aan Rutte uitgereikt met schokkende cijfers over de gevolgen van leerrechten. In februari heeft de studentenraad met Rutte gesproken om de specifieke situatie van de Delftse student aan te geven. Ook heeft Oras meegeholpen aan de ontwikkeling van het alternatieve leerrechtenplan ‘Een stimulans tot ontwikkeling’ van het ISO, dat in maart dit jaar aan de staatssecretaris is aangeboden. Op aandringen van Oras is er een opmerking over technische studies in opgenomen. Dit leerrechtenplan biedt een standaarduitloop van twee jaar met de mogelijkheid voor een extra uitloop voor onder andere commissie- en bestuurswerk, stage, buitenlandervaring, topsport en persoonlijke omstandigheden. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een brief die vanuit de medezeggenschapsorganen van de drie technische universiteiten verstuurd zal worden. Rutte is niet doordrongen van het feit dat technische studies zwaar getroffen zullen worden. Op zich begrijpelijk voor iemand die pas tijdens zijn bezoek aan de TU Delft (in februari van dit jaar) ontdekte dat we hier vijfjarige opleidingen hebben.

Rutte lijkt totaal ongevoelig voor alle kritiek en trekt zich weinig aan van de mening van studenten en universiteiten over leerrechten. Na verscheidene overleggen, een onderzoek en een alternatief plan, verandert er concreet zeer weinig en is er nu een onwerkbare situatie ontstaan.

De auteur is lid van de studentenraad voor Oras.

www.oras.nl

www.iso.nl

www.27april.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.