Onderwijs

RID kan over drie maanden leveren

Het reactorinstituut heeft toestemming en geld gekregen om radio-isotopen te leveren voor kankeronderzoek. Betrokkenen zeggen eind van het jaar klaar te zijn voor de vergunningsaanvraag.

Reactorinstituut

In een brief van 15 september heeft het ministerie van volksgezondheid (VWS) toestemming gegeven aan het reactorinstituut om radio-isotopen te leveren voor onderzoek bij kankerpatiënten. Tevens heeft het ministerie een toezegging gedaan voor de vergoeding van een kleine 450 duizend euro aan eenmalige kosten. “De aanpassing aan de reactor kan voor het einde van het jaar klaar zijn”, aldus de afdeling voorlichting van de TU. Daarna volgt de vergunningsverlening door het ministerie van VROM.

De onderzoeksreactor van de TU zal in de toekomst als achtervang kunnen dienen voor de hogefluxreactor in Petten waar de reguliere productie van radio-isotopen plaatsvindt.

“Technisch gezien zijn we aan het eind van het jaar klaar”, zegt ook Prof.dr. Bert Wolterbeek. Hij legt uit dat er stripjes uranium in een speciaal rekje tot vlak naast de reactorkern onderin het waterbassin gebracht moeten worden. Die stripjes worden daar met neutronen gebombardeerd. Na verloop van tijd is het ‘target’ voldoende geactiveerd en klaar voor transport naar Covidien in Petten. Hier wordt het molybdeen eruit gewonnen als grondstof voor het metastabiele technetium dat aan patiënten wordt toegediend voor diagnostiek.

“We hebben alle berekeningen uitgevoerd rondom de bestraling”, zegt Wolterbeek. Er zijn oplossingen bedacht voor speciale containers voor bestraling en transport, zodat medewerkers zich zo goed mogelijk beschermd weten.

Het reactorinstituut zal niet op reguliere basis radio-isotopen leveren, maar slechts als de productie in de reactor in Petten tekortschiet. De maximale productie van de Delftse reactor volstaat voor duizend patiëntdoses per dag, en dat is voldoende voor de Nederlandse vraag.

Op de vraag of deze extra taak voor het reactorinstituut bijdraagt aan het bestaansrecht van de reactor, zegt Wolterbeek: “Persoonlijk vind ik van wel. De back-up rol voor radio-isotopen moet je zien naast de rol voor het onderwijs en onderzoek. Het is de enige plek in Nederland waar je kernfysica op academisch niveau onderwezen kan krijgen.” En soms zal het dus ook de enige plek zijn voor medische radio-isotopen.

Twintig uitvinders presenteren donderdag hun ontwerp aan jury en publiek tijdens de Delft Design & Engineering Day. De diversiteit van de vindingen is groot. Naast bekendere ontwerpen als Delfy Micro, onderwaterrobot Galatea en fileradar.nl is er veel nieuws. Zo werd binnen Bouwkunde de Espaciel lichtreflector ontwikkeld die meer licht binnenshuis brengt. Jan Dijk (TNW) leidde de ontwikkeling van afbreekbaar bioplastic, Maarten Timmer (IO) ontwierp de elektrisch aangedreven racemotor Vertigo. Verder verschijnen op het podium: super e-papier, nanosatellieten, een robothand en een miniatuur chirurgisch instrument. De jury bepaalt wie van de twintig finalisten 25 duizend euro krijgt om het idee marktrijp te maken. Daarnaast is er een publieksprijs van 7.500 euro. Het evenement vindt vanaf 10.30 uur plaats bij Bouwkunde.

Reactorinstituut

In een brief van 15 september heeft het ministerie van volksgezondheid (VWS) toestemming gegeven aan het reactorinstituut om radio-isotopen te leveren voor onderzoek bij kankerpatiënten. Tevens heeft het ministerie een toezegging gedaan voor de vergoeding van een kleine 450 duizend euro aan eenmalige kosten. “De aanpassing aan de reactor kan voor het einde van het jaar klaar zijn”, aldus de afdeling voorlichting van de TU. Daarna volgt de vergunningsverlening door het ministerie van VROM.

De onderzoeksreactor van de TU zal in de toekomst als achtervang kunnen dienen voor de hogefluxreactor in Petten waar de reguliere productie van radio-isotopen plaatsvindt.

“Technisch gezien zijn we aan het eind van het jaar klaar”, zegt ook Prof.dr. Bert Wolterbeek. Hij legt uit dat er stripjes uranium in een speciaal rekje tot vlak naast de reactorkern onderin het waterbassin gebracht moeten worden. Die stripjes worden daar met neutronen gebombardeerd. Na verloop van tijd is het ‘target’ voldoende geactiveerd en klaar voor transport naar Covidien in Petten. Hier wordt het molybdeen eruit gewonnen als grondstof voor het metastabiele technetium dat aan patiënten wordt toegediend voor diagnostiek.

“We hebben alle berekeningen uitgevoerd rondom de bestraling”, zegt Wolterbeek. Er zijn oplossingen bedacht voor speciale containers voor bestraling en transport, zodat medewerkers zich zo goed mogelijk beschermd weten.

Het reactorinstituut zal niet op reguliere basis radio-isotopen leveren, maar slechts als de productie in de reactor in Petten tekortschiet. De maximale productie van de Delftse reactor volstaat voor duizend patiëntdoses per dag, en dat is voldoende voor de Nederlandse vraag.

Op de vraag of deze extra taak voor het reactorinstituut bijdraagt aan het bestaansrecht van de reactor, zegt Wolterbeek: “Persoonlijk vind ik van wel. De back-up rol voor radio-isotopen moet je zien naast de rol voor het onderwijs en onderzoek. Het is de enige plek in Nederland waar je kernfysica op academisch niveau onderwezen kan krijgen.” En soms zal het dus ook de enige plek zijn voor medische radio-isotopen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.