Onderwijs

Restaurant in Techniek Museum dicht

Aan het restaurant van het Techniek Museum, Hal 2, is een bruut einde gekomen. De zaak escaleerde vorige week dinsdag toen de voormalige huurder er met de inboedel vandoor dreigde te gaan.

Het bestuur van het Techniek Museum liet de deurwaarder beslag leggen op de inmiddels gepakte containers. De restauratieve dienst van het Facilitair Bedrijf gaat waarschijnlijk de catering van het Techniek Museum verzorgen.

Al sinds 1993, als uitbater P. van der Helm huurder wordt van Hal 2, zijn er problemen met de betaling van de huur. Het bestuur van het museum schakelt in 1994 met succes een incassobureau in om achterstallige huur te vorderen. In 1995 gaat het weer mis. Deze keer loopt de schuld op tot 40.000 gulden. Als een nieuw beroep op het incassobureau faalt, vlak voor de zomer, stapt het bestuur naar de kantonrechter.

C.M. Blom, sinds maart interim-manager van het museum, zegt verschillende malen geprobeerd te hebben met Van der Helm tot een oplossing te komen. ,,Samenwerking met Van der Helm bleek niet mogelijk. Afspraken werden niet nagekomen.” Daarom heeft het bestuur, vooruitlopend op het vonnis van de kantonrechter, al in juli besloten niet langer zaken met hem te doen. In een brief laat het bestuur vervolgens weten de relatie met Van der Helm te beëindigen.

In de zomer komt de zaak in een stroomversnelling. Van der Helm blijft met psychische problemen thuis en M. de Vries verschijnt ten tonele. Hij werpt zich op als de nieuwe bedrijfsleider, ter vervanging van Van der Helm. Blom is zeer verrast hem aan te treffen. Hij heeft dan al andere plannen met het museum.

Terwijl De Vries in vijf weken tijd flink werk maakt van Hal 2 – ,,mensen ontslaat en nieuw personeel aanneemt”, aldus Blom – vergadert het bestuur over de toekomst van het restaurant. Blom: ,,Het was sowieso tijd om te bezinnen of de privatisering wel de juiste manier is om het restaurant te runnen. De verhouding museum-restaurant is namelijk scheef. Het is restaurant met een beetje museum eromheen.” Blom overweegt er een ander type restaurant van te maken; kleiner en meer in dienst van het museum, mogelijk samen met De Vries.

De Vries vindt dat de zaak stinkt. ,,Ik heb Blom verschillende malen aangeboden om de 40.000 gulden te betalen, mits we een nieuwe huurovereenkomst zouden sluiten, maar Blom ging daar niet op in.” Blom zegt echter dat hij De Vries aangeboden heeft een ander contract dan een huurcontract op te stellen, maar dat ontkent De Vries.

17 Augustus komt het vonnis van de kantonrechter. Het bestuur van het Techniek Museum krijgt gelijk. Daarmee wordt de oude huurovereenkomst met Van der Helm ‘wegens nalatigheid in de betaling’ formeel ontbonden.

De eigenaar van de inboedel is tegen het vonnis in beroep gegaan, waarover de rechter morgen een oordeel velt.

Het vonnis houdt in dat Hal 2 moet worden ontruimd en dat de schuld moet worden voldaan. Het bestuur krijgt de bevoegdheid de beslissing ten uitvoer te brengen.

Blom: ,,We wilden het echter niet van de ene op de andere dag uitvoeren. Het leek ons beter eerst te overleggen met de huurder over hoe we dat voor beide partijen het beste konden doen. Openbare verkoop van de inboedel is namelijk ook voor hem geen gunstige optie. De spullen leveren daarbij heel weinig geld op. We wilden de waarde van de inboedel laten taxeren en dan een regeling treffen.”

Maar op dinsdag 5 september veranderen alle plannen. Het bestuur van het museum is van plan de volgende dag, woensdag 6 september, de knoop door te hakken en een prive opzet van het restaurant stop te zetten. Ook zal het bestuur dan besluiten of het na de stopzetting nog met De Vries in zee wil gaan.

Die bewuste dinsdag licht Blom De Vries alvast in over het te nemen besluit. Blom: ,,Tijdens dat gesprek in het museum heeft De Vries grove scheldwoorden laten vallen. Daarop heb ik hem gezegd dat mijn aanbeveling naar het bestuur zou zijn, niet met hem verder te gaan, ook niet in het nieuwe café. Als dat zo is, reageerde De Vries, dan ga ik fietsen.”

Nog dezelfde middag begint De Vries met de broer van Van der Helm en nog enkele sjouwers de inboedel van Hal 2 in containers te laden. Museumdirecteur Frölich ziet dat en probeert Blom te waarschuwen. Die is niet bereikbaar en Frölich komt tenslotte bij mr. Chris Peels terecht, één van de juridisch adviseurs van de Stichting Techniek Delft (verhuurder van Hal 2). Peels schakelt de deurwaarder in die woensdag beslag legt op de containers.

De Vries twijfelt aan Bloms bedoelingen. ,,Het gaat in dit hele spel niet om het welzijn van het museum, maar om imago-beschadiging van personen. Blom heeft ons aan het lijntje gehouden om daarna de inventaris in beslag te kunnen nemen. Nu wil hij een eigen taxateur laten komen om de boel voor een prikkie te kunnen krijgen. Dat zullen we nog wel eens zien.”


Figuur 1 Inboedelrestanten van het grotendeels ontruimde Hal 2
Normbesef

Hal 2 staat nu grotendeels leeg. De inboedel bevindt zich nog steeds in de containers. Blom is blij dat het gemodder nu eindelijk ophoudt. ,,Ik vind dat als je iets doet, je het ook goed moet doen. Als het slecht gaat, dan moet je het op correcte wijze afhandelen en opnieuw beginnen. Nu komt eindelijk zicht op het goed opzetten van de passende restauratieve voorziening. De toestand met de huurder heeft dat eigenlijk alleen maar versneld.”

Voor Blom staat als een paal boven water dat dat zonder De Vries en Van der Helm zal gebeuren. Blom beschrijft De Vries als een harde, noeste, fanatieke doorzetter, die geschikt is om een kroeg te runnen, die tot twee uur ’s nachts open is en bruiloften en partijen verzorgt. Voor de restauratieve service die hij in het museum wil, is De Vries ongeschikt, meent Blom. ,,Het zijn mensen met een ander normbesef, een ander referentiekader.”
Schatkamer

Als de juridische procedures afgerond zijn, wil Blom eennieuwe faciliteit opzetten, die alleen open zal zijn op de tijden waarop ook het museum open is. Deze moet een duidelijke functie krijgen als ondersteuning van activiteiten van de TU. Blom: ,,En dan met name de faculteiten, want die vormen een ware schatkamer voor het museum.”

De Vries wacht met spanning de uitspraak over het verzet tegen het vonnis van de kantonrechter af. Mocht hij in het gelijk gesteld worden, dan zou hij morgen de draad meteen weer oppikken. Als hij tenminste op de oude voet verder zou kunnen. Hij gelooft niet in het soort restaurant dat het museumbestuur voor ogen heeft. ,,Ik voorspel dat het hele museum binnen drie jaar dicht gaat. Als ze daar echt mee verder willen, hoeft het voor mij niet. Dan ga ik weer een eigen zaak beginnen. Ik vermaak me wel, lekker rennen in het bos of naar de sportschool.”

In de overbruggingperiode zal drs. R. Rombouts, directeur van de restauratieve dienst van het Facilitair Bedrijf, voor de catering van de reeds geplande museumactiviteiten, en – zoveel mogelijk – ook de activiteiten van derden zorgen. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Aan het restaurant van het Techniek Museum, Hal 2, is een bruut einde gekomen. De zaak escaleerde vorige week dinsdag toen de voormalige huurder er met de inboedel vandoor dreigde te gaan. Het bestuur van het Techniek Museum liet de deurwaarder beslag leggen op de inmiddels gepakte containers. De restauratieve dienst van het Facilitair Bedrijf gaat waarschijnlijk de catering van het Techniek Museum verzorgen.

Al sinds 1993, als uitbater P. van der Helm huurder wordt van Hal 2, zijn er problemen met de betaling van de huur. Het bestuur van het museum schakelt in 1994 met succes een incassobureau in om achterstallige huur te vorderen. In 1995 gaat het weer mis. Deze keer loopt de schuld op tot 40.000 gulden. Als een nieuw beroep op het incassobureau faalt, vlak voor de zomer, stapt het bestuur naar de kantonrechter.

C.M. Blom, sinds maart interim-manager van het museum, zegt verschillende malen geprobeerd te hebben met Van der Helm tot een oplossing te komen. ,,Samenwerking met Van der Helm bleek niet mogelijk. Afspraken werden niet nagekomen.” Daarom heeft het bestuur, vooruitlopend op het vonnis van de kantonrechter, al in juli besloten niet langer zaken met hem te doen. In een brief laat het bestuur vervolgens weten de relatie met Van der Helm te beëindigen.

In de zomer komt de zaak in een stroomversnelling. Van der Helm blijft met psychische problemen thuis en M. de Vries verschijnt ten tonele. Hij werpt zich op als de nieuwe bedrijfsleider, ter vervanging van Van der Helm. Blom is zeer verrast hem aan te treffen. Hij heeft dan al andere plannen met het museum.

Terwijl De Vries in vijf weken tijd flink werk maakt van Hal 2 – ,,mensen ontslaat en nieuw personeel aanneemt”, aldus Blom – vergadert het bestuur over de toekomst van het restaurant. Blom: ,,Het was sowieso tijd om te bezinnen of de privatisering wel de juiste manier is om het restaurant te runnen. De verhouding museum-restaurant is namelijk scheef. Het is restaurant met een beetje museum eromheen.” Blom overweegt er een ander type restaurant van te maken; kleiner en meer in dienst van het museum, mogelijk samen met De Vries.

De Vries vindt dat de zaak stinkt. ,,Ik heb Blom verschillende malen aangeboden om de 40.000 gulden te betalen, mits we een nieuwe huurovereenkomst zouden sluiten, maar Blom ging daar niet op in.” Blom zegt echter dat hij De Vries aangeboden heeft een ander contract dan een huurcontract op te stellen, maar dat ontkent De Vries.

17 Augustus komt het vonnis van de kantonrechter. Het bestuur van het Techniek Museum krijgt gelijk. Daarmee wordt de oude huurovereenkomst met Van der Helm ‘wegens nalatigheid in de betaling’ formeel ontbonden.

De eigenaar van de inboedel is tegen het vonnis in beroep gegaan, waarover de rechter morgen een oordeel velt.

Het vonnis houdt in dat Hal 2 moet worden ontruimd en dat de schuld moet worden voldaan. Het bestuur krijgt de bevoegdheid de beslissing ten uitvoer te brengen.

Blom: ,,We wilden het echter niet van de ene op de andere dag uitvoeren. Het leek ons beter eerst te overleggen met de huurder over hoe we dat voor beide partijen het beste konden doen. Openbare verkoop van de inboedel is namelijk ook voor hem geen gunstige optie. De spullen leveren daarbij heel weinig geld op. We wilden de waarde van de inboedel laten taxeren en dan een regeling treffen.”

Maar op dinsdag 5 september veranderen alle plannen. Het bestuur van het museum is van plan de volgende dag, woensdag 6 september, de knoop door te hakken en een prive opzet van het restaurant stop te zetten. Ook zal het bestuur dan besluiten of het na de stopzetting nog met De Vries in zee wil gaan.

Die bewuste dinsdag licht Blom De Vries alvast in over het te nemen besluit. Blom: ,,Tijdens dat gesprek in het museum heeft De Vries grove scheldwoorden laten vallen. Daarop heb ik hem gezegd dat mijn aanbeveling naar het bestuur zou zijn, niet met hem verder te gaan, ook niet in het nieuwe café. Als dat zo is, reageerde De Vries, dan ga ik fietsen.”

Nog dezelfde middag begint De Vries met de broer van Van der Helm en nog enkele sjouwers de inboedel van Hal 2 in containers te laden. Museumdirecteur Frölich ziet dat en probeert Blom te waarschuwen. Die is niet bereikbaar en Frölich komt tenslotte bij mr. Chris Peels terecht, één van de juridisch adviseurs van de Stichting Techniek Delft (verhuurder van Hal 2). Peels schakelt de deurwaarder in die woensdag beslag legt op de containers.

De Vries twijfelt aan Bloms bedoelingen. ,,Het gaat in dit hele spel niet om het welzijn van het museum, maar om imago-beschadiging van personen. Blom heeft ons aan het lijntje gehouden om daarna de inventaris in beslag te kunnen nemen. Nu wil hij een eigen taxateur laten komen om de boel voor een prikkie te kunnen krijgen. Dat zullen we nog wel eens zien.”


Figuur 1 Inboedelrestanten van het grotendeels ontruimde Hal 2
Normbesef

Hal 2 staat nu grotendeels leeg. De inboedel bevindt zich nog steeds in de containers. Blom is blij dat het gemodder nu eindelijk ophoudt. ,,Ik vind dat als je iets doet, je het ook goed moet doen. Als het slecht gaat, dan moet je het op correcte wijze afhandelen en opnieuw beginnen. Nu komt eindelijk zicht op het goed opzetten van de passende restauratieve voorziening. De toestand met de huurder heeft dat eigenlijk alleen maar versneld.”

Voor Blom staat als een paal boven water dat dat zonder De Vries en Van der Helm zal gebeuren. Blom beschrijft De Vries als een harde, noeste, fanatieke doorzetter, die geschikt is om een kroeg te runnen, die tot twee uur ’s nachts open is en bruiloften en partijen verzorgt. Voor de restauratieve service die hij in het museum wil, is De Vries ongeschikt, meent Blom. ,,Het zijn mensen met een ander normbesef, een ander referentiekader.”
Schatkamer

Als de juridische procedures afgerond zijn, wil Blom eennieuwe faciliteit opzetten, die alleen open zal zijn op de tijden waarop ook het museum open is. Deze moet een duidelijke functie krijgen als ondersteuning van activiteiten van de TU. Blom: ,,En dan met name de faculteiten, want die vormen een ware schatkamer voor het museum.”

De Vries wacht met spanning de uitspraak over het verzet tegen het vonnis van de kantonrechter af. Mocht hij in het gelijk gesteld worden, dan zou hij morgen de draad meteen weer oppikken. Als hij tenminste op de oude voet verder zou kunnen. Hij gelooft niet in het soort restaurant dat het museumbestuur voor ogen heeft. ,,Ik voorspel dat het hele museum binnen drie jaar dicht gaat. Als ze daar echt mee verder willen, hoeft het voor mij niet. Dan ga ik weer een eigen zaak beginnen. Ik vermaak me wel, lekker rennen in het bos of naar de sportschool.”

In de overbruggingperiode zal drs. R. Rombouts, directeur van de restauratieve dienst van het Facilitair Bedrijf, voor de catering van de reeds geplande museumactiviteiten, en – zoveel mogelijk – ook de activiteiten van derden zorgen. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.