Onderwijs

‘Reorganisatie is mislukt’

De reorganisatie van de ondersteunende diensten (ood) is mislukt, meent de or. Het college van bestuur bestrijdt dat. De ondernemingsraad heeft tijdens een overleg met het college van bestuur (cvb) scherpe kritiek geuit op de evaluatie van de ondersteunende diensten.

De or vindt dat het geen evaluatie is, omdat niet goed is gekeken naar wat vóór de reorganisatie was beloofd en wat daarvan uiteindelijk is gerealiseerd.
De or mist een diepgaande studie naar oorzaken van problemen bij de diensten. “Je kunt niet de conclusie trekken dat de doelstellingen zijn gehaald”, zei or-lid Danko Roozemond.
Ook zet de or vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de evaluatie, omdat veel mensen die evalueerden ook bij de reorganisatie betrokken waren. Bovendien steekt het de or dat het nieuwe model van de dienstverlening niet ter discussie heeft gestaan en dat in het rapport niet de hoge werkdruk bij secretariaten wordt benadrukt.
De raad concludeert dat ‘het rigide vasthouden’ aan het functiehuis (de indeling van functies en salarissen, red.) heeft geleid tot veel externe inhuur en dus tot veel onnodige kosten.
Volgens de or waren sommige computersystemen niet operationeel. “Mensen bij diensten kregen veel klachten zonder dat ze er iets aan konden doen”, zei Roozemond. De or mist die emoties in het rapport.
Bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg reageerde door te zeggen dat ‘tijdens het spel van de reorganisatie, de doelpalen werden veranderd’. Hij doelde op de invoering van de bachelor-masterstructuur en op dalende inkomsten vanuit de overheid, waardoor de opbrengsten van de reorganisatie wegvloeiden. Dat was vooraf niet te voorzien.
De collegevoorzitter gaf toe dat systemen als Peoplesoft niet perfect liepen. “Dingen duren langer dan je plant”, zei Van den Berg. “Is de ood mislukt? Dat is een crue opmerking. Ik denk van niet.”
Externe inhuur was volgens Van den Berg het gevolg van capaciteitsproblemen. Het model van de ondersteuning vindt hij wel goed. “Dingen worden op de verschillende faculteiten op gelijke manieren georganiseerd en lopen beter. Dat neemt niet weg dat ook ons beeld is dat het niet perfect is.”
Van den Berg wees erop dat naar de capaciteit van de secretariaten en naar het functiehuis wordt gekeken en herhaalde dat hij openstaat voor suggesties van de or om zaken te verbeteren.
OR-voorzitter Dineke Heersma bleef ontevreden. “Als resultaten niet worden gehaald, noemen we dat in het normale leven ‘mislukt’.” Van den Berg vond dat geen goede conclusie en wees weer op de afgenomen inkomsten.
De or schorste daarop het overleg, maar besloot na een kwartier toch ‘vooruit te blikken’. De raad drong er bij het college op aan in het verbeterplan uitgangspunten, mijlpalen en kwaliteit vast te leggen, zaken goed te monitoren en tussentijds te sturen als er signalen zijn.
Het college vond het uitstekend een en ander in de aanbiedingsbrief bij het verbeterplan (dat voor de zomer af moet zijn) op te nemen. Directeur Onderwijs en Studentenzaken Anka Mulder zal dit verbeterplan coördineren.

Although more and more MSc programs at TU Delft are being taught in English, there is a problem: according to the letter of the Dutch law for higher education, courses at Dutch universities and polytechnics are required to be taught in Dutch. The Stichting Nederlands has expressed fears that, consequently, Dutch, as a ‘cultural language’, is now in a precarious position. According to Dutch law, education and exams must in principle be taught in Dutch. However, like many other national institutions, TU Delft is not adhering to this 20-year-old rule, which is generally regarded as being obsolete. The university wants to be a player on the international higher education market, and cannot achieve this by only offering courses in the Dutch language. The TU offers all 50 of its MSc programs in English, and all 14 BSc programs in Dutch. The Faculty of Aerospace Engineering is the only exception: the faculty offers its BSc and MSc programs in both Dutch and English. However, given the choice, more aerospace engineering students opt to be
taught in English. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.