Onderwijs

Reorganisatie bij bibliotheek TU

Vanwege de herijking, de sluiting van de faculteitsbibliotheken en het streven naar eenzelfde niveau aan dienstverlening bij de bibliotheek van Bouwkunde en het Library Learning Centre gaat de bibliotheek reorganiseren.


 


Door een herschikking van functies zullen negen medewerkers boventallig worden, maar kunnen drie van hen andere functies gaan vervullen. Een paar van hen wordt een opleiding aangeboden om de dienstverlening binnen de bibliotheek overal op hetzelfde niveau te brengen. Dit gebeurt mede vanwege toenemende digitalisering waardoor het werk in de bibliotheek verandert. De ondernemingsraad beraadt zich nog op deze reorganisatie.


 


De faculteitsbibliotheken worden al sinds 2004 en mede door de herijking een voor een gesloten. Zo sluit eind dit jaar de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica haar bibliotheek. Onlangs nog werd de bibliotheek van Civiele Techniek en Geowetenschappen voortgezet als een Studie- en Documentatiecentrum (Studoc) zonder personeel en met uitsluitend materialen en tijdschriften voor dagelijks gebruik. De dienstverlening op de faculteiten wordt steeds meer vervangen door digitale service via Ask Your Library.


Alleen Bouwkunde wil in ieder geval nog twee jaar verder gaan met haar bibliotheek en kaartenkamer. Uit een gebruikersonderzoek kwam naar voren dat het niveau van de dienstverlening in deze bibliotheek zeer wordt gewaardeerd. Bouwkunde benut de komende twee jaar om plannen te maken voor de toekomst.

‘Perfectionisme nekt studenten. Jongeren in de knel door keuzestress en prestatiedruk’, kopte Spits woensdag op de voorpagina. Studentenpsychologen maken zich volgens de gratis krant ernstige zorgen over de groeiende groep perfectionistische studenten, die door keuzestress en prestatiedruk vastlopen.
Paula Meesters, studentenpsycholoog aan de TU Delft, herkent dat beeld, maar nuanceert het ook. De groei van het aantal studenten dat bij de psycholoog aanklopt, wordt volgens haar vooral veroorzaakt doordat de drempel om naar een psycholoog te gaan steeds lager wordt, en doordat de student van nu gewend is snel een oplossing te zoeken als hij iets nodig heeft. “Studenten zijn tegenwoordig alerter op vertraging in de studie. Dat moet ook wel met het bindend studieadvies en de harde knip.”

In studiejaar 2008-2009 ging vijftien procent van de Delftse studenten naar de studentenpsycholoog. “Toen ik tien jaar geleden begon met deze baan was dat maar vijf procent”, vertelt Meesters. Van afgelopen studiejaar zijn de precieze cijfers nog niet bekend, maar Meesters verwacht een toename van zeker vijftien procent. De groei van de studentenpopulatie is hierin verwerkt.
Overigens is en blijft perfectionisme volgens Meesters één van de belangrijkste oorzaken van stress bij studenten. Ze noemt projectmatig werken en meer werken met internationale studenten als voorbeelden. “Perfectionisten willen het heel goed doen in de ogen van anderen. Dat kan leiden tot faalangst. De één werkt zichzelf over de kop, de ander gaat moeilijke dingen juist uit de weg.”

Studenten die in Delft bij de studentenpsychologen om hulp vragen, kunnen kiezen uit individuele of groepstherapie. “De training ‘constructief denken’ is al jaren een succesnummer. We hebben in Delft gedurende het gehele jaar een doorlopende groep, dus studenten kunnen altijd aanhaken. Gemiddeld komen ze dan zes keer.”

Groepsgewijze therapie heeft volgens Meesters het voordeel dat studenten merken dat anderen vaak tegen dezelfde problemen oplopen als zijzelf. Bovendien kunnen studenten elkaar helpen. “Ze zien vaak heel scherp waar het bij anderen misgaat. Het zure is dat ze dat voor zichzelf niet kunnen. Daar kunnen anderen hen weer helpen.”

Voor studenten bij wie de problemen meer samenhangen met hun persoonlijkheid is er individuele begeleiding. “Gemiddeld zien we die studenten vier keer. Het is een intelligente doelgroep, vaak kunnen ze daarna weer vooruit.”

De Delftse studentenpsychologen bezetten samen twee voltijdsbanen. Kunnen ze de toenemende studentenaantallen wel het hoofd bieden? Meesters denkt van wel, al zijn creatieve oplossingen volgens haar wel nodig. “E-therapie –  internettherapie – is een voorbeeld. Dat heeft veel mogelijkheden. We willen daar binnenkort mee beginnen.”  

www.studentandcareersupport.tudelft.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.