Kort

‘Red afnemende getijdegebieden’

Vertegenwoordigers van Boskalis, het Wereldnatuurfonds (WNF) en Deltares presenteerden donderdag 17 februari tijdens een SpraakWater webinar hun gezamenlijke Nationale Sedimentstrategie. SpraakWater is een initiatief van het WNF over natuurlijke oplossingen voor Nederland. De sedimentstrategie staat voor de versterking van wegspoelende platen in de Zeeuwse Delta met 1 miljard kubieke meter slib per jaar. Is dat veel? Niet in het perspectief van de 12 miljard kuub die jaarlijks voor suppletie van strand en duinen wordt gebruikt.

Stukken land die beurtelings onderlopen en droogvallen met het getij worden intergetijdengebieden genoemd. Ze zijn essentieel voor trekvogels, oesters en zeehonden. Maar door kustverdediging, inpoldering en zeespiegelstijging nemen deze gebieden in Nederland gestaag af: van 12 procent in 1900 naar 4 procent nu.

In de Zeeuwse Delta kunnen zulke gebieden ontstaan door getijdenbeweging toe te laten, en gebieden aan te leggen waar slib (zwevende deeltjes in het water) kan bezinken. De aangroeiende vooroevers dragen bij aan de kustbescherming en groeien mee met de zeespiegelstijging, aldus WNF-ecoloog Bas Roels.

TU-hoogleraar ecologische waterbouw Peter Herman ondersteunt het initiatief en onderstreept het belang van de intergetijdengebieden voor de miljoen trekvogels die foerageren in de Zeeuwse Delta; hun laatste stop voor een vlucht van 4.000 kilometer.

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.