Onderwijs

Rector bezorgd over sfeer in Nederland

Rector magnificus Karel Luyben maakt zich zorgen over de ‘forse anti-
academische wind’ in Nederland. Hij wil de ‘wetenschappelijke bijdrage aan de maatschappij’ duidelijker uitdragen.

“Our insights into how to design with glass as a structural material have developed considerably over the last ten years,” says Dr Fred Veer (Architecture) two days after the fateful test. “Most people think that normal annealed glass cannot take tension, that you cannot drill holes in it and cannot put pressure on it. We now know it can all be done and we’ve shown it.”

Indeed, the glass bridge that was tested last week carries all the mentioned hallmarks of construction. Constructed from glass panels, it spans 6 meters and weighs 600 kilograms. The tension at the lower half of the side panels is distributed evenly over the glass by steel bolts. The upper half of the panels experiences the pressure of the bridge’s weight, which small lead blocks coupling the panels convey. The glass consists of two layers stuck together by a rubbery glue that holds the splinters together if the glass bursts.
Tension and pressure in the construction have previously been calculated using a finite elements computer programme. Dr Veer: “The compressive strength of annealed glass is 300 Newton per square millimetre. That puts it in the same category as concrete.” So why did the test bridge fail?

In fact, the bridge did not structurally fail. Rather, to be precise, one glass panel carrying the test load of 120 kilograms of bricks fell out and crashed to the ground. Dr Veer inspected the panel afterwards and saw that the glue between the glass panels had become unstuck. He blames that on the faulty workmanship of the students who built the bridge. “They’re intelligent, but they’re unskilled,” he comments. Before the glue is applied, the glass must be cleaned with alcohol, which must be subsequently dried and removed before applying the glue. Ignore that and the glue will not harden properly.

The issue of structural safety in glass structures is addressed in the PhD research of Christian Louter. He developed and investigated reinforced glass beams that  take large loads even when the glass is broken, thanks to the integrated tendons of stainless steel or glass fibre. The multilayer glass beams are laminated with the innovative SentryGlas interlayer, which not only holds the splinters together after breaking but also stops cracks from spreading.
Photos of a beam prototype show a crew of five adults happily standing on a broken beam hanging in chains. No worry because the beam’s internal tendons maintain the strength. Experts believe that the introduction of reinforced glass will have the same effect as the invention of reinforced concrete: much more daring and challenging structural designs. 

Christian Louter, ‘Fragile though Ductile, Structural Aspects of Reinforced Glass Beams’, 18 April 2011

Dat zei hij tijdens de viering van de 170ste Dies Natalis van de TU. Volgens Luyben vergeet het grote publiek te gemakkelijk dat ‘het grote welvaartspeil in Nederland mede te danken is aan de inventiviteit en inzet van onze wetenschappers’. “De TU Delft stond de afgelopen 170 jaar steeds in de voorhoede bij de ontwikkeling van kennis leidend tot een veilig en welvarend land.”


Universiteiten verdienen het volgens Luyben om in hoog aanzien te staan. Hij hekelde dan ook de sfeer van ‘wetenschap is ook maar een mening’, die hij in Nederland voelt. Luyben wil deze ‘periode van woelig water’ gebruiken om ‘onze wetenschappelijke bijdrage aan de maatschappij duidelijker neer te zetten en deze onder de aandacht te brengen van eenieder’.Het nut van wetenschap is echter niet altijd gemakkelijk uit te leggen. Luyben brak een lans voor fundamenteel onderzoek. “Het is de taak van de wetenschap om verder te reiken dan de korte termijn.” Een universiteit die alleen doet wat de dagelijkse opinie wil is volgens hem een universiteit die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet kent. “Doordat politici, samenleving en ondernemers te weinig belang zien in fundamentele kennis, zien zij te weinig de waarde van de kennisontwikkeling op universiteiten.” 


De rector ging ook in op wat hij noemde ‘de storm in de media’ van vorige week, nadat studentenvakbond VSSD de alarmbel had geluid over een kwaliteitsverlaging in het onderwijs van de TU. “Ik beschouw deze ophef als een compliment. De verontwaardiging zegt iets over het vertrouwen in onze TU Delft. Nederlanders zien ingenieurs van de TU Delft als zijnde van hoge kwaliteit en zijn verontwaardigd als mogelijkerwijs getornd zou worden aan die kwaliteit.” Waarmee Luyben schijnbaar onbedoeld liet zien hoe tegenstrijdig het publiek zich opstelt richting de academische wereld.Volgens de rector zouden sommige maatregelen die de studieduur moeten verkorten wellicht niet nodig zijn geweest als de TU zou mogen selecteren aan de poort. Volgens hem rust er nog steeds een taboe op dat onderwerp. Resultaat is in de ogen van Luyben dat op de TU studenten zitten die ergens anders beter zouden passen. En die studenten moet de universiteit nu wel met veel energie door de studie heen loodsen.


Bekijk de Diesviering op Collegerama

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.