Onderwijs

Reactor kan (bijna) niet kapot

Orkanen, aardbevingen, overstromingen, stroomuitval; de onderzoeksreactor in Delft is tegen vrijwel alle calamiteiten bestand. Dit blijkt uit de stresstest die het Reactor Instituut Delft uitvoerde op verzoek van het ministerie van EL&I.


Voor de media die sensationele stukken wilden schrijven over de Hoger Onderwijs Reactor in Delft, is het misschien een beetje een dooddoener. Het RID beschrijft in haar rapport één ramp die de reactor werkelijk fataal kan zijn, het neerstorten van een vliegtuig waardoor het reactorbassin instantaan wordt weggeslagen en het uranium in de kern smelt en zich in het milieu verspreidt. En zelfs als dat gebeurt, hoeven Delftenaren zich volgens de kerngeleerden weinig zorgen te maken.


Het RID rekende door dat bij een reactor met een beperkte omvang als die van het RID (2 megawatt) de gevolgen van zo’n totale meltdown voor de nabije omgeving gering zijn. ‘De maximale effectieve dosis na één dag […] liggen ver beneden de drempelwaarde voor sterfte als gevolg van deterministische effecten’, staat in het rapport. En: ‘De effectieve dosiswaarden (op 600 meter afstand, red.) liggen na vijftig jaar beneden de laagste interventiewaarde uit het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (10 mSv) ervan uitgaande dat er intussen maatregelen worden getroffen.’


Het ergste zogenaamde ‘ontwerpbasisongeval’ is het volledig leeglopen van het koelbassin door een lekkage waardoor de kern droog komt te staan. Het RID schrijft dat ze zich hiertegen heeft beschermd met ‘verschillende back-up verdedigingslinies’. Mocht het toch fout gaan, dan koelt de kern door convectie voldoende af en zullen de splijtstofplaten niet smelten.

Overigens worden er in het rapport wel een aantal verbetermogelijkheden voorgesteld om de veiligheidsmarges te verhogen, waaronder het verhogen van het uitlaatpunt van de overdrukbeveiliging van de reactorhal.


Tegelijk met het rapport van de Hoger Onderwijs Reactor heeft het ministerie van EL&I ook een stresstestrapport van de Onderzoeksreactor in Petten opgestuurd naar het parlement. Ook deze reactor voldeed naar verluidt aan alle nu geldende veiligheidseisen.

Minister Verhagen wil nog geen inhoudelijk eindoordeel geven over de twee rapporten. Hij wil eerst een second opinion van experts. In mei 2012 verstuurt hij zijn eindconclusie naar de Kamer.

De aanleiding voor de rapportage is het ongeval met de kerncentrales in Fukushima op 11 maart 2011. In heel Europa worden kernenergiecentrales – en in sommige gevallen ook onderzoeksreactoren – onderworpen aan een stresstest.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.