Onderwijs

Radboud struikelt over taaltoets

Driekwart van de studenten en meer dan de helft van de medewerkers van de Radboud Universiteit heeft moeite met spelling en grammatica. Zij zakten voor een spellingtoets van het talencentrum van de universiteit.
Universiteitsblad Vox ging met de toets op pad en vroeg ruim honderdvijftig studenten en zestig medewerkers die te maken. De deelnemers kregen 34 vragen voorgeschoteld en mochten er – volgens de normering van het talencentrum – maximaal vijf fout beantwoorden.

Struikelblok bleek met name het onderscheid tussen ‘wat en ‘dat’, en ‘hun en hen’.Rechtenstudenten scoren het best: 61,5 procent haalde de test. Een mogelijke verklaring is dat zij als enige opleiding van de universiteit een verplichte taaltoets moeten maken in het eerste jaar. Daarvoor zakte dit jaar overigens de helft van deze vierhonderd studenten.

Bèta’s en medici bungelen onderaan in de steekproef van Vox; van hen slaagde slechts 23,3 en 22 procent. Bèta’s maakten gemiddeld 7,6 fouten en de medici 6,3. De rechtenstudenten scoorden daarentegen gemiddeld 3,9 fouten.

De Radboud is niet de enige universiteit waar het taalniveau van studenten onder de maat is. In 2009 bleek het taalniveau van eerstejaars VU-studenten zo laag, dat daar een verplichte bijspijkercursus werd ingevoerd.


Bachelors en masters die na de zomer aan een tweede bachelor- of masterstudie beginnen, betalen voor het collegegeld bedragen die kunnen oplopen tot ruim tienduizend euro. Reden is dat de universiteiten en hogescholen voor hen geen geld meer krijgen. Iedere student krijgt voortaan nog maar één bachelor- en één masterstudie vergoed. De instellingen mogen in ruil zelf de hoogte van het collegegeld bepalen.

Dubbelstudenten

Een uitzondering vormen dubbelstudenten. Zij mogen hun tweede opleiding de komende drie jaar tegen het lage collegegeld afmaken.De uitzondering geldt ook voor studenten die een tweede studie in het onderwijs of de gezondheidszorg volgen. Omdat in die sectoren een personeelstekort is, geldt daar het wettelijke – lage – collegegeld. Als studenten al eerder een diploma in zo’n tekortvak hebben behaald, geldt de uitzondering niet. Een verpleegkundige die fysiotherapeut wil worden of leraar, betaalt straks dus het hoge collegegeld, maar ook de onderwijzer die zich wil omscholen tot tweedegraads leraar of logopedist.

Verschuiving

Jasper van Dijk (SP) heeft Kamervragen gesteld over waarom de uitzondering niet geldt voor mensen die al eerder een diploma in een tekortvak hebben behaald. Daar op antwoordt staatssecretaris Van Bijsterveldt dat een tweede studie in dat geval niet bijdraagt aan het oplossen van de personeelstekorten in het onderwijs en de gezondheidszorg, maar slechts tot een verschuiving van de problemen binnen de sectoren.

Betrouwbaar

Ook verduidelijkt ze nog maar eens waarom mensen die vóór 1991 een hoger-onderwijsdiploma hebben gehaald, wel een tweede studie mogen volgen tegen het wettelijke collegegeld. De centraal opgeslagen gegevens over studenten en studieresultaten zijn vanaf 1991 ‘gevalideerd’ en betrouwbaar. Over de periode daarvoor kan een universiteit of hogeschool op basis van dit register geen harde uitspraken doen over het verschuldigde collegegeld.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.