Onderwijs

Raad van IO verwerpt hooglerarenplan

De faculteitsraad van Industrieel Ontwerpen is in hoofdlijnen akkoord met de verandering van de organisatiestructuur, maar verwierp het bijbehorende hooglerarenplan.

br />
De voorstellen voor de nieuwe organisatiestructuur van IO en het beleid ten aanzien van de hoogleraren staan in het bedrijfsplan IO². In de toekomst leunt de organisatie op drie pijlers; een school, een onderzoeksinstituut en een capaciteitsgroep, een soort ‘uitzendpool’ voor het voltallige personeel. De nieuwe opzet wordt hiërarchischer, wat betekent dat veel hoogleraren sleutelfuncties gaan bekleden. Daardoor moeten zij zich, volgens de faculteitsraad, te veel bezig houden met het managen van hun eenheden.

Een raadslid daarover: ,,We hebben hier nog maar een enkeling over zonder managementtaken. Moeten we die er nu ook nog bij gaan slepen?” De faculteitsraad vreesde afgelopen dinsdag dat de nieuwe organisatie ten koste zou gaan van onderwijs en onderzoek. Decaan Dirken verzekerde echter een heldere en efficiëntere organisatie in de toekomst. De hoogleraren zullen volgens hem juist minder tijd kwijt zijn aan managementtaken.

De raad was niet overtuigd. Omdat er ook nog onvrede bestond over de invulling van enkele leerstoelen stemde zij het hooglerarenvoorstel uit het bedrijfsplan weg.

Ondanks kritiek ging de faculteitsraad wel akkoord met de organisatorische veranderingen bij IO. De sterke hiërarchie van de nieuwe organisatie kan volgens enkele raadsleden in de toekomst gemakkelijk leiden tot een situatie van ‘vele bazen en beoordelaars’, wat een heldere organisatie in de weg staat. ,,Moeten vier ‘iemanden’ straks over mij beslissen?”, was een vraag uit de raad. Maar deze kritiek bleek niet onoverkomelijk.

De faculteitsraden aan de TU verliezen maandag hun bevoegdheden omdat dan de nieuwe bestuursstructuur in werking treedt. Om te voorkomen dat de ontwikkelingen bij IO zullen stokken, heeft het IO-bestuur gezegd in gesprek te willen blijven met de huidige raad totdat er een ondernemingraad gekozen is. De faculteit heeft inmiddels een studentenraad aangesteld.

De faculteitsraad van Industrieel Ontwerpen is in hoofdlijnen akkoord met de verandering van de organisatiestructuur, maar verwierp het bijbehorende hooglerarenplan.

De voorstellen voor de nieuwe organisatiestructuur van IO en het beleid ten aanzien van de hoogleraren staan in het bedrijfsplan IO². In de toekomst leunt de organisatie op drie pijlers; een school, een onderzoeksinstituut en een capaciteitsgroep, een soort ‘uitzendpool’ voor het voltallige personeel. De nieuwe opzet wordt hiërarchischer, wat betekent dat veel hoogleraren sleutelfuncties gaan bekleden. Daardoor moeten zij zich, volgens de faculteitsraad, te veel bezig houden met het managen van hun eenheden.

Een raadslid daarover: ,,We hebben hier nog maar een enkeling over zonder managementtaken. Moeten we die er nu ook nog bij gaan slepen?” De faculteitsraad vreesde afgelopen dinsdag dat de nieuwe organisatie ten koste zou gaan van onderwijs en onderzoek. Decaan Dirken verzekerde echter een heldere en efficiëntere organisatie in de toekomst. De hoogleraren zullen volgens hem juist minder tijd kwijt zijn aan managementtaken.

De raad was niet overtuigd. Omdat er ook nog onvrede bestond over de invulling van enkele leerstoelen stemde zij het hooglerarenvoorstel uit het bedrijfsplan weg.

Ondanks kritiek ging de faculteitsraad wel akkoord met de organisatorische veranderingen bij IO. De sterke hiërarchie van de nieuwe organisatie kan volgens enkele raadsleden in de toekomst gemakkelijk leiden tot een situatie van ‘vele bazen en beoordelaars’, wat een heldere organisatie in de weg staat. ,,Moeten vier ‘iemanden’ straks over mij beslissen?”, was een vraag uit de raad. Maar deze kritiek bleek niet onoverkomelijk.

De faculteitsraden aan de TU verliezen maandag hun bevoegdheden omdat dan de nieuwe bestuursstructuur in werking treedt. Om te voorkomen dat de ontwikkelingen bij IO zullen stokken, heeft het IO-bestuur gezegd in gesprek te willen blijven met de huidige raad totdat er een ondernemingraad gekozen is. De faculteit heeft inmiddels een studentenraad aangesteld.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.