Opinie

Quintalen worden semesters, maar het kan nog even duren

De quintalen zijn van de baan, het worden semesters. Of de soap rond de uniforme jaarindeling daarmee afgelopen is, is nog maar de vraag.

In feite kwam de zaak aan het rollen toen rector Wakker tijdens een conferentie vorig jaar onder de indruk raakte van de zogenoemde Sorbonne-verklaring. Hierin spreekt een aantal Europese ministers het voornemen uit om te komen tot een uniform Europees onderwijsstelsel. Wakker begreep onmiddellijk dat Delft deze boot niet mocht missen en zo snel mogelijk klaar moest staan om aan boord te gaan.

In een bliksemactie overtuigde hij de decanen van de noodzaak om de bijna voltooide omslag naar quintalen als indeling van het studiejaar terug te draaien. Dat dat lukte viel mede toe te schrijven aan het feit dat de verhoudingen onder de decanen na het oorspronkelijke besluit uit 1996 waren veranderd door de clustering en het aantreden van enkele nieuwe decanen. De zaak leek geregeld. Alleen nog even een commissie instellen die moest uitdokteren hoe het dan wel moest (in semesters).

Ware het niet dat de studenten in woede ontstaken. Zij wilden zo snel mogelijk een uniforme jaarindeling. Die maakt het makkelijker om vakken bij andere faculteiten te volgen (en om feesten in de verenigingen te plannen). Heel Delft was inmiddels voorbereid op een indeling in quintalen. Vanaf september 1999 zou alle colleges en tentamens parallel lopen, ongeveer zoals in de jaren tachtig, toen kwartalen de standaard waren – totdat Bouwkunde besloot op quintalen over te gaan. Geen quintalen leek te betekenen: geen uniforme jaarindeling in 1999. Wakker hield vol dat er bij een snelle beslissing niets aan de hand was.
Onorthodox

Ondertussen ging de commissie gewoon aan het werk, onder leiding van voormalig wiskunde-decaan prof.dr. H.G. Meijer. Twee studenten namen aan die commissie deel, met als voornaamste doel het blokkeren van alle opties die geen quintalen waren. Alleen had het college de commissie natuurlijk niet ingesteld om tot quintalen te komen.

Meijer had dus een probleem. Hij had weliswaar een open opdracht, maar hij wist ook dat een conclusie met quintalen erin hem door Wakker niet in dank zou worden afgenomen. Hij koos voor een even simpele als onorthodoxe oplossing: zet alle opties op een rijtje, laat de commissieleden stemmen en voilà: semesters komen als eerste uit de bus. En niet zomaar semesters, maar flexibele semesters, waarin faculteiten naar keuze hun onderwijs- en tentamenperiodes een beetje kunnen oprekken.

Terwijl Meijer aan de slag ging om uit te rekenen wanneer in 2010 de paasvakantie viel, begonnen de studenten zich heftig te roeren. Eerst moest de werkwijze het ontgelden (stemmen over zoiets belangrijks, absurd), later kwam het verwijt dat er geen goede onderbouwing voor semesters was. Nu was die er voor quintalen eigenlijk ook niet, want de vorm van de jaarindeling is veel minder belangrijk dan de invulling ervan,maar dat mocht de pret niet drukken.
Kanshebber

Hoewel Meijer zijn rapport nog niet officieel afgeleverd heeft en het besluit formeel nog moet vallen, maakte Wakker tijdens het laatste overleg met de studentenraad wel duidelijk dat semesters wat hem betreft de enige kanshebber zijn. De studenten reageerden daarop door alle compromisbereidheid te laten varen. De verontwaardiging is groot en wordt breed gedeeld.

De vraag is nu hoe hard de studenten het willen gaan spelen. Dat de studentenraad weigert het achterste van zijn tong te laten zien en gebroederlijk optrekt met de VSSD, moet voor Wakker toch een omen zijn. De studenten kunnen nog stevig tegenstribbelen.

Wat allemaal niet wegneemt dat die semesters er gewoon komen. Dat zit zo: als het geharrewar nog even aanhoudt, is het te laat voor welke invoering per 1 september 1999 dan ook. De volgende stap is een (voorgenomen) cvb-besluit, waarna de faculteiten die nu quintalen hanteren een indeling in semesters moeten maken. De bestaande kwartaal-indelingen zijn moeiteloos in te passen in semesters.

Begin 2000 ontstaat dan de volgende, licht absurde situatie: de ene helft van de faculteiten kent quintalen en heeft een plan voor semesters klaarliggen, terwijl de andere helft semesters kent en een plan bezit om over te gaan op quintalen. Het standpunt van de studenten rust momenteel voor een belangrijk deel op praktische bezwaren, die tegen die tijd niet meer bestaan. Het ligt dan voor de hand dat de semesterpartij definitief de overhand krijgt. Per 1 september 2000 kan de universiteit dan een uniforme jaarindeling hebben.

Al met al is de TU Delft dan wel enkele jaren bezig geweest met het uniformeren van de jaarindeling. Ervan uitgaand dat Delftse bestuurders gemiddeld even capabel zijn als Europese, zou die Europese uniformering van complete onderwijsstelsels nog wel even op zich kunnen laten wachten.

In feite kwam de zaak aan het rollen toen rector Wakker tijdens een conferentie vorig jaar onder de indruk raakte van de zogenoemde Sorbonne-verklaring. Hierin spreekt een aantal Europese ministers het voornemen uit om te komen tot een uniform Europees onderwijsstelsel. Wakker begreep onmiddellijk dat Delft deze boot niet mocht missen en zo snel mogelijk klaar moest staan om aan boord te gaan.

In een bliksemactie overtuigde hij de decanen van de noodzaak om de bijna voltooide omslag naar quintalen als indeling van het studiejaar terug te draaien. Dat dat lukte viel mede toe te schrijven aan het feit dat de verhoudingen onder de decanen na het oorspronkelijke besluit uit 1996 waren veranderd door de clustering en het aantreden van enkele nieuwe decanen. De zaak leek geregeld. Alleen nog even een commissie instellen die moest uitdokteren hoe het dan wel moest (in semesters).

Ware het niet dat de studenten in woede ontstaken. Zij wilden zo snel mogelijk een uniforme jaarindeling. Die maakt het makkelijker om vakken bij andere faculteiten te volgen (en om feesten in de verenigingen te plannen). Heel Delft was inmiddels voorbereid op een indeling in quintalen. Vanaf september 1999 zou alle colleges en tentamens parallel lopen, ongeveer zoals in de jaren tachtig, toen kwartalen de standaard waren – totdat Bouwkunde besloot op quintalen over te gaan. Geen quintalen leek te betekenen: geen uniforme jaarindeling in 1999. Wakker hield vol dat er bij een snelle beslissing niets aan de hand was.
Onorthodox

Ondertussen ging de commissie gewoon aan het werk, onder leiding van voormalig wiskunde-decaan prof.dr. H.G. Meijer. Twee studenten namen aan die commissie deel, met als voornaamste doel het blokkeren van alle opties die geen quintalen waren. Alleen had het college de commissie natuurlijk niet ingesteld om tot quintalen te komen.

Meijer had dus een probleem. Hij had weliswaar een open opdracht, maar hij wist ook dat een conclusie met quintalen erin hem door Wakker niet in dank zou worden afgenomen. Hij koos voor een even simpele als onorthodoxe oplossing: zet alle opties op een rijtje, laat de commissieleden stemmen en voilà: semesters komen als eerste uit de bus. En niet zomaar semesters, maar flexibele semesters, waarin faculteiten naar keuze hun onderwijs- en tentamenperiodes een beetje kunnen oprekken.

Terwijl Meijer aan de slag ging om uit te rekenen wanneer in 2010 de paasvakantie viel, begonnen de studenten zich heftig te roeren. Eerst moest de werkwijze het ontgelden (stemmen over zoiets belangrijks, absurd), later kwam het verwijt dat er geen goede onderbouwing voor semesters was. Nu was die er voor quintalen eigenlijk ook niet, want de vorm van de jaarindeling is veel minder belangrijk dan de invulling ervan,maar dat mocht de pret niet drukken.
Kanshebber

Hoewel Meijer zijn rapport nog niet officieel afgeleverd heeft en het besluit formeel nog moet vallen, maakte Wakker tijdens het laatste overleg met de studentenraad wel duidelijk dat semesters wat hem betreft de enige kanshebber zijn. De studenten reageerden daarop door alle compromisbereidheid te laten varen. De verontwaardiging is groot en wordt breed gedeeld.

De vraag is nu hoe hard de studenten het willen gaan spelen. Dat de studentenraad weigert het achterste van zijn tong te laten zien en gebroederlijk optrekt met de VSSD, moet voor Wakker toch een omen zijn. De studenten kunnen nog stevig tegenstribbelen.

Wat allemaal niet wegneemt dat die semesters er gewoon komen. Dat zit zo: als het geharrewar nog even aanhoudt, is het te laat voor welke invoering per 1 september 1999 dan ook. De volgende stap is een (voorgenomen) cvb-besluit, waarna de faculteiten die nu quintalen hanteren een indeling in semesters moeten maken. De bestaande kwartaal-indelingen zijn moeiteloos in te passen in semesters.

Begin 2000 ontstaat dan de volgende, licht absurde situatie: de ene helft van de faculteiten kent quintalen en heeft een plan voor semesters klaarliggen, terwijl de andere helft semesters kent en een plan bezit om over te gaan op quintalen. Het standpunt van de studenten rust momenteel voor een belangrijk deel op praktische bezwaren, die tegen die tijd niet meer bestaan. Het ligt dan voor de hand dat de semesterpartij definitief de overhand krijgt. Per 1 september 2000 kan de universiteit dan een uniforme jaarindeling hebben.

Al met al is de TU Delft dan wel enkele jaren bezig geweest met het uniformeren van de jaarindeling. Ervan uitgaand dat Delftse bestuurders gemiddeld even capabel zijn als Europese, zou die Europese uniformering van complete onderwijsstelsels nog wel even op zich kunnen laten wachten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.