Campus

PvdA: ‘TU kan creatiever zijn met grondgebruik’

Studentenhuisvesting en de groei van de TU zijn terugkerende thema’s in de verkiezingsprogramma’s van Delftse politieke partijen. Een interviewreeks met de lijsttrekkers.

Schrederhof: “Voor de TU is ongebreidelde groei ook lastig.” (Foto: Alyssa van Heyst)

Lijsttrekker Karin Schrederhof is als huidig wethouder Wonen geen onbekende in Delft. Tweede op de lijst, Leon Hombergen, is al fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap van Delfland en nieuw op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is de politiek ingegaan omdat hij iedereen de kansen wil bieden die hij zelf heeft gehad. “Vlak na mijn geboorte werd mijn vader arbeidsongeschikt. Dankzij sociale voorzieningen konden we toch rondkomen en kon ik zelfs studeren aan de TU Delft.” Schrederhof en Hombergen wilden samen geïnterviewd worden.

Jullie hebben plannen voor allerlei vormen van huisvesting. Wat willen jullie doen om het tekort aan studentenkamers te verkleinen?
Schrederhof: “Door gemeenten rondom Delft te vragen om ons te helpen, zoals we dat bij Schiedam en Rijswijk hebben gedaan. Daarnaast willen we zoeken naar plekken voor tijdelijke huisvesting van tien tot vijftien jaar. Zodra die locaties voor iets anders nodig zijn, gaan we op zoek naar nieuwe tijdelijke locaties. Zo los je het tekort niet helemaal op, maar creëer je wel lucht.”

Die grond is van de TU dus zij moet wel meewerken. Hoe wil je de universiteit overhalen om meer te bouwen dan de huidige woningen en eventuele tijdelijke woningen?  
Schrederhof: “Als universiteit ga je natuurlijk niet met je onderwijsgelden aan woningbouw doen. Je kunt wél wat creatiever nadenken over je eigen grondgebruik. Dat gebeurt al: we zijn met Duwo (studentenhuisvester, red.) en de TU in gesprek over tijdelijke studentenwoningen op TNW Zuid, waar de grond tot nu toe was gereserveerd voor bedrijven. De TU begint al meer mee te bewegen.”

Leon Hombergen.

In veel verkiezingsprogramma’s gaat het over de groei van de TU. Hoe zien jullie de toekomst van de universiteit?
Hombergen: “Naast een baan bij Rijkswaterstaat doceer ik aan de TU. Delft en de TU horen bij elkaar. En ja, zo’n universiteit heeft voor de stad wat nadelen, maar vooral voordelen. De stad is er levendiger door. Zonder TU zou Delft een Schiedam of Gouda zijn.”
Schrederhof: “Het is de vraag wat we aankunnen, maar de gemeente en de TU kunnen elkaar daar zéker in vinden. Voor de TU is ongebreidelde groei ook lastig. Ze stuurt niets voor niets brieven naar buitenlandse studenten met de waarschuwing dat ze alleen naar Delft moeten komen als ze al huisvesting hebben.” 

Noem één ding dat jullie het afgelopen jaar hebben bereikt voor studenten en jongeren
Hombergen: “Bij het Hoogheemraadschap van Delfland, waar ik fractievoorzitter ben, heb ik er mede voor gezorgd dat de TU op operationeel niveau met ons is gaan samenwerken. Studenten kunnen er nu gemakkelijker stage lopen en er zijn prijsvragen voor scripties.”

Als ik jou een grote zak geld geef, waar zou je die dan aan uitgeven?
Schrederhof: “Ik zou zorgen voor meer menskracht in Delftse woonwijken, zodat elke wijk een plek krijgt waar mensen terechtkunnen. Geen buurtcentrum, maar een kleiner trefpunt waar bewoners bijvoorbeeld vragen kunnen stellen over problemen waar ze tegenaan lopen.”
Hombergen: “Ik zou de energietransitie haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen, ook voor mensen in wijken waar huizen minder geschikt zijn voor stevige isolatie of dure installaties.”

  • Voor deze interviewreeks heeft de redactie van Delta alle deelnemende Delftse politieke partijen benaderd per mail, sms, telefoon, Instagram, LinkedIn en Facebook. Ondanks herhaaldelijke contactpogingen is het niet gelukt om interviews in te plannen met Bij1Delft, Onafhankelijk Delft en Volt. Lees via deze link de verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende politieke partijen in Delft. 
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.