Onderwijs

Plagiaat Bouwkunde opgelost

De plagiaatkwestie rond een collegedictaat van Bouwkunde is na driekwart jaar opgelost. De uitgeverij SMD zal de partij van tweeduizend Mbo-leerboeken uit de handel nemen en vernietigen.

br />
Dat zijn de advocaten van de TU en de onderwijsuitgever SMD vorige week overeengekomen. De faculteit Bouwkunde kan een financiële genoegdoening tegemoet zien van ‘enkele duizenden guldens’. Dat liet ir. L. Verhoef van Bouwkunde deze week weten. Verhoef is, samen met prof. J. van Stigt, auteur van het geplagieerde Bouwkundedicaat ‘Renovatie- en Onderhoudstechnieken’.

Aanvankelijk leek SMD niet bereid om tegemoet te komen aan een schadeclaim van de TU. Een belangrijk argument daarbij was dat de universiteit de omvang van de schade niet hard zou kunnen maken. Dat er sprake was van plagiaat stond vanaf het begin al buiten kijf. Ook met een mildere claim van tienduizend gulden wilde SMD niet akkoord gaan. Door tussenkomst van advocaten is nu een gang naar de rechtbank voorkomen.

Uit het lijvige collegedictaat van Bouwkunde werden begin vorig jaar ruim dertig bladzijden nagenoeg ongewijzigd overgenomen in het ‘Mbo standaardwerk renovatie’. Dit leerboek werd uitgegeven door de Leidse uitgever Spruyt, Van Mantgem en De Does (SMD), in een oplage van tweeduizend exemplaren. Deze zullen nu uit de handel worden genomen. Hoeveel leerboeken er inmiddels verkocht zijn is niet bekend.

Verhoef zegt ’tevreden’ te zijn over de afloop. De auteurs krijgen geen persoonlijke schadevergoeding, maar achten dat ook niet nodig. ,,De financiële schadeloosstelling van de faculteit zal ten goede komen aan onderzoek op het gebied van renovatie”, liet Verhoef in een commentaar weten.

De plagiaatkwestie rond een collegedictaat van Bouwkunde is na driekwart jaar opgelost. De uitgeverij SMD zal de partij van tweeduizend Mbo-leerboeken uit de handel nemen en vernietigen.

Dat zijn de advocaten van de TU en de onderwijsuitgever SMD vorige week overeengekomen. De faculteit Bouwkunde kan een financiële genoegdoening tegemoet zien van ‘enkele duizenden guldens’. Dat liet ir. L. Verhoef van Bouwkunde deze week weten. Verhoef is, samen met prof. J. van Stigt, auteur van het geplagieerde Bouwkundedicaat ‘Renovatie- en Onderhoudstechnieken’.

Aanvankelijk leek SMD niet bereid om tegemoet te komen aan een schadeclaim van de TU. Een belangrijk argument daarbij was dat de universiteit de omvang van de schade niet hard zou kunnen maken. Dat er sprake was van plagiaat stond vanaf het begin al buiten kijf. Ook met een mildere claim van tienduizend gulden wilde SMD niet akkoord gaan. Door tussenkomst van advocaten is nu een gang naar de rechtbank voorkomen.

Uit het lijvige collegedictaat van Bouwkunde werden begin vorig jaar ruim dertig bladzijden nagenoeg ongewijzigd overgenomen in het ‘Mbo standaardwerk renovatie’. Dit leerboek werd uitgegeven door de Leidse uitgever Spruyt, Van Mantgem en De Does (SMD), in een oplage van tweeduizend exemplaren. Deze zullen nu uit de handel worden genomen. Hoeveel leerboeken er inmiddels verkocht zijn is niet bekend.

Verhoef zegt ’tevreden’ te zijn over de afloop. De auteurs krijgen geen persoonlijke schadevergoeding, maar achten dat ook niet nodig. ,,De financiële schadeloosstelling van de faculteit zal ten goede komen aan onderzoek op het gebied van renovatie”, liet Verhoef in een commentaar weten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.