Onderwijs

Pensioenoverzicht onduidelijk? Kom langs op 13 november

Heb je vragen over het pensioenoverzicht van 2001? Een ABP-medewerker licht op 13 november alle ins en outs toe van het TU-pensioen.

/strong>

Het pensioenfonds ABP stuurt sinds enige jaren een overzicht van het opgebouwde pensioen naar alle deelnemers. Volgens Nic Nyqvist, hoofd van de Personeels- en Salaris administratie (PSa) is het zaak om het overzicht serieus onder de loep te nemen. ,,Vorig jaar ontdekte een vijftal mensen dat de omvang van hun dienstverband niet juist op het pensioenoverzicht was weergegeven. Nu kun je dat nog rechtzetten, maar dat gaat niet meer als je 65 bent.”

Nyqvist vindt het terecht dat het ABP deze overzichten verstuurt. ,,Het gaat om geld dat je zelf hebt gespaard. Bovendien kun je aan de hand hiervan een eigen strategie uitzetten. Uit het overzicht kunnen medewerkers afleiden hoe het financiële plaatje er uitziet als ze met (flexibel) pensioen gaan of bij overlijden. Wellicht zijn de gegevens aanleiding om meer te gaan sparen of om juist met een gerust hart verder te werken omdat alles goed geregeld is.”

In het overzicht van 2001 zijn er ten opzichte van vorig jaar een aantal zaken veranderd. Het is nu alleen een pensioenoverzicht. Door nieuwe wetgeving is het niet meer toegestaan de polissen van de verzekeringen, die een medewerker eventueel heeft afgesloten bij ABP-verzekeringen, eveneens te vermelden. Wel is de aanvullende informatie over de hoogte van de AOW en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet) gehandhaafd.

Nieuw is dat het ABP rekening houdt met de burgerlijke staat van de deelnemer. Alleenstaanden, gehuwden of geregistreerd samenwonenden krijgen allemaal een overzicht op maat. ,,Voor deze categorieën zijn de pensioenbedragen verschillend. Alleenstaanden hebben de optie om hun nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het ABP gaat ervan uit dat zij dit ook doen en de aangepaste bedragen zijn verwerkt in het overzicht.”

Voorlichting

Pensioenregelingen zijn taaie en lastige materie. Om die reden heeft de TU een medewerker van het ABP gevraagd om een voorlichtingsbijeenkomst hierover te houden. Iedereen kan daar die informatie verkrijgen die hij of zij nodig heeft. ,,Vorig jaar merkten wij dat het overzicht veel vragen opriep. Diverse kwesties kunnen het beste beantwoord worden door een specialist en om die reden hebben wij het ABP verzocht om een toelichting te komen geven.”

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 november. ,,Wij hebben ervoor gekozen om twee sessies te houden. Eén voor medewerkers onder de 50 en één voor daarboven. Het is logisch dat mensen die dichter tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanzitten, andere vragen hebben dan jongeren. Het flexibele pensioen is bijvoorbeeld zo’n onderwerp. Daarvan kun je gebruikmaken vanaf 55 jaar, maar daar zitten natuurlijk financiële consequenties aan vast. Wil een medewerker daar meer over weten,dan biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om vragen hierover te stellen. Overigens is het niet nodig om je voor deze bijeenkomst aan te melden. Wij hadden het idee dat dit drempelverhogend zou werken. Nu kunnen medewerkers op het laatste moment nog besluiten om er naar toe te gaan. Wij adviseren natuurlijk iedereen die ook maar iets onduidelijk vindt of vragen heeft over het overzicht om naar de bijeenkomst te komen. Nogmaals % ik kan het niet vaak genoeg benadrukken % als er dingen niet kloppen of niet duidelijk zijn, is dit het moment om daar wat aan te doen.”

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 november in collegezaal VV op de eerste etage van het bestuursgebouw aan de Julianalaan 134. Van 9.00 tot 10.30 uur voor medewerkers jonger dan 50 jaar; van 11.00 tot 12.30 uur voor medewerkers van 50 jaar en ouder.

Heb je vragen over het pensioenoverzicht van 2001? Een ABP-medewerker licht op 13 november alle ins en outs toe van het TU-pensioen.

Het pensioenfonds ABP stuurt sinds enige jaren een overzicht van het opgebouwde pensioen naar alle deelnemers. Volgens Nic Nyqvist, hoofd van de Personeels- en Salaris administratie (PSa) is het zaak om het overzicht serieus onder de loep te nemen. ,,Vorig jaar ontdekte een vijftal mensen dat de omvang van hun dienstverband niet juist op het pensioenoverzicht was weergegeven. Nu kun je dat nog rechtzetten, maar dat gaat niet meer als je 65 bent.”

Nyqvist vindt het terecht dat het ABP deze overzichten verstuurt. ,,Het gaat om geld dat je zelf hebt gespaard. Bovendien kun je aan de hand hiervan een eigen strategie uitzetten. Uit het overzicht kunnen medewerkers afleiden hoe het financiële plaatje er uitziet als ze met (flexibel) pensioen gaan of bij overlijden. Wellicht zijn de gegevens aanleiding om meer te gaan sparen of om juist met een gerust hart verder te werken omdat alles goed geregeld is.”

In het overzicht van 2001 zijn er ten opzichte van vorig jaar een aantal zaken veranderd. Het is nu alleen een pensioenoverzicht. Door nieuwe wetgeving is het niet meer toegestaan de polissen van de verzekeringen, die een medewerker eventueel heeft afgesloten bij ABP-verzekeringen, eveneens te vermelden. Wel is de aanvullende informatie over de hoogte van de AOW en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet) gehandhaafd.

Nieuw is dat het ABP rekening houdt met de burgerlijke staat van de deelnemer. Alleenstaanden, gehuwden of geregistreerd samenwonenden krijgen allemaal een overzicht op maat. ,,Voor deze categorieën zijn de pensioenbedragen verschillend. Alleenstaanden hebben de optie om hun nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het ABP gaat ervan uit dat zij dit ook doen en de aangepaste bedragen zijn verwerkt in het overzicht.”

Voorlichting

Pensioenregelingen zijn taaie en lastige materie. Om die reden heeft de TU een medewerker van het ABP gevraagd om een voorlichtingsbijeenkomst hierover te houden. Iedereen kan daar die informatie verkrijgen die hij of zij nodig heeft. ,,Vorig jaar merkten wij dat het overzicht veel vragen opriep. Diverse kwesties kunnen het beste beantwoord worden door een specialist en om die reden hebben wij het ABP verzocht om een toelichting te komen geven.”

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 november. ,,Wij hebben ervoor gekozen om twee sessies te houden. Eén voor medewerkers onder de 50 en één voor daarboven. Het is logisch dat mensen die dichter tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanzitten, andere vragen hebben dan jongeren. Het flexibele pensioen is bijvoorbeeld zo’n onderwerp. Daarvan kun je gebruikmaken vanaf 55 jaar, maar daar zitten natuurlijk financiële consequenties aan vast. Wil een medewerker daar meer over weten,dan biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om vragen hierover te stellen. Overigens is het niet nodig om je voor deze bijeenkomst aan te melden. Wij hadden het idee dat dit drempelverhogend zou werken. Nu kunnen medewerkers op het laatste moment nog besluiten om er naar toe te gaan. Wij adviseren natuurlijk iedereen die ook maar iets onduidelijk vindt of vragen heeft over het overzicht om naar de bijeenkomst te komen. Nogmaals % ik kan het niet vaak genoeg benadrukken % als er dingen niet kloppen of niet duidelijk zijn, is dit het moment om daar wat aan te doen.”

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 november in collegezaal VV op de eerste etage van het bestuursgebouw aan de Julianalaan 134. Van 9.00 tot 10.30 uur voor medewerkers jonger dan 50 jaar; van 11.00 tot 12.30 uur voor medewerkers van 50 jaar en ouder.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.