Onderwijs

Paulien Herder krijgt Leermeesterprijs 2017

Voor het eerst in 23 jaar gaat de Leermeesterprijs van de TU Delft naar een vrouw. Hoogleraar engineering systems design in energy Paulien Herder ontvangt de prijs op 4 september.

(Foto's: TU Delft)

De prijs van vijftienduizend euro wordt jaarlijks door het Universiteitsfonds toegekend aan een Delftse hoogleraar die excelleert in onderwijs én onderzoek en die zowel studenten als promovendi inspireert.


Studievereniging Curius van de faculteit Techniek, Bestuur en Management heeft Herder voorgedragen vanwege haar interactieve colleges die ‘altijd positieve feedback’ krijgen, aldus voorzitter Michael van der Wielen. “Daarnaast brengt ze studenten met gedeelde interesses bij elkaar in de Community of Energy Top Talents, een netwerk van overheid en bedrjfsleven”, zegt Van der Wielen. “Verder is ze betrokken bij onze reis naar Japan en Azerbeidzjan en heeft ze geholpen de research day nieuw leven in te blazen.”


‘Het bevorderen van de energietransitie is een thema dat iedereen raakt’


Herder werd in 2009 benoemd als hoogleraar op de leerstoel engineering systems design in energy. Ze richt zich op het ontwerp en het management van energiesystemen en dan vooral op de transitie naar duurzame energievoorzieningen. Ze werd in 2013 voorzitter van het Delft Energy Initiative en in 2014 lid van het nationale TopTeam Energy dat energietransitie wil stimuleren. Als enige Europese wetenschapper is Herder bestuurslid van het CESUN netwerk: de Council of Engineering Systems Universities.


 

Paulien Herder is hoogleraar op de leerstoel engineering systems design in energy.

De maatschappelijke impact van Herders werk is zeer groot, vindt haar decaan Hans Wamelink. “Het verder bevorderen van de energietransitie is een kernthema dat iedereen raakt en dat grote impact zal hebben op toekomstige generaties”, zegt hij in een persbericht over de Leermeesterprijs 2017. Herder draagt volgens hem op zeer hoog niveau bij aan energietransitie, ‘op een manier die verbindt, motiveert, en enthousiasmeert’.


Met haar prijs kan Herder op sabbatical in het buitenland. De KLM stelt twee intercontinentale businessclass tickets ter beschikking. Daarnaast krijgt de nieuwe leermeester een zilveren penning en een oorkonde.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.