Campus

Oudraadtweg 3

Op Oudraadtweg 3, ORW 3, wonen 16 heren, allen lid van het Corps.

Het huis heeft meerdere HJ’s, meestal drie. Ieder jaar na de KMT worden de nieuwe huisgenoten ingestemd. Zij zijn allen de nieuwe HJ’s. Toch is één van hen de echte, dit jaar Rogier Kneepkens, aankomend tweedejaars TB. In huis heet hij Kneet, naar Gerrie Kneteman. Op een avond reed het hele huis op Kneepkens na per auto van de sociëteit naar huis. Kneepkens ging op de fiets en was sneller thuis dan de rest.

De HO is onbetwist, Rik van Poppel. Hij wordt vijfdejaars werktuigbouwkunde. Zijn huisnaam: Zorro, hij was de slimste (en de grootste) van zijn lichting. Zorro over zijn huisjonsten: ,,De HJ’s worden vaak gedold, maar een hiërarchie hebben we niet.”

De standaard HJ-taken bestaan uit twee maal thee zetten per dag, om 15.30 en om 22.30. Daarnaast moet de telefoon door de HJ worden opgenomen. Omdat ze op nummer drie wonen, moet dat binnen drie maal rinkelen zijn gebeurd. ,,Om te voorkomen dat de HJ’s op elkaar gaan wachten.”

Ook het vuilnis buitenzetten behoort tot de taken van de HJ’s. Wordt dit niet adequaat gedaan, dan treft de niet-functionerende HJ de vuilniszakken op zijn kamer aan. De HJ’s hebben eenvoudige taken zodat ,,ze hun intelligentie voor hun studie kunnen gebruiken”, aldus Van Poppel. De HJ’s klagen niet: ,,In het begin baal je ervan, maar eigenlijk is het niet zwaar.”

Naast enkele huistaken hebben de HJ’s ook verplichtingen ten opzichte van de sociëteit: ze worden geacht van maandag tot en met donderdag op de Zaak te eten. Dit geldt trouwens voor elke bewoner die jonger is dan derdejaars. ,,Het gaat een stuk sneller dan thuis eten en daarnaast geeft het een goede onderlinge band”, aldus een niet ontevreden HJ.

De huisoudste moet vooral in de gaten houden ‘dat alles goed gaat’. Bijvoorbeeld bij de HJ’s, ,,ze komen toch in een totaal nieuwe wereld terecht, daar moet je een beetje op letten”, aldus Van Poppel. Daarnaast is hij de rechtshandhaver. Als er onenigheid over iets is, beslist hij en zonodig wordt er ,,broederlijk, maar meestal fysiek, gecorrigeerd”.

De HO heeft als belangrijkste privilege dat hij de kamer kan claimen die als enige twee maal zo groot is als de overige kamers. Daarnaast bedient hij ook de AB als hij televisie wil kijken. Voor de tv is een apart Buishok ingericht. De zitplaatsen worden op basis van anciënniteit verdeeld: er zijn maar twee banken op de begane grond. Als er een ouderejaars bij wil, dan verhuist een jongerejaars naar de bank op het platje boven. Bij grote voetbalwedstrijden zoals tijdens de EK wordt er door de HJ’s in de clubkamer een tribune gebouwd. Dan past iedereen echt goed voor de buis. Ter bescherming van de gezelligheid is slapen in het Buishok uit den boze: wordt iemand betrapt, dan staat hem een maatbeker met water te wachten.

De overige huistaken worden over de andere bewoners verdeeld. Een speciale functie is er voor de Strippenwipper. Hij zorgt voor de juiste aankoop en het opbergen van de stripboeken. Opdit moment investeert ORW 3 in het bijhouden van vier stripboekseries. Het geld daarvoor komt uit het ‘afwas-verzuim’. Wanneer iemand de clubkamer verlaat voordat hij zijn vaat heeft gedaan, dan mag een huisgenoot van hem de spullen afwassen. Voor ieder afgewassen object kan deze een gulden boete claimen.

De HJ’s hebben ook minder regelmatige taken, zoals de aankleding bij het kerstdiner. En de echte HJ heeft de ‘repre-functie’ voor het huis. Zo biedt hij bij een trouwerij van een oud-huisgenoot traditiegetrouw een wc-bril aan. Daarbij gaat het vooral om het verhaal erbij. De HJ zorgt ook voor de zilveren schaal van de ORW-3-ingenieurs. Studeert iemand af, dan wordt zijn naam in de schaal gegraveerd, waarna de laatst afgestudeerde de schaal in zijn bezit heeft tot de volgende klaar is.

Het ‘dollen van de HJ’s’ kent een paar vaste programmapunten. Bijvoorbeeld het ‘keren’ wil nog wel eens voorkomen. De HJ wordt dan in zijn slaap opgeschrikt door huisgenoten die hem met bed en al omkeren. Het keren mag echter niet zomaar: de HJ moet die avond zelf hebben geborreld en het mag niet tijdens de vakkentijd. Omdat Kneepkens licht slaapt, is het hem pas één keer overkomen. Meestal is hij al wakker voordat ze bij zijn bed zijn.

Van Poppel keert als HO zelf nooit. De enige keren dat hij hier aanzet toe geeft, is als iemand te ranzig is. Zo werd een huisgenoot systematisch om een uurtje of tien in de ochtend gekeerd, omdat hij anders tot ruim in de middag in bed lag.

Ook de kamers van HJ’s worden zo nu en dan onder handen genomen. Dan spiegelen de huisgenoten het interieur, of zetten ze alles op scherp. Een HJ haalde het in z’n hoofd de verjaardagsborrel van de HO over te slaan. Het huis heeft hem toen bij terugkomst alle keukenapparatuur, het bruin- en het witgoed ‘cadeau gedaan’, zodat hij volledig ingemetseld in zijn eigen kamer zat.

De bewoners voelen een sterke band met het huis, waar alles zich op dezelfde verdieping afspeelt. De goede band blijkt bijvoorbeeld op de maandagavond. Dan eet ORW 3 gezamenlijk op Phoenix en vaak zijn er een stuk of zes oud-huisgenoten bij aanwezig. De bewoners van ORW 3 noemen zichzelf ,,veeleisend ten opzichte van elkaar, maar zo ontstaan er ook hechte vriendschappen”.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.