Campus

Oras of Lijst Bèta, wat stem jij?

Meer studieplekken of meer studentenpsychologen? In aanloop naar de verkiezingen op 21 en 22 mei sprak Delta met Oras en Lijst Bèta over prangende kwesties aan de TU Delft.

Delta sprak in aanloop naar de studentenraadverkiezingen met Yasmine Ouibrahim (Oras) en Nima Salami (Lijst Bèta) over thema’s als duurzaamheid, studentenwelzijn en instroombeheersing. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Vlak voor de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn er studentenraadsverkiezingen. Delta sprak met lijsttrekkers Yasmine Ouibrahim (Oras) en Nima Salami (Lijst Bèta) over thema’s als duurzaamheid, studentenwelzijn en instroombeheersing.

YasmineOuibrahim_MaartjeRempt.jpgYasmine Ouibrahim (Foto: Maartje Rempt)

Wie is Yasmine Ouibrahim?
“Ik ben tweedejaars bouwkundestudent en kom uit Den Haag. Bij studievereniging Stylos doe ik dit jaar de commissie voor het eerstejaarsweekend en de coco, voor alle actieve leden. Daarnaast ben ik voorzitter van de facultaire studentenraad van Bouwkunde, waarbij ik me bezighoud met onderwijszaken. Verder sport ik bij X.”

Waarom ben je lijsttrekker voor Oras?
“Ik sta volledig achter de visie van Oras: er moet niet alleen goed onderwijs worden gegeven, er horen ook de juiste faciliteiten bij en de mogelijkheid om extra dingen naast je studie te doen. Dat doe ik zelf ook en ik vind dat superleuk. Bij de facultaire studentenraad heb ik veel geleerd en ik wil dat op grotere schaal doorzetten.”

NimaSalami_LijstBeta.jpg

Wie is Nima Salami?
“Ik ben 25, derdejaars student computer science and engineering en woon sinds 4,5 jaar in Nederland. Behalve studeren ben ik ook entrepreneur en heb ik een passie voor fotografie en film. Vanuit mijn achtergrond heb ik geleerd om terug te geven aan je gemeenschap. Via Lijst Bèta krijg ik de kans mij in te zetten voor studenten om zo mijn steentje bij te dragen aan de TU Delft.”

Waarom ben je lijsttrekker voor Lijst Bèta?
“Als internationale student heb ik het in het begin best moeilijk gehad. David Allaart, nu fractiemedewerker, heeft me destijds geholpen. Ik ontdekte dat we veel dezelfde kernwaarden hebben en zag van dichtbij hoe bijzonder het is als je deze waarden mag uitdragen in de studentenraad.”

Meer Delftse ingenieurs of meer numeri fixi?
Yasmine Ouibrahim: “Meer Delftse ingenieurs! Een numerus fixus is een noodoplossing, omdat anders de studentenaantallen exploderen. Het is wel een goede noodoplossing omdat je niet alleen op cijfers, maar ook op een project wordt beoordeeld. Ik zeg ‘meer ingenieurs’ omdat de opleidingen hier supergoed zijn.”

Nima Salami: “De behoefte aan ingenieurs neemt toe, maar aan de andere kant willen we ook dat de ingenieurs die we opleiden capabel zijn. Als student computer science and engineering weet ik maar al te goed hoe explosief het aantal studenten toeneemt, toch zie ik numerus fixus vooral als noodoplossing. Als ik echt moet kiezen: meer Delftse ingenieurs.”

De TU is te aantrekkelijk voor internationale studenten.
Ouibrahim: “Ik denk zeker dat de TU Delft een aantrekkelijke universiteit is. We staan goed aangeschreven en hebben veel mogelijkheden. Je moet niet mensen weerhouden om hier te studeren, maar er moet wel een goede balans zijn tussen Nederlandse en internationale studenten. Er moet genoeg plek zijn voor Nederlandse studenten.”

Salami: “Als internationale student kan ik niets anders zeggen dan dat de TU een goede reputatie heeft. We bieden hoge kwaliteit onderwijs op een plek waar internationals zich welkom voelen. Misschien is onze universiteit in sommige gevallen inderdaad te aantrekkelijk, neem de explosieve groei van mijn opleiding als voorbeeld.”

Wat heeft prioriteit: meer studieplekken of meer studentenpsychologen?
Ouibrahim: “Lastige… Door meer studieplekken kun je meer studeren wanneer het uitkomt en daar zijn we druk mee bezig. Afgelopen jaar hebben we er voor gezorgd dat er een extra studentenpsycholoog kwam, maar er blijven lange wachtrijen. Ik denk dat ik dan voor studentenwelzijn ga en dus voor meer psychologen.”    

Salami: “Wow, wat een ingewikkelde stelling! Er is een duidelijk gebrek aan studieplekken, maar we zien ook een toename in het aantal studenten dat psychologische hulp nodig. Hoewel we dit zeker niet mogen negeren, kies ik nu voor meer studieplekken. Studenten die psychologische hulp nodig hebben kunnen dan in het ergste geval bij een GGZ terecht, maar studieplekken zijn onderdeel van het onderwijs hier en moeten gewoon beschikbaar zijn. ”

Meer geld voor ontplooiing zoals besturen, of meer geld voor verduurzamen van de campus?
Ouibrahim: “Ook een lastige.  Vooral de erkenning voor ontplooiing is belangrijk. We willen graag dat bestuurtjes geen collegegeld hoeven te betalen, omdat ze zich ontwikkelen. Als Oras hebben we meegedacht aan een plan voor een energie-neutrale campus in 2030, maar we zijn erg voor ontplooiing. Duurzaamheid heeft niet onze prioriteit op dit moment.”

Salami: “Een van de speerpunten van Lijst Bèta is duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat we dit ook zelf uitdragen en voeren dit jaar daarom een minimal waste campagne. Zo dragen wij een klein steentje bij aan het verduurzamen van onze campus. Klimaatverandering is een probleem van onze generatie en het is aan ons dat probleem op te lossen.”

Waarin verschilt jouw partij van de andere?
Ouibrahim: “Als Oras staan wij voor goed onderwijs met de juiste faciliteiten. Dat zijn niet alleen studieplekken, maar ook goed 1-op-1 contact met je docent en de mogelijkheid om je te kunnen ontplooien, zoals besturen, sporten wanneer het uitkomt en mogelijkheden om naar het buitenland te gaan of een honours programme te doen. Daarin onderscheiden we ons van Lijst Bèta.”

Salami: “Uiteindelijk zitten we samen in de studentenraad en zetten we ons sámen in voor alle studenten, maar er zijn verschillen met Oras. Lijst Bèta is een jonge en flexibele partij die zich vooral richt op de meer moderne problematiek en behoeftes van studenten. Daarnaast zijn wij erg open naar internationale studenten, zo zijn al onze interne vergaderingen bijvoorbeeld in het Engels. Ook zorgen we ervoor dat de voertaal tijdens het overleg tussen studentenraad en college van bestuur sinds dit studiejaar Engels is.”

Als je wordt gekozen, waarvoor ga je je als eerste inzetten?
Ouibrahim: “We zijn al bezig geweest met wat onderwerpen, zoals de vindbaarheids-tool. Je kunt daar alle studieplekken van de universiteit mee zien. In september komt er een eerste versie uit. We zijn er nu mee bezig dat je de real time bezetting kunt zien. Ik wil dat dat echt doorgaat.” 

Salami: “Ik heb veel ambities, maar waar ik graag voor wil zorgen is dat internationals zich meer betrokken voelen. Ik hoop een manier te vinden om integratie van internationale en Nederlandse studenten te bevorderen.”

  • De verkiezingen vinden dit jaar online plaats; vanaf dinsdag 21 mei 2019 8:00 uur doorlopend tot en met woensdag 22 mei 2019 17:00 uur via: https://stem.tudelft.nl.

Door Connie van Uffelen en Marjolein van der Veldt

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.