Campus

‘Oras en Aag zitten erg vast aan hun tradities’

Lijsttrekker Oras:Lies-Anne Schreuder, derdejaars industrieel ontwerpen. ,,Ik wil niet alleen consumeren op de TU, maar ook een bijdrage leveren. Bij het Delftsch Studenten Corps heb ik geholpen bij de organisatie van de Kriminele en bij de opbouw van een ruimte op het lustrumterrein.

Als ik iets beloof ga ik er vol voor. Ik kan dan fel zijn, maar ook gereserveerd als dat nodig is.”
Aag:

Debbie Bruinsma, vierdejaars geodesie. ,,Ik ben gemotiveerd, vasthoudend en ik durf te zeggen wat ik wil zeggen. Een jaar geleden stond ik vierde op de lijst en toen haalde Aag maar drie zetels. Ik weet wat er speelt omdat ik al een jaar in de steunfractie van Aag heb meegelopen. Verder was ik het jaar daarvoor lid van de studentenraad van Geodesie.”
Project Blauw:

Michel Schut, vierdejaars technische bestuurskunde. ,,Ik zie zoveel kleine dingen die fout gaan, elke keer weer, en het wordt gewoon niet opgepakt. Als ik het ergens absoluut niet mee eens ben, ook banale dingen, zeur ik net zolang tot het naar mijn zin is. Ik heb al heel wat ervaring in de studentenpolitiek in het VSSD-bestuur en in de facultaire studentenraad van TBM.”

Slogan

Jij mag het zeggen

Aag denkt, durft, doet

Project Blauw gaat van start

Profiel

,,Oras is er om de belangen van alle studenten te behartigen. Ze gaat niet alleen voor goed onderwijs, maar ook voor een brede vorming van studenten. Van links of rechts is geen sprake.”

,,Aag is een vooruitstrevende partij die verder kijkt dan alleen naar wat er nu gebeurt.”

,,Project Blauw is pragmatisch en projectgericht. We kunnen linkser zijn dan Aag en rechtser dan Oras.”

Hoe moet het verder met:

de uniforme jaarindeling
Oras:

,,Over de keuze tussen kwintalen en semesters heeft destudentenraad helaas alleen adviesrecht. Uiteindelijk beslist het college van bestuur. Wij vinden dat het 5*8 systeem het beste aansluit bij de meeste studies.”
Aag:

,,Het is het belangrijkste dat er een uniforme jaarindeling komt. Welke dat wordt, vind ik van minder belang, al zijn kwintalen wel het handigst omdat de faculteiten er al mee bezig zijn.”
Project Blauw:

,,Kwintalen zijn de enige logische oplossing gezien de geschiedenis. Voor faculteiten kost het te veel energie om weer te veranderen en die energie kunnen ze beter aan andere zaken besteden, bijvoorbeeld meer bekendheid geven aan het onderwijs- en examenreglement.”

bindend studieadvies
Oras:

,,We zullen alles in het werk stellen om dit tegen te houden. Dit is voor ons een heel zwaar punt.”
Aag:

,,Hier zijn we pertinent tegen. Een goed systeem voor studentenbegeleiding kan een alternatief zijn. Eerstejaars moeten een mentor krijgen en studieadviseurs moeten beter bereikbaar en op de hoogte zijn. Die kunnen studenten doorverwijzen naar Leiden of Rotterdam. Het moet echter geen verplichting zijn.”
Project Blauw:

,,Hier zijn we tegen. De meeste problemen met de studievoortgang ontstaan bij het afstuderen, niet in het eerste jaar. Verder belooft Wakker een betere studiebegeleiding, maar er zijn al veel basalere zaken waarin de universiteit zich al niet aan haar afspraken houdt, zoals het recht om colleges te volgen. Voor Ontwerpen 4 bij IO moet je bijvoorbeeld ingeloot worden.”

Eigen initiatieven:

gerealiseerd
Oras:

De TU gaat goedkopere computers aanbieden. Vanaf 1 oktober kunnen studenten zich aanmelden voor tentamens via internet, de collegekaart wordt ook bruikbaar als lenerspas in de TU-bieb en studie- en studentenverenigingen kunnen goedkoop een busje huren bij Budget autoverhuur.
Aag:

Conceptrapporten worden straks op milieupapier geprint of gedrukt. Ons computerplan wordt zeer waarschijnlijk uitgevoerd. Daarin krijgen studenten zo’n vijfentwintighonderd gulden per jaar als ze een eigen computer hebben aangeschaft. Ook kunnen studenten via internet goedkoper buitenlandse boeken bestellen. Verder hebben ze hun stem kunnen laten horen over allerlei TU-onderwerpen op ons congres BindendStudentenadvies. Daarnaast hebben we er samen met Oras voor gezorgd dat er weer drie in plaats van vier tentamens per dag worden gehouden.
Project Blauw:

Na mijn klacht heeft de ombudsman van de TU gesteld dat docenten ook daadwerkelijk tentamenvragen na een tentamen moeten vrijgeven zoals in het onderwijs- en examenregelement staat.

aangekaart

Oras: Wij hebben een voorstel gedaan voor een stagedatabank op internet en voor garantiemaanden voor eerstejaars die na vijf maanden switchen naar een andere universiteit. Zij krijgen dan vijf maanden extra studiefinanciering. Verder heeft het college van bestuur ons toegezegd dat er een budgetverhoging komt voor het sportcentrum.
Aag:

Vrijstellingsdatabase waarin studieadviseurs melden welke vakken in het buitenland een vrijstelling opleveren voor vakken in Delft.

nieuwe plannen
Oras:

Openbaar vervoer moet beter worden, nu zijn de bussen vaak overvol. Verder zijn de werkomstandigheden van studenten in practicumzalen onderbelicht. Ook moet de TU-wijk levendiger worden met een café met terras.
Aag:

We willen dat studenten zo’n twintig studiepunten vrij kunnen kiezen en in die ruimte bijvoorbeeld een samenhangend pakket psychologie in Leiden kunnen volgen. Verder willen we dat de Mekelweg autovrij wordt, dat er een copyshop komt en een klein restaurantje in de buurt van het sportcentrum. Ook komen we volgend jaar met een initiatiefvoorstel voor een docentenkwalificeringssysteem. Nieuwe docenten moeten een didactiekcursus doen en docenten die slecht doceren worden bijgeschoold. Verder moeten studenten en personeel overal milieuvriendelijk papier kunnen gebruiken om te printen en te kopiëren.
Project Blauw:

Het onderwijs- en examenreglement en het studentenstatuut zijn een soort contract tussen de studenten en de universiteit. Als de universiteit dit niet nakomt, trekt Project Blauw aan de bel. Net zoals er sancties staan op het te laat inleveren van een verslag, moeten er ook sancties komen voor docenten die tentamens niet op tijd nagekeken hebben. Verder moet het Studenten servicecentrum er eindelijk komen en ons ideaal is dat er ook een fietsenmaker, copyshop, snackbar en supermarkt komt. Daarnaast willen we ruimere openingstijden van de dictatenverkoop en moet het aula-restaurant weer ’s middags open zijn. Ook moet er een kamergarantie komen voor buitenlandse studenten.

Luistert rector Wakker goed naar de studenten?
Oras:

,,Ik gehoord dat het een leuke vent is en dat gesprekken met hem prima verlopen.”
Aag:

,,Als je hem iets vraagt, praat hij er vaak langsheen. Het klinkt dan heel mooi, maar hij heeft niet echt iets gezegd.”
Project Blauw:

,,Het is prettig om met hem te discussiëren, maar ik vind het wel jammer dat hij later terugkomt op discussies die volgens mij gesloten zijn.”

Wat zou je doen met een half miljoen?
Oras:

De TU-wijk levendiger maken met een café met een terras.
Aag:

Didactiekcursussen voor slechte docenten en garantiemaanden voor commissies van studieverenigingen.
PB:

Toegankelijk maken van het Studenten servicecentrum via een neutraal persoon die een student met een probleem doorverwijst naar de juiste organisatie.

Belang van het geslacht van de lijsttrekker
Oras:

,,Leuk dat het een vrouw is; is bijzonder voor een stad als Delft.”
Aag:

,,We hebben niet bewust een vrouw op nummer 1 gezet. Ik had al een jaar meegelopen en weet er dus al meer vanaf.”
Project Blauw:

,,Ik weet hoe dat werkt in Delft; je staat als meisje iets charmanter op de foto. Maar als mensen op een vrouw willen stemmen kan dat bij ons ook.”


1 Illustratie: Victor Lemstra

Leuk, zo’n nieuwe partij?
Oras:

,,Een nieuwe partij houdt de gedachte fris en ik ben benieuwd naar de meerwaarde van deze partij.”
Aag:

,,Op zich is het goed dat er een derde partij is, maar hun motivatie is niet goed. Project Blauw zegt dat de studentenraad nu niet met eigen initiatieven komt, maar dat klopt niet.”
Project Blauw:

,,Ik bespeurde dat de andere partijen erg vast zaten op hun tradities.”

Oras:

Lies-Anne Schreuder, derdejaars industrieel ontwerpen. ,,Ik wil niet alleen consumeren op de TU, maar ook een bijdrage leveren. Bij het Delftsch Studenten Corps heb ik geholpen bij de organisatie van de Kriminele en bij de opbouw van een ruimte op het lustrumterrein. Als ik iets beloof ga ik er vol voor. Ik kan dan fel zijn, maar ook gereserveerd als dat nodig is.”
Aag:

Debbie Bruinsma, vierdejaars geodesie. ,,Ik ben gemotiveerd, vasthoudend en ik durf te zeggen wat ik wil zeggen. Een jaar geleden stond ik vierde op de lijst en toen haalde Aag maar drie zetels. Ik weet wat er speelt omdat ik al een jaar in de steunfractie van Aag heb meegelopen. Verder was ik het jaar daarvoor lid van de studentenraad van Geodesie.”
Project Blauw:

Michel Schut, vierdejaars technische bestuurskunde. ,,Ik zie zoveel kleine dingen die fout gaan, elke keer weer, en het wordt gewoon niet opgepakt. Als ik het ergens absoluut niet mee eens ben, ook banale dingen, zeur ik net zolang tot het naar mijn zin is. Ik heb al heel wat ervaring in de studentenpolitiek in het VSSD-bestuur en in de facultaire studentenraad van TBM.”

Slogan

Jij mag het zeggen

Aag denkt, durft, doet

Project Blauw gaat van start

Profiel

,,Oras is er om de belangen van alle studenten te behartigen. Ze gaat niet alleen voor goed onderwijs, maar ook voor een brede vorming van studenten. Van links of rechts is geen sprake.”

,,Aag is een vooruitstrevende partij die verder kijkt dan alleen naar wat er nu gebeurt.”

,,Project Blauw is pragmatisch en projectgericht. We kunnen linkser zijn dan Aag en rechtser dan Oras.”

Hoe moet het verder met:

de uniforme jaarindeling
Oras:

,,Over de keuze tussen kwintalen en semesters heeft destudentenraad helaas alleen adviesrecht. Uiteindelijk beslist het college van bestuur. Wij vinden dat het 5*8 systeem het beste aansluit bij de meeste studies.”
Aag:

,,Het is het belangrijkste dat er een uniforme jaarindeling komt. Welke dat wordt, vind ik van minder belang, al zijn kwintalen wel het handigst omdat de faculteiten er al mee bezig zijn.”
Project Blauw:

,,Kwintalen zijn de enige logische oplossing gezien de geschiedenis. Voor faculteiten kost het te veel energie om weer te veranderen en die energie kunnen ze beter aan andere zaken besteden, bijvoorbeeld meer bekendheid geven aan het onderwijs- en examenreglement.”

bindend studieadvies
Oras:

,,We zullen alles in het werk stellen om dit tegen te houden. Dit is voor ons een heel zwaar punt.”
Aag:

,,Hier zijn we pertinent tegen. Een goed systeem voor studentenbegeleiding kan een alternatief zijn. Eerstejaars moeten een mentor krijgen en studieadviseurs moeten beter bereikbaar en op de hoogte zijn. Die kunnen studenten doorverwijzen naar Leiden of Rotterdam. Het moet echter geen verplichting zijn.”
Project Blauw:

,,Hier zijn we tegen. De meeste problemen met de studievoortgang ontstaan bij het afstuderen, niet in het eerste jaar. Verder belooft Wakker een betere studiebegeleiding, maar er zijn al veel basalere zaken waarin de universiteit zich al niet aan haar afspraken houdt, zoals het recht om colleges te volgen. Voor Ontwerpen 4 bij IO moet je bijvoorbeeld ingeloot worden.”

Eigen initiatieven:

gerealiseerd
Oras:

De TU gaat goedkopere computers aanbieden. Vanaf 1 oktober kunnen studenten zich aanmelden voor tentamens via internet, de collegekaart wordt ook bruikbaar als lenerspas in de TU-bieb en studie- en studentenverenigingen kunnen goedkoop een busje huren bij Budget autoverhuur.
Aag:

Conceptrapporten worden straks op milieupapier geprint of gedrukt. Ons computerplan wordt zeer waarschijnlijk uitgevoerd. Daarin krijgen studenten zo’n vijfentwintighonderd gulden per jaar als ze een eigen computer hebben aangeschaft. Ook kunnen studenten via internet goedkoper buitenlandse boeken bestellen. Verder hebben ze hun stem kunnen laten horen over allerlei TU-onderwerpen op ons congres BindendStudentenadvies. Daarnaast hebben we er samen met Oras voor gezorgd dat er weer drie in plaats van vier tentamens per dag worden gehouden.
Project Blauw:

Na mijn klacht heeft de ombudsman van de TU gesteld dat docenten ook daadwerkelijk tentamenvragen na een tentamen moeten vrijgeven zoals in het onderwijs- en examenregelement staat.

aangekaart

Oras: Wij hebben een voorstel gedaan voor een stagedatabank op internet en voor garantiemaanden voor eerstejaars die na vijf maanden switchen naar een andere universiteit. Zij krijgen dan vijf maanden extra studiefinanciering. Verder heeft het college van bestuur ons toegezegd dat er een budgetverhoging komt voor het sportcentrum.
Aag:

Vrijstellingsdatabase waarin studieadviseurs melden welke vakken in het buitenland een vrijstelling opleveren voor vakken in Delft.

nieuwe plannen
Oras:

Openbaar vervoer moet beter worden, nu zijn de bussen vaak overvol. Verder zijn de werkomstandigheden van studenten in practicumzalen onderbelicht. Ook moet de TU-wijk levendiger worden met een café met terras.
Aag:

We willen dat studenten zo’n twintig studiepunten vrij kunnen kiezen en in die ruimte bijvoorbeeld een samenhangend pakket psychologie in Leiden kunnen volgen. Verder willen we dat de Mekelweg autovrij wordt, dat er een copyshop komt en een klein restaurantje in de buurt van het sportcentrum. Ook komen we volgend jaar met een initiatiefvoorstel voor een docentenkwalificeringssysteem. Nieuwe docenten moeten een didactiekcursus doen en docenten die slecht doceren worden bijgeschoold. Verder moeten studenten en personeel overal milieuvriendelijk papier kunnen gebruiken om te printen en te kopiëren.
Project Blauw:

Het onderwijs- en examenreglement en het studentenstatuut zijn een soort contract tussen de studenten en de universiteit. Als de universiteit dit niet nakomt, trekt Project Blauw aan de bel. Net zoals er sancties staan op het te laat inleveren van een verslag, moeten er ook sancties komen voor docenten die tentamens niet op tijd nagekeken hebben. Verder moet het Studenten servicecentrum er eindelijk komen en ons ideaal is dat er ook een fietsenmaker, copyshop, snackbar en supermarkt komt. Daarnaast willen we ruimere openingstijden van de dictatenverkoop en moet het aula-restaurant weer ’s middags open zijn. Ook moet er een kamergarantie komen voor buitenlandse studenten.

Luistert rector Wakker goed naar de studenten?
Oras:

,,Ik gehoord dat het een leuke vent is en dat gesprekken met hem prima verlopen.”
Aag:

,,Als je hem iets vraagt, praat hij er vaak langsheen. Het klinkt dan heel mooi, maar hij heeft niet echt iets gezegd.”
Project Blauw:

,,Het is prettig om met hem te discussiëren, maar ik vind het wel jammer dat hij later terugkomt op discussies die volgens mij gesloten zijn.”

Wat zou je doen met een half miljoen?
Oras:

De TU-wijk levendiger maken met een café met een terras.
Aag:

Didactiekcursussen voor slechte docenten en garantiemaanden voor commissies van studieverenigingen.
PB:

Toegankelijk maken van het Studenten servicecentrum via een neutraal persoon die een student met een probleem doorverwijst naar de juiste organisatie.

Belang van het geslacht van de lijsttrekker
Oras:

,,Leuk dat het een vrouw is; is bijzonder voor een stad als Delft.”
Aag:

,,We hebben niet bewust een vrouw op nummer 1 gezet. Ik had al een jaar meegelopen en weet er dus al meer vanaf.”
Project Blauw:

,,Ik weet hoe dat werkt in Delft; je staat als meisje iets charmanter op de foto. Maar als mensen op een vrouw willen stemmen kan dat bij ons ook.”


1 Illustratie: Victor Lemstra

Leuk, zo’n nieuwe partij?
Oras:

,,Een nieuwe partij houdt de gedachte fris en ik ben benieuwd naar de meerwaarde van deze partij.”
Aag:

,,Op zich is het goed dat er een derde partij is, maar hun motivatie is niet goed. Project Blauw zegt dat de studentenraad nu niet met eigen initiatieven komt, maar dat klopt niet.”
Project Blauw:

,,Ik bespeurde dat de andere partijen erg vast zaten op hun tradities.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.