Onderwijs

Oras en Aag: vergoeding voor gedupeerde IO’ers

De studentenpartijen Aag en Oras willen dat de TU een vergoedingsregeling treft voor alle studenten industrieel ontwerpen uit 1993 en 1992 die gedupeerd zijn door de invoering van het vijfjarige curriculum bij IO.

Het college van bestuur moet volgens hen erkennen dat er fouten zijn gemaakt.

De studenten die in 1993 met industrieel ontwerpen begonnen, moesten na een jaar overstappen naar het vijfjarig curriculum dat in september 1994 van start ging. Hun studie duurt nu dus even lang als hun studiefinanciering. Normaliter hebben studenten recht op een extra jaar studiefinanciering.

In de universiteitsraadscommissie voor onderwijs en onderzoek (urcoo) hielden Oras en Aag het college voor dat er geen regeling getroffen is om problemen voor de 250 studenten uit 1993 te verhelpen. De studieadviseur van IO, dr. P. Jonkheer, erkent de tijdproblemen van studenten. Volgens hem heeft IO de kwestie al anderhalf jaar geleden aangekaart bij het cvb. Het college stelt dat gedupeerde studenten een aanvraag bij het afstudeerfonds van de TU Delft kunnen indienen.

De Aag, Oras en de VSSD willen echter dat de TU erkent dat de hele generatie door de verlenging van de studieduur vertraging heeft opgelopen. Zij willen zo voorkomen dat iedere student individueel afspraken moet maken met het afstudeerfonds. ,,Het belangrijkste is de onzekerheid van io-studenten met een algemene regeling weg te nemen”, verklaart Oras-lid Marlene Sybrandy. Judith Dijk van de Aag: ,,De TU moet niet proberen de gemaakte fouten dood te zwijgen.”

Een tweede probleem is ontstaan doordat tachtig studenten uit 1992 het advies van de faculteit hebben opgevolgd om per 1 september 1993 over te stappen naar het nieuwe curriculum. Het jaar daarop moesten zij – onvoorzien – samen met de generatie 1993 overstappen naar het vijfjarige programma. Daardoor duurt hun studie nu tenminste zes jaar. Maar zij krijgen slechts vijf jaar studiefinanciering. De studentenorganisaties eisen dat de TU hen een volledig jaar studiefinanciering geeft. Studieadviseur Jonkheer verwacht echter dat ook deze groep individueel bij het afstudeerfonds zal moeten aankloppen.

Intussen hebben 27 van deze studenten al een toezegging voor een vergoeding van vier maanden omdat zij tijdens de eerste overstap, in september 1993, vertraging opliepen. Industrieel Ontwerpen heeft toegegeven dat zij ,,verzuimd heeft om een volledige overgangsregeling op te stellen”. Daardoor was het tweede jaar van het nieuwe programma niet op tijd klaar, waardoor de studenten alleen maar propaedeusevakken konden volgen. (S.H.)

Steven Hubeek

De studentenpartijen Aag en Oras willen dat de TU een vergoedingsregeling treft voor alle studenten industrieel ontwerpen uit 1993 en 1992 die gedupeerd zijn door de invoering van het vijfjarige curriculum bij IO. Het college van bestuur moet volgens hen erkennen dat er fouten zijn gemaakt.

De studenten die in 1993 met industrieel ontwerpen begonnen, moesten na een jaar overstappen naar het vijfjarig curriculum dat in september 1994 van start ging. Hun studie duurt nu dus even lang als hun studiefinanciering. Normaliter hebben studenten recht op een extra jaar studiefinanciering.

In de universiteitsraadscommissie voor onderwijs en onderzoek (urcoo) hielden Oras en Aag het college voor dat er geen regeling getroffen is om problemen voor de 250 studenten uit 1993 te verhelpen. De studieadviseur van IO, dr. P. Jonkheer, erkent de tijdproblemen van studenten. Volgens hem heeft IO de kwestie al anderhalf jaar geleden aangekaart bij het cvb. Het college stelt dat gedupeerde studenten een aanvraag bij het afstudeerfonds van de TU Delft kunnen indienen.

De Aag, Oras en de VSSD willen echter dat de TU erkent dat de hele generatie door de verlenging van de studieduur vertraging heeft opgelopen. Zij willen zo voorkomen dat iedere student individueel afspraken moet maken met het afstudeerfonds. ,,Het belangrijkste is de onzekerheid van io-studenten met een algemene regeling weg te nemen”, verklaart Oras-lid Marlene Sybrandy. Judith Dijk van de Aag: ,,De TU moet niet proberen de gemaakte fouten dood te zwijgen.”

Een tweede probleem is ontstaan doordat tachtig studenten uit 1992 het advies van de faculteit hebben opgevolgd om per 1 september 1993 over te stappen naar het nieuwe curriculum. Het jaar daarop moesten zij – onvoorzien – samen met de generatie 1993 overstappen naar het vijfjarige programma. Daardoor duurt hun studie nu tenminste zes jaar. Maar zij krijgen slechts vijf jaar studiefinanciering. De studentenorganisaties eisen dat de TU hen een volledig jaar studiefinanciering geeft. Studieadviseur Jonkheer verwacht echter dat ook deze groep individueel bij het afstudeerfonds zal moeten aankloppen.

Intussen hebben 27 van deze studenten al een toezegging voor een vergoeding van vier maanden omdat zij tijdens de eerste overstap, in september 1993, vertraging opliepen. Industrieel Ontwerpen heeft toegegeven dat zij ,,verzuimd heeft om een volledige overgangsregeling op te stellen”. Daardoor was het tweede jaar van het nieuwe programma niet op tijd klaar, waardoor de studenten alleen maar propaedeusevakken konden volgen. (S.H.)

Steven Hubeek

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.