Onderwijs

Or stelt voorwaarden bij reorganisatie Bouw

De ondernemingsraad (or) gaat onder voorwaarden akkoord met de reorganisatie bij de afdeling Bouw van Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG).

De or vindt dat de sectiestructuur bekend moet zijn voordat mensen boventallig worden verklaard. “Het is niet toelaatbaar als hierna een andere reorganisatie volgt”, zei or-lid Erik Louw in een vergadering met het college van bestuur (cvb).

Het cvb antwoordde dat dit ‘expliciet niet de bedoeling is’. Het leverde enige verbazing op binnen de or dat het proces herijking dan geen gevolgen heeft voor CiTG.

Daarop zei collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg dat het vernieuwingsplan bij CiTG een voorschot is op de herijking bij andere faculteiten. “Maar stel dat de universiteit morgen maar de helft van de eerste geldstroom van de overheid ontvangt, dan is er een totaal nieuwe situatie”, zei Van den Berg.

Overigens zei decaan Louis de Quelerij er naar te streven op korte termijn een wijziging in de sectiestructuur door te voeren. Hij wees erop inhoud belangrijker te vinden dan sectiestructuur en verwees daarbij naar de nieuwe thema’s bij CiTG: deltatechnologie, transport, bouw/infra, watertechnologie en geo-energie.

Verder wil de or een controleslag wat betreft financiën. “Als op leerstoelniveau wordt besloten waar klappen vallen, dan willen wij daar strikt naar kijken”, zei Louw. “Het gaat over grote bedragen.”

De Quelerij zei geen moeite te hebben met een financiële controle door de or. “We hebben keihard gewerkt om de financiën uit te rafelen op het niveau van de leerstoelen. Alles is transparant.”

Tot slot is de or er niet van overtuigd dat een nieuwe cultuur en bedrijfsvoering bij CiTG het gewenste effect heeft. “Een cultuuromslag naar academisch ondernemerschap heeft nog niet plaatsgevonden. Een bedrijfscultuur heeft op de langere termijn effect. Die moet bestendigen om niet weer in de rode cijfers te eindigen.”

De decaan zei dat hij de laatste jaren al bezig was met wijzigingen voor een geleidelijke cultuuromslag. Hij zegde toe binnenkort een notitie hierover te sturen. “Ik sta open voor suggesties.”

Op de vlakte naast Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Kluyverweg wordt hard gewerkt aan ‘onderwijsgebouw zuid’. Het heien is inmiddels begonnen en twee kranen storten aangevoerd beton in de vorige week gereedgemaakte bekistingen. Op de funderingen komt een demontabel gebouw dat eerder door hogeschool InHolland is gebruikt. Het moet 1 september gebruiksklaar zijn en 4600 vierkante meter extra onderwijsruimte bieden.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.