Onderwijs

Or en sr bezorgd over begroting 2003

Studentenraad en ondernemingsraad vrezen dat het onderhoud van TU-gebouwen er volgend jaar te veel bij in zal schieten. Het geld is gebruikt om de begroting met een klein overschot te sluiten.

De studentenraad (sr) vraagt om een ‘vastgoedvisie’, de ondernemingsraad (or) vraagt of de TU wel verantwoord bezig is.

,,Als we nu op stel en sprong drie miljoen euro uit het onderhoudsbudget weghalen, en noodzakelijk onderhoud uitstellen, zijn we dan uiteindelijk toch niet duurder uit?” vraagt Daan Hoogwater, financieel woordvoerder van de or, zich af.

De studentenraad wil het niet alleen over het vertraagde onderhoud hebben. ,,Er moet beleid zijn voor de toekomst. Het oude Masterplan is niet te financieren. Een nieuw plan, dat wel financieel haalbaar is, is wenselijk.”

De ondernemingsraad maakt zich bovendien stevige zorgen over de trend die uit de begroting spreekt. Hoogwater: ,,Vorig jaar zaten maar een paar faculteiten in de rode cijfers, nu bijna allemaal. Die cijfers zijn weliswaar in een paar weken tot nul of bijna nul teruggesnoeid door het college van bestuur. Ik vraag me af of die cijfers wel worden gedragen door de faculteiten en er voldoende budgetdiscipline is.” De studentenraad is bezorgd dat de ‘kaasschaafmethode’, die dit jaar op veel faculteiten is toegepast om de lasten te minimaliseren, geen structurele oplossing biedt.

De studentenraad legt ook een verband met het komende nieuwe geldverdeelmodel. Volgens voorzitter Willem-Jan Vos is het moeilijk voor een faculteit om richting te kiezen als niet bekend is waarmee ze binnen de TU geld kan verdienen.

Hoogwater heeft deze week in de overlegvergadering met het college van bestuur een pleidooi gehouden om ‘op de kleintjes’ te letten. Zo wijst hij erop dat de TU soms promovendi aanstelt, maar daarvoor van NWO of Knaw (de zogenaamde tweede geldstroom, die het cvb wil verhogen) slechts aio-salarissen terugkrijgt. Ook fellows op Europese programma’s krijgen veelal meer betaald dan de TU volgens de regels zou hoeven doen. De or vindt ook dat allerlei verhuizingen binnen de TU te veel geld kosten en dat het reisgedrag van medewerkers hier en daar wel wat minder mag. Ook opvallend vindt de or dat ondanks de bezuinigingen bij faculteiten, de personeelsbezetting gestegen is. (RM)

De studentenraad (sr) vraagt om een ‘vastgoedvisie’, de ondernemingsraad (or) vraagt of de TU wel verantwoord bezig is.

,,Als we nu op stel en sprong drie miljoen euro uit het onderhoudsbudget weghalen, en noodzakelijk onderhoud uitstellen, zijn we dan uiteindelijk toch niet duurder uit?” vraagt Daan Hoogwater, financieel woordvoerder van de or, zich af.

De studentenraad wil het niet alleen over het vertraagde onderhoud hebben. ,,Er moet beleid zijn voor de toekomst. Het oude Masterplan is niet te financieren. Een nieuw plan, dat wel financieel haalbaar is, is wenselijk.”

De ondernemingsraad maakt zich bovendien stevige zorgen over de trend die uit de begroting spreekt. Hoogwater: ,,Vorig jaar zaten maar een paar faculteiten in de rode cijfers, nu bijna allemaal. Die cijfers zijn weliswaar in een paar weken tot nul of bijna nul teruggesnoeid door het college van bestuur. Ik vraag me af of die cijfers wel worden gedragen door de faculteiten en er voldoende budgetdiscipline is.” De studentenraad is bezorgd dat de ‘kaasschaafmethode’, die dit jaar op veel faculteiten is toegepast om de lasten te minimaliseren, geen structurele oplossing biedt.

De studentenraad legt ook een verband met het komende nieuwe geldverdeelmodel. Volgens voorzitter Willem-Jan Vos is het moeilijk voor een faculteit om richting te kiezen als niet bekend is waarmee ze binnen de TU geld kan verdienen.

Hoogwater heeft deze week in de overlegvergadering met het college van bestuur een pleidooi gehouden om ‘op de kleintjes’ te letten. Zo wijst hij erop dat de TU soms promovendi aanstelt, maar daarvoor van NWO of Knaw (de zogenaamde tweede geldstroom, die het cvb wil verhogen) slechts aio-salarissen terugkrijgt. Ook fellows op Europese programma’s krijgen veelal meer betaald dan de TU volgens de regels zou hoeven doen. De or vindt ook dat allerlei verhuizingen binnen de TU te veel geld kosten en dat het reisgedrag van medewerkers hier en daar wel wat minder mag. Ook opvallend vindt de or dat ondanks de bezuinigingen bij faculteiten, de personeelsbezetting gestegen is. (RM)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.