Onderwijs

Oproep aan minister Blok: ‘rust in woningsector’

‘Kom niet aan huurtoeslagen voor studenten, zorg voor rust in de woningsector.’ Die boodschap had wethouder Pieter Guldemond voor minister Blok bij de opening van het studentencomplex aan het De Vries van Heijstplantsoen.


Blok was als minister van Wonen uitgenodigd voor de openingshandeling van het complex, maar liet verstek gaan wegens ‘dringende werkzaamheden in de Kamer’. “Ik zou bijna zeggen: hij komt er goed van af”, zei de algemeen directeur van studentenhuisvester Duwo, Jan Benschop in zijn openingstoespraak.


Benschop had hem graag willen voorhouden hoe ‘lastig’ Blok het corporaties maakt met zijn maatregelen. Hij doelde onder meer op het inmiddels ingetrokken plan voor maximale huur van hooguit 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning.


Door dat plan en de verhuurdersheffing annuleerde Duwo half november de bouw van een studentencomplex met 521 studio’s aan de Röntgenweg in de spoorzone. Duwo vreesde toen er zeventien miljoen euro per jaar bij in te schieten.


In zijn toespraak zei Benschop dat alle corporaties nu in de wacht staan om hun leningen geborgd te krijgen, omdat Blok eerst wil weten hoe corporaties er financieel gezien voor staan. “Hoewel Duwo oergezond is, zijn we gisteren voor de zoveelste keer bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geweest voor bouw in de spoorzone. Die bouw had al lang begonnen moeten zijn.” Benschop verwacht daar elk ogenblik uitsluitsel over.Hij had Blok verder graag het studentencomplex laten zien als ‘symbool van jarenlange samenwerking’ tussen de gemeente, de TU Delft en Duwo. Die samenwerking werd ook benadrukt door de Delftse wethouder Kenniseconomie en Ruimtelijke Ordening, Pieter Guldemond, toen hij zijn toehoorders herinnerde aan het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting uit november 2011.


Daarin beloofden studentenhuisvesters om in vier jaar tijd zestienduizend nieuwe studentenwoningen te bouwen, in ruil waarvoor Bloks voorganger Donner de regels zou versoepelen.


Guldemond gaf aan dat Duwo bouwt, de TU Delft meedenkt en de gemeente de parkeernormen voor woningen van internationale studenten had verlaagd, maar dat hij van het ministerie ‘iets meer actie’ verwacht. En dan vooral rust in de woningsector. “Kom niet aan de huurtoeslag voor studenten en kom niet met huurmaximalisatie, anders zijn al onze acties – ik zou het niet willen zeggen – waardeloos.”

   

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.