Onderwijs

‘Open hek reactor geen probleem’

Het open hek bij het Reactor Instituut Delft levert volgens directeur Bert Wolterbeek ‘geen probleem op, vanwege zichtbare en adequate onzichtbare beveiligingsmaatregelen.’

Wolterbeek zegt dit in reactie op de zorgen van raadsfractie Onafhankelijk Delft over de beveiliging van de reactor. Raadslid Jan Peter de Wit vroeg het college van burgemeester en wethouders eind juli om zo snel mogelijk 24/7 bewapende beveiliging aan te vragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, omdat het toegangshek volgens hem ‘zonder enige vorm van beveiliging’ openstond.


De Wit heeft het recht dat te denken en er vragen over te stellen, vindt Wolterbeek, maar het klopt volgens de RID-directeur niet. “De Wit ziet de onzichtbare beveiligingsmaatregelen niet”, zegt Wolterbeek. Wat alle maatregelen inhouden, wil hij niet zeggen maar: “Ze zijn volledig in lijn met die van Nederlandse nucleaire inrichtingen.”


Wolterbeek legt uit dat de Nederlandse overheid richtlijnen heeft opgesteld ‘met de blik op wat er aan internationale aanbevelingen is’ vanuit het International Atomic Energy Agency (IAEA). “Nederland heeft besloten om niet standaard gewapende eenheden te positioneren. Dat vinden we in Nederland onwenselijk, want dan wekken we de indruk dat dit nodig is. In plaats daarvan vinden we andere bewaking voldoende. Nederland is klein. De responstijden zijn klein.”


In België echter bewaakt het leger kerncentrales sinds de aanslag op vliegveld Zaventem. “Daar maken ze een andere afweging”, zegt Wolterbeek desgevraagd. “In Nederland monitort de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het gewenste beveiligingsniveau. Als de coördinator en de minister vinden dat we de beveiliging moeten aanpassen, passen wij die aan.”


Wolterbeek wil desgevraagd ook ingaan op de verbazing van onderzoekers van Harvard in het in maart verschenen rapport Preventing Nuclear Terrorism. Die constateerden dat sommige landen, zoals Nederland en Zweden, ‘nog steeds geen gewapende beveiligers’ bij hun nucleaire installaties hebben. “Als ze in de Verenigde Staten vinden dat dat een effectief middel is, kan het zijn dat anderen daar een ander idee over hebben. Het wil niet zeggen dat dan kwalitatief minder is.”


En het hek: staat dat altijd open? “Nee, als wij het noodzakelijk vinden het te sluiten, dan sluiten we het”, zegt Wolterbeek. “Gewoonlijk staat het open op een breedte dat je er met de fiets doorheen kunt en niet met een auto. De toegangswegen rond het gebouw zijn zodanig dat een auto niet in staat is er met een aanloop op in te rijden.”


Het RID doet overigens mee met nationale beveiligingsoefeningen, meldt Wolterbeek. “Een jaar of zeven geleden is er een geweest waarbij het RID als beste heeft gescoord. Wij staan bij het IAEA te boek als excellent housekeeper wat betreft beveiliging. We scoren goed. Meneer De Wit hoeft zich niet ongerust te maken. En anderen ook niet.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.