Campus

Op tournee

Als bestuurder wil je, na een lange reeks van wijze besluiten, ook wel eens weten wat je onderdanen er eigenlijk precies van vinden. Dus is het college van bestuur momenteel bezig aan een tournee langs de faculteiten.

Vorige week maandag streken collegevoorzitter De Voogd en rector Wakker neer in collegezaal B van Technische Natuurkunde, waar ruim vijftig medewerkers acte de présence gaven.

Als bestuurder wil je, na een lange reeks van wijze besluiten, ook wel eens weten wat je onderdanen er eigenlijk precies van vinden. Dus is het college van bestuur momenteel bezig aan een tournee langs de faculteiten. Vorige week maandag streken collegevoorzitter De Voogd en rector Wakker neer in collegezaal B van Technische Natuurkunde, waar ruim vijftig medewerkers acte de présence gaven.

De Voogd deed aan de hand van een aantal sheets de toestand aan de TU uit de doeken. De reorganisaties waren met de nodige pijn gepaard gegaan, betoogde hij, maar het resultaat, een inzichtelijker universiteit, was het waard geweest. Daar wilde de zaal nog wel wat op afdingen. Alle dwarsverbanden hadden het er voor de doorsnee docent helemaal niet eenvoudiger op gemaakt. En de hoeveelheid overhead leek eerder toe- dan afgenomen. De Voogd kon het allemaal uitleggen. Lastiger werd het toen de automatisering ter sprake kwam. De invoering van het Baan-pakket verloopt bepaald niet gladjes, maar het college hoopt dat de zaak voor de zomer gereed is.

Over het geheel toonde De Voogd zich echter optimistisch: ,,De wetenschappelijke output stijgt, de matrixorganisatie staat, en het overlegklimaat is goed. Het kwaliteitsbeeld van de TU is nog niet goed, zo blijkt uit enquêtes van bijvoorbeeld Elsevier en Der Spiegel. Daar moeten we aan werken, te beginnen met de heel praktische zaken zoals het op tijd nakijken van tentamens.”

Aan de instrumenten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit, zoals de Course Evaluation (CE), moet nog gesleuteld worden. Bij een vorige sessie had prof.dr.ir. A. Verruijt, alom geroemd om zijn didactische kwaliteiten, bekend gemaakt dat hij volgens de CE een slecht docent was. Dan zit er iets niet helemaal goed, vermoedde De Voogd.

Ook het microniveau van de TU passeerde de revue. Toen een docent meldde dat een student elektrotechniek met drie vieren voor natuurkundetentamens nog steeds zijn propedeuse kan halen, sprong rector Wakker op en hief zijn handen in vertwijfeling ten hemel. Dit moest toch niet kunnen, was van zijn gezicht af te lezen.

Ook De Voogd kreeg nog de gelegenheid om de handen ten hemel te heffen, namelijk toen een aio haar ongenoegen uitte over de gang van zaken rond de salarisverhoging. Een prima idee, maar de uitvoering kon beter, vooral omdat oio’s nog steeds wachten op hun loonsverhoging. De Voogd: ,,Hier word ik wat wanhopig van. We hebben allerlei varianten aan FOM voorgelegd, maar het mag niet. Dat is een ellendig probleem.”

,,Ja, maar de uitvoering van de maatregel verdient geen schoonheidsprijs”, viel prof.dr. I.T. Young de aio bij.

De Voogd, wijzend naar decaan prof.ir. K.C.A.M. Luyben: ,,Dat is een taak van de faculteit.”

Luyben: ,,Ho ho, zo makkelijk kom je niet weg.”

Waarop geen handgemeen ontstond, maar in alle rust de volgende sheet op de overheadprojector verscheen.

Als bestuurder wil je, na een lange reeks van wijze besluiten, ook wel eens weten wat je onderdanen er eigenlijk precies van vinden. Dus is het college van bestuur momenteel bezig aan een tournee langs de faculteiten. Vorige week maandag streken collegevoorzitter De Voogd en rector Wakker neer in collegezaal B van Technische Natuurkunde, waar ruim vijftig medewerkers acte de présence gaven.

De Voogd deed aan de hand van een aantal sheets de toestand aan de TU uit de doeken. De reorganisaties waren met de nodige pijn gepaard gegaan, betoogde hij, maar het resultaat, een inzichtelijker universiteit, was het waard geweest. Daar wilde de zaal nog wel wat op afdingen. Alle dwarsverbanden hadden het er voor de doorsnee docent helemaal niet eenvoudiger op gemaakt. En de hoeveelheid overhead leek eerder toe- dan afgenomen. De Voogd kon het allemaal uitleggen. Lastiger werd het toen de automatisering ter sprake kwam. De invoering van het Baan-pakket verloopt bepaald niet gladjes, maar het college hoopt dat de zaak voor de zomer gereed is.

Over het geheel toonde De Voogd zich echter optimistisch: ,,De wetenschappelijke output stijgt, de matrixorganisatie staat, en het overlegklimaat is goed. Het kwaliteitsbeeld van de TU is nog niet goed, zo blijkt uit enquêtes van bijvoorbeeld Elsevier en Der Spiegel. Daar moeten we aan werken, te beginnen met de heel praktische zaken zoals het op tijd nakijken van tentamens.”

Aan de instrumenten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit, zoals de Course Evaluation (CE), moet nog gesleuteld worden. Bij een vorige sessie had prof.dr.ir. A. Verruijt, alom geroemd om zijn didactische kwaliteiten, bekend gemaakt dat hij volgens de CE een slecht docent was. Dan zit er iets niet helemaal goed, vermoedde De Voogd.

Ook het microniveau van de TU passeerde de revue. Toen een docent meldde dat een student elektrotechniek met drie vieren voor natuurkundetentamens nog steeds zijn propedeuse kan halen, sprong rector Wakker op en hief zijn handen in vertwijfeling ten hemel. Dit moest toch niet kunnen, was van zijn gezicht af te lezen.

Ook De Voogd kreeg nog de gelegenheid om de handen ten hemel te heffen, namelijk toen een aio haar ongenoegen uitte over de gang van zaken rond de salarisverhoging. Een prima idee, maar de uitvoering kon beter, vooral omdat oio’s nog steeds wachten op hun loonsverhoging. De Voogd: ,,Hier word ik wat wanhopig van. We hebben allerlei varianten aan FOM voorgelegd, maar het mag niet. Dat is een ellendig probleem.”

,,Ja, maar de uitvoering van de maatregel verdient geen schoonheidsprijs”, viel prof.dr. I.T. Young de aio bij.

De Voogd, wijzend naar decaan prof.ir. K.C.A.M. Luyben: ,,Dat is een taak van de faculteit.”

Luyben: ,,Ho ho, zo makkelijk kom je niet weg.”

Waarop geen handgemeen ontstond, maar in alle rust de volgende sheet op de overheadprojector verscheen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.