Onderwijs

‘Oorlog zonder doden’ bij natuurkunde

Kijken door muren bestaat. Op een door de studievereniging van technische natuurkunde georganiseerd symposium is dinsdag onder meer een through the wall-radar te zien.

Ook binnen de natuurkunde zijn terrorismebestrijding en beveiliging spraakmakende thema’s. Dat blijkt uit het programma van het congres ‘Physics of security: making your future safe and sound’, georganiseerd door de Vereniging voor Technische Physica (VvTP). De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan soms zo hard, dat de juristen het nauwelijks kunnen bijbenen.

Een goed voorbeeld is de ’through the wall-radar’ waar ook in Nederland druk aan gewerkt wordt. Ir. Bas Dunnebier (TNO) houdt op het symposium een lezing over deze technologie. Met lage stralingsniveaus kunnen terrorismebestrijders achterhalen of er zich mensen achter een muur bevinden. “In de Verenigde Staten blijkt dat via de through the wall-radar verkregen bewijs nog niet door de rechtbank wordt aanvaard. Dit komt doordat de verdachten zich niet bewust waren van het feit dat ze in de gaten werden gehouden”, vertelt techniekfilosoof prof.dr. Jeroen van den Hoven (TBM), die op het symposium een discussie zal leiden waaraan ook het publiek kan deelnemen.

Van den Hoven verwacht dat de spanning tussen veiligheid en privacy de rode draad zal vormen in de discussie. “Ik reken niet op een sterk gepolariseerd debat tussen de onderzoekers en de mensen die opkomen voor privacy. Je ziet dat die discussie de laatste jaren genuanceerder wordt gevoerd. De oplossingen zijn vaak gelegen in het maken van een duidelijk onderscheid tussen de voordelen en de mogelijke schaduwzijden van nieuwe technologie.”

De Duitse natuurkundige dr. Júrgen Altmann van de Universiteit van Dortmund is uitgenodigd als een deskundige op het gebied van de zogeheten non lethal weapons: wapens die de tegenstander uitschakelen zonder hem te doden, idealiter zelfs zonder hem ernstig te verwonden.

Daarbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van geluidsgolven, lijm en verblindende laserstralen. Altmann heeft in een artikel gewezen op de mogelijke nadelen van zulke technologie, waarvoor vooral in de Verenigde Staten grote belangstelling bestaat. Sommigen dromen al van een ‘oorlog zonder doden’, maar volgens Altmann kan het inzetten van de wapens door leger of politie in strijd zijn met wetgeving op het gebied van mensenrechten. Of, als bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van microben, non-proliferatieverdragen.

Andere sprekers op het symposium zijn onder meer de in privacy gespecialiseerde bedrijfsjurist Jeroen Terstegge (Philips), Kees Nieuwenhuis (Thalens) en Gúnther van Adrichem (Schiphol). “Natuurlijk kun je niet verwachten dat iedereen volledige openheid van zaken zal geven over de nieuwste technologie”, zegt Guenevere Prawiroatmodjo van de VvTP. “Maar de lezingen zullen zeker diep ingaan op de techniek. Voor een breed publiek is vooral de discussie interessant.” (JP)

www.sympo.vvtp.tudelft.nl

Ook binnen de natuurkunde zijn terrorismebestrijding en beveiliging spraakmakende thema’s. Dat blijkt uit het programma van het congres ‘Physics of security: making your future safe and sound’, georganiseerd door de Vereniging voor Technische Physica (VvTP). De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan soms zo hard, dat de juristen het nauwelijks kunnen bijbenen.

Een goed voorbeeld is de ’through the wall-radar’ waar ook in Nederland druk aan gewerkt wordt. Ir. Bas Dunnebier (TNO) houdt op het symposium een lezing over deze technologie. Met lage stralingsniveaus kunnen terrorismebestrijders achterhalen of er zich mensen achter een muur bevinden. “In de Verenigde Staten blijkt dat via de through the wall-radar verkregen bewijs nog niet door de rechtbank wordt aanvaard. Dit komt doordat de verdachten zich niet bewust waren van het feit dat ze in de gaten werden gehouden”, vertelt techniekfilosoof prof.dr. Jeroen van den Hoven (TBM), die op het symposium een discussie zal leiden waaraan ook het publiek kan deelnemen.

Van den Hoven verwacht dat de spanning tussen veiligheid en privacy de rode draad zal vormen in de discussie. “Ik reken niet op een sterk gepolariseerd debat tussen de onderzoekers en de mensen die opkomen voor privacy. Je ziet dat die discussie de laatste jaren genuanceerder wordt gevoerd. De oplossingen zijn vaak gelegen in het maken van een duidelijk onderscheid tussen de voordelen en de mogelijke schaduwzijden van nieuwe technologie.”

De Duitse natuurkundige dr. Júrgen Altmann van de Universiteit van Dortmund is uitgenodigd als een deskundige op het gebied van de zogeheten non lethal weapons: wapens die de tegenstander uitschakelen zonder hem te doden, idealiter zelfs zonder hem ernstig te verwonden.

Daarbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van geluidsgolven, lijm en verblindende laserstralen. Altmann heeft in een artikel gewezen op de mogelijke nadelen van zulke technologie, waarvoor vooral in de Verenigde Staten grote belangstelling bestaat. Sommigen dromen al van een ‘oorlog zonder doden’, maar volgens Altmann kan het inzetten van de wapens door leger of politie in strijd zijn met wetgeving op het gebied van mensenrechten. Of, als bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van microben, non-proliferatieverdragen.

Andere sprekers op het symposium zijn onder meer de in privacy gespecialiseerde bedrijfsjurist Jeroen Terstegge (Philips), Kees Nieuwenhuis (Thalens) en Gúnther van Adrichem (Schiphol). “Natuurlijk kun je niet verwachten dat iedereen volledige openheid van zaken zal geven over de nieuwste technologie”, zegt Guenevere Prawiroatmodjo van de VvTP. “Maar de lezingen zullen zeker diep ingaan op de techniek. Voor een breed publiek is vooral de discussie interessant.” (JP)

www.sympo.vvtp.tudelft.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.