Onderwijs

Ook nieuwe sr tegen bindend studieadvies

.chap Constantijn Berning (Oras) nieuwe voorzitterDe nieuwe voorzitter van de studentenraad (sr) voor het studiejaar 2001/2002 is Constantijn Berning.

Zijn mening over de TU luidt: ,,Het is een goede instelling maar het kan beter en daar wil de sr aan bijdragen.”

Het sr-voorzitterschap van Jeroen Coppelmans is voor het komende jaar overgenomen door de student bouwkunde Constantijn Berning. Hij is lid van Oras en Virgiel en zal – na zijn voorzitterschap – gaan afstuderen in zowel de richtingen architectuur en bouwmanagement.

Wat kan de TU-gemeenschap verwachten van de nieuwe studentenraad? Berning: ,,De sr wil eraan bijdragen dat de TU een nog betere instelling wordt, dan deze nu al is. Hierbij zie ik twee belangrijke invalshoeken. Allereerst moet het TU-gevoel terugkomen. Studenten moeten weer trots zijn dat zij studeren aan de TU Delft. Volgens ons is dat het beste te bereiken door in te zetten op het verbeteren van het onderwijs. Hierbij denken wij aan de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor docenten en het toetsen van hun didactische kwaliteiten. Daarnaast is het verbeteren van de faciliteiten binnen de TU van belang. Dat begrip vat ik heel ruim op en loopt uiteen van meer koffieautomaten tot uitbreiding van het sportcentrum.”

Haperende veranderingen

De nieuwe sr krijgt te maken met een ingrijpende wijziging van het onderwijssysteem en wel de invoering van de bachelor-masterstructuur (bma). De sr is van plan om erover te waken dat de overgang voor de studenten zo goed mogelijk verloopt. Berning: ,,Natuurlijk gaat iedere verandering gepaard met haperingen. Het is aan ons in de gaten te houden dat dit er niet te veel zijn en dat de TU op een goede manier invulling gaat geven aan deze nieuwe onderwijsopzet.” De invoering van de bma kan volgens Berning met name problemen geven voor de studenten die nu in de oude structuur zitten. ,,Stel een student bouwkunde moet nog een of twee modules doen. Bij bachelor-master wordt er overgestapt op een semestersysteem en de vraag is: moet zo’n student dan een heel semester overdoen? Of zijn er andere oplossingen mogelijk? Dat is een van de onderwerpen waar wij ons mee bezig zullen houden.”

Het college van bestuur heeft aangekondigd dat de TU Delft in de eerste plaats een onderzoeksuniversiteit moet worden. Een streven dat Berning ondersteunt. Daarnaast is het de bedoeling dat iedere faculteit onderzoeksspeerpunten aanwijst. Volgens het cvb kan een instituut niet overal in excelleren en dienen er keuzes gemaakt te worden. ,,In principe kunnen wij daar als sr wel achter staan, maar wij beseffen dat de praktische vertaling daarvan heel gevoelig kan liggen. Vooral de kleinere opleidingen dreigen in een lastige positie te komen. Wellicht is met de bma een deel van het probleem te ondervangen. Wij denken bijvoorbeeld dat deze opleidingenwellicht gehandhaafd zouden kunnen blijven als een specialisatie in de masterfase.”

Een speciaal aandachtspunt voor de studentenraad is de internationalisering. Zelf is Berning overtuigd van de waarde van een blik over de Nederlandse grenzen. ,,Het cvb benadrukt steeds dat zij dat ook belangrijk vinden, maar in de praktijk gebeurt er ons inziens nog te weinig. Wij vinden dat het makkelijker moet worden in het buitenland te studeren. Verder moet er, als er onderwijs in het Engels komt, voor gezorgd worden dat de docenten ook in staat zijn dit adequaat te doen. Niet iedereen beheerst deze taal even goed.”

Berning voegt er direct aan toe dat de sr 2001/2002 slechts een paar dagen oud is en dat in de meeste kwesties zij hun opstelling nog verder willen uitwerken. ,,Wij beginnen pas en wij moeten onze positie nog gaan bepalen.” Toch zal er geen grote breuk komen met het beleid van de vorige sr. Eén ding blijft zeker overeind: het verzet tegen het bindend studieadvies. ,,Onze voorgangers hebben uitgebreid de argumentatie van hun bezwaren op papier gezet en daar sluiten wij ons bij aan.”

.chap Constantijn Berning (Oras) nieuwe voorzitter

De nieuwe voorzitter van de studentenraad (sr) voor het studiejaar 2001/2002 is Constantijn Berning. Zijn mening over de TU luidt: ,,Het is een goede instelling maar het kan beter en daar wil de sr aan bijdragen.”

Het sr-voorzitterschap van Jeroen Coppelmans is voor het komende jaar overgenomen door de student bouwkunde Constantijn Berning. Hij is lid van Oras en Virgiel en zal – na zijn voorzitterschap – gaan afstuderen in zowel de richtingen architectuur en bouwmanagement.

Wat kan de TU-gemeenschap verwachten van de nieuwe studentenraad? Berning: ,,De sr wil eraan bijdragen dat de TU een nog betere instelling wordt, dan deze nu al is. Hierbij zie ik twee belangrijke invalshoeken. Allereerst moet het TU-gevoel terugkomen. Studenten moeten weer trots zijn dat zij studeren aan de TU Delft. Volgens ons is dat het beste te bereiken door in te zetten op het verbeteren van het onderwijs. Hierbij denken wij aan de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor docenten en het toetsen van hun didactische kwaliteiten. Daarnaast is het verbeteren van de faciliteiten binnen de TU van belang. Dat begrip vat ik heel ruim op en loopt uiteen van meer koffieautomaten tot uitbreiding van het sportcentrum.”

Haperende veranderingen

De nieuwe sr krijgt te maken met een ingrijpende wijziging van het onderwijssysteem en wel de invoering van de bachelor-masterstructuur (bma). De sr is van plan om erover te waken dat de overgang voor de studenten zo goed mogelijk verloopt. Berning: ,,Natuurlijk gaat iedere verandering gepaard met haperingen. Het is aan ons in de gaten te houden dat dit er niet te veel zijn en dat de TU op een goede manier invulling gaat geven aan deze nieuwe onderwijsopzet.” De invoering van de bma kan volgens Berning met name problemen geven voor de studenten die nu in de oude structuur zitten. ,,Stel een student bouwkunde moet nog een of twee modules doen. Bij bachelor-master wordt er overgestapt op een semestersysteem en de vraag is: moet zo’n student dan een heel semester overdoen? Of zijn er andere oplossingen mogelijk? Dat is een van de onderwerpen waar wij ons mee bezig zullen houden.”

Het college van bestuur heeft aangekondigd dat de TU Delft in de eerste plaats een onderzoeksuniversiteit moet worden. Een streven dat Berning ondersteunt. Daarnaast is het de bedoeling dat iedere faculteit onderzoeksspeerpunten aanwijst. Volgens het cvb kan een instituut niet overal in excelleren en dienen er keuzes gemaakt te worden. ,,In principe kunnen wij daar als sr wel achter staan, maar wij beseffen dat de praktische vertaling daarvan heel gevoelig kan liggen. Vooral de kleinere opleidingen dreigen in een lastige positie te komen. Wellicht is met de bma een deel van het probleem te ondervangen. Wij denken bijvoorbeeld dat deze opleidingenwellicht gehandhaafd zouden kunnen blijven als een specialisatie in de masterfase.”

Een speciaal aandachtspunt voor de studentenraad is de internationalisering. Zelf is Berning overtuigd van de waarde van een blik over de Nederlandse grenzen. ,,Het cvb benadrukt steeds dat zij dat ook belangrijk vinden, maar in de praktijk gebeurt er ons inziens nog te weinig. Wij vinden dat het makkelijker moet worden in het buitenland te studeren. Verder moet er, als er onderwijs in het Engels komt, voor gezorgd worden dat de docenten ook in staat zijn dit adequaat te doen. Niet iedereen beheerst deze taal even goed.”

Berning voegt er direct aan toe dat de sr 2001/2002 slechts een paar dagen oud is en dat in de meeste kwesties zij hun opstelling nog verder willen uitwerken. ,,Wij beginnen pas en wij moeten onze positie nog gaan bepalen.” Toch zal er geen grote breuk komen met het beleid van de vorige sr. Eén ding blijft zeker overeind: het verzet tegen het bindend studieadvies. ,,Onze voorgangers hebben uitgebreid de argumentatie van hun bezwaren op papier gezet en daar sluiten wij ons bij aan.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.