Onderwijs

Ook cultuurstudent kan bedrijf oprichten

Studenten van alle studierichtingen zouden vaker les moeten krijgen in ondernemerschap. Want Nederland telt nu te weinig jonge, ambitieuze ondernemers die een groot bedrijf willen opzetten, vindt adviesraad AWT.


Al jaren wil de overheid ondernemerszin aanwakkeren bij de Nederlandse bevolking, maar dat heeft vooral tot een heleboel zzp’ers geleid: zelfstandigen zonder personeel vormen zo’n tien procent van de beroepsbevolking. En daar heeft de economie niet bijster veel aan.


Ondernemingen zijn vooral nuttig als ze banen creëren, zegt de Utrechtse hoogleraar Erik Stam, de eerste auteur van een advies aan de overheid over ondernemerschap. Hij schreef het samen met zes anderen voor de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Hij is medeoprichter van het Utrechtse ‘center for entrepreneurship’.


Met name studenten van buiten de economische opleidingen zouden meer met ondernemerschap in aanraking moeten komen, vindt hij. En dan niet alleen studenten van innovatieve technische opleidingen, maar ook alle andere.


“Wie geen ondernemers kent, zal niet snel zelf een opdrijf oprichten. Waarom zou de directeur van het Concertgebouw niet aan cultuurstudenten komen vertellen hoe een culturele onderneming werkt? Waarom zou Joop van den Ende geen gastcollege kunnen geven?”


Het gaat erom het ambitieniveau te verhogen, denkt Stam. “Studenten zouden ook de vaardigheden aangeleerd moeten krijgen die bij het ondernemerschap horen. Dat kan in de reguliere keuzeruimte van opleidingen, maar ook als extra-curriculaire activiteit.”


“Het doel is niet om meer mensen ondernemer te laten worden, maar om de juiste mensen ondernemer te laten worden”, aldus Stam. “Het gaat ook niet om het verhogen van het aantal nieuwe ondernemingen, maar om het verhogen van de kwaliteit van nieuwe ondernemingen.”


Zelf geeft hij aan zijn universiteit elk jaar een honoursclass over ‘entrepreneurship’ en daar doen ongeveer vijfentwintig studenten uit alle studierichtingen aan mee: biologen, geschiedkundigen, aankomend artsen enzovoorts.

Name: Chris Davis (31)
Nationality: US citizen
Supervisor: Professor Gerard Dijkema (faculty of Technology, Policy and Management)
Subject: Examining ways to enable diverse researchers to better understand complex systems spanning many knowledge domains.
Thesis defense: In 18 months

“Researchers should use web technology to do better science. It’s mind-
blowing that Wikipedia surpassed the size of Encyclopedia Britannica in just a few years. Can we connect the scientific world in a similar way? This is badly needed because many of the problems today are beyond the scale of a single mind. Take for instance climate change. You can be the most brilliant engineer, but if you don’t know anything about social science or economics you will not understand what is happening. Can we connect the right pieces of knowledge to better understand what’s happening in the world?

I believe we can. Let me give an example of a successful project using web technology. A year ago I helped a group of industrial ecology students with a project to evaluate eco-industrial parks. These industrial clusters are meant to operate more sustainably than normal industrial parks. The students used a wiki as a research platform, and in only two months this page became the largest resource of information about this topic. Researchers from over 56 countries visited the site! Behind the scenes, advanced Semantic Web technology connects information that’s spread over multiple wiki pages. This makes visualization possible; in this case we created a dynamically generated map of the parks. At a conference where I showed the map, even leading researchers kept on spotting interesting things, something that was impossible when these things were still disguised in 200+ wiki-pages.

This is a cool example about how science benefits from web technology, but I believe this is merely the beginning. I see two big problems with how people do research at the moment. The first one is that they often execute repetitive tasks by hand that computers are more suitable for. Also, people often have to recompile information that others have already gathered. It’s like we want to build a skyscraper, but we keep having to rebuild the bottom floors. There are a lot of tools out there that can really aid science and help us grow something much bigger, but they’re only slowly being adopted. If we want to understand the world, we need to get better at complex data management and the techniques for both extracting data and doing interesting things with it. We’re very lucky, as the technology to achieve this is there already. My question is how can we get people more engaged in it?”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.