Onderwijs

Ook aan de TU Delft iets minder internationale eerstejaars

De toestroom van internationale bachelorstudenten is dit jaar afgenomen. Universiteiten roepen de politiek op geen radicale maatregelen te nemen tegen internationalisering.

(Foto: Thijs van Reeuwijk)

De universitaire bacheloropleidingen verwelkomden dit studiejaar in totaal zo’n 900 eerstejaars minder, blijkt uit voorlopige cijfers. Er schreven zich bijna 700 Nederlandse studenten minder in dan vorig collegejaar. Het aantal buitenlandse eerstejaars kromp met 220.

Er kwamen bovendien minder internationals speciaal voor een masteropleiding naar Nederland. Universiteitenvereniging UNL noemt de daling deze keer “licht”, maar het zijn er 1.700 minder dan twee jaar geleden.

TU Delft
Aan de TU Delft is zowel in de bachelor- als masteropleidingen een daling van de internationale instroom – het aantal studenten dat zich voor het eerst bij de TU inschreef  zichtbaar. Vergeleken met vorig collegejaar meldden 39 minder internationale bachelorstudenten en 179 minder masterstudenten zich aan. De grootste krimp zit in de masteropleidingen (12 procent).

De meeste internationale studenten komen, net als vorig jaar, uit China, India, Roemenië, Italië en Spanje.

Het aantal Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten aan de TU bleef exact gelijk: 2.866. Het aantal eerstejaars masterstudenten nam toe met zeven. De totale populatie (bachelor-, master- en schakelstudenten) daalde van 27.814 studenten naar 27.223 studenten.

Minder werven
Een mogelijke verklaring van de daling onder het aantal internationale eerstejaars is volgens Jouke de Vries, interim-voorzitter van UNL, dat de universiteiten minder studenten werven in het buitenland en dat ze internationals tegenwoordig beter waarschuwen voor het tekort aan studentenwoningen in Nederland.

‘Neem geen radicale maatregelen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ernstig kunnen schaden’

De universiteiten zijn bang dat ze minder aantrekkelijk worden voor internationale studenten. We roepen de politiek dan ook op geen radicale maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ernstig kunnen schaden, schrijft De Vries.

Partijen als NSC en VVD willen bijvoorbeeld flink bezuinigen op het hoger onderwijs door bacheloronderwijs weer Nederlandstalig te maken, al dan niet met een uitzondering voor de technische opleidingen.

Hard nodig
Maar volgens De Vries is de wetenschap van nature grensoverstijgend en moet Nederland het internationale karakter van de universiteiten koesteren. Bovendien heeft Nederland, gelet op de enorme tekorten op de arbeidsmarkt, meer dan ooit internationale studenten nodig die na hun studie in Nederland blijven.

Tegelijkertijd willen de universiteiten de instroom wel beter kunnen beheersen. Ze vragen de politiek sinds 2018 om “instrumenten” waarmee ze de instroom van internationale studenten kunnen sturen, bijvoorbeeld een numerus fixus voor het Engelstalige traject binnen een opleiding.

De definitieve tellingen voor studiejaar 2023-2024 worden in februari bekendgemaakt. Dan komen er ook gegevens per universiteit beschikbaar.

HOP, Hein Cuppen / Delta, Marjolein van der Veldt

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.