Onderwijs

Ontwikkeling masterplan in volle gang

De ontwikkeling van het stedenbouwkundig masterplan voor de TU-wijk is in volle gang. Geleidelijk aan verdwijnen de wanden van het projectbureau bij TU Delft Vastgoedbeheer achter schetsen en plattegronden.

Het stedenbouwkundig masterplan voor de TU-wijk wordt in opdracht van TU Delft Vastgoedbeheer uitgevoerd door BVR, adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur. Onder supervisie van prof. Riek Bakker wordt door een team van deskundigen gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het hele TU Delft-gebied. Naast projectmedewerkers van Vastgoedbeheer bestaat dit team uit een aantal externe adviseurs voor de verschillende aspecten van het plan: Metrum voor de financiën, Vista voor landschap en ecologie, Goudappel Coffeng voor de mobiliteit, Max 1 met stedenbouwkundige expertise en de Communicatie & Marketing Groep van de TU voor de communicatie.

TU-wijk van de toekomst

Een belangrijke doelstelling van het masterplan is om de TU Delft een herkenbaar gezicht te geven. Het plan moet een duidelijk ruimtelijk beeld geven van de gewenste ontwikkeling van de TU-wijk. Het moet een plan worden, dat enthousiasme oproept en dat aanzet tot het zoeken naar vernieuwende oplossingen binnen de TU Delft voor zaken als parkeren, vervoer of landschappelijke inrichting. Zo kan gewerkt worden aan een soort TU-wijk van de toekomst en vormt het plan een belangrijke bijdrage aan de positionering van de TU Delft als vooraanstaande en vernieuwende universiteit. Een universiteit die tot de wereldtop behoort.

Input TU Delft

Voor de communicatie van het masterplanproject is een communicatieplan opgesteld. De projectcommunicatie is voor een belangrijk deel gericht op de optimalisering van het plan door zoveel mogelijk de heersende ideeën, opvattingen en gevoelens over de inrichting van de TU-wijk mee te nemen in de planvorming. Uiteraard wordt bekeken hoe de binnen de TU Delft aanwezige kennis op dit gebied op een gestructureerde wijze kan worden ingebracht bij de planontwikkeling en hoe anderzijds het plan ingezet kan worden bij onderzoek aan de TU Delft.

Om te beginnen wordt daarvoor binnenkort een bijeenkomst belegd, waarvoor alle hoogleraren via de decanen worden uitgenodigd. Ook studenten en medewerkers van de TU Delft worden bij de planontwikkeling betrokken door informatiebijeenkomsten en een website waarop discussie kan plaatsvinden. In maart wordt het conceptmasterplan met diverse interne en externe betrokkenen besproken. Het definitieve plan wordt voor de zomer ’99 aan een breed publiek gepresenteerd in de Aula.

Het stedenbouwkundig masterplan voor de TU-wijk wordt in opdracht van TU Delft Vastgoedbeheer uitgevoerd door BVR, adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur. Onder supervisie van prof. Riek Bakker wordt door een team van deskundigen gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het hele TU Delft-gebied. Naast projectmedewerkers van Vastgoedbeheer bestaat dit team uit een aantal externe adviseurs voor de verschillende aspecten van het plan: Metrum voor de financiën, Vista voor landschap en ecologie, Goudappel Coffeng voor de mobiliteit, Max 1 met stedenbouwkundige expertise en de Communicatie & Marketing Groep van de TU voor de communicatie.

TU-wijk van de toekomst

Een belangrijke doelstelling van het masterplan is om de TU Delft een herkenbaar gezicht te geven. Het plan moet een duidelijk ruimtelijk beeld geven van de gewenste ontwikkeling van de TU-wijk. Het moet een plan worden, dat enthousiasme oproept en dat aanzet tot het zoeken naar vernieuwende oplossingen binnen de TU Delft voor zaken als parkeren, vervoer of landschappelijke inrichting. Zo kan gewerkt worden aan een soort TU-wijk van de toekomst en vormt het plan een belangrijke bijdrage aan de positionering van de TU Delft als vooraanstaande en vernieuwende universiteit. Een universiteit die tot de wereldtop behoort.

Input TU Delft

Voor de communicatie van het masterplanproject is een communicatieplan opgesteld. De projectcommunicatie is voor een belangrijk deel gericht op de optimalisering van het plan door zoveel mogelijk de heersende ideeën, opvattingen en gevoelens over de inrichting van de TU-wijk mee te nemen in de planvorming. Uiteraard wordt bekeken hoe de binnen de TU Delft aanwezige kennis op dit gebied op een gestructureerde wijze kan worden ingebracht bij de planontwikkeling en hoe anderzijds het plan ingezet kan worden bij onderzoek aan de TU Delft.

Om te beginnen wordt daarvoor binnenkort een bijeenkomst belegd, waarvoor alle hoogleraren via de decanen worden uitgenodigd. Ook studenten en medewerkers van de TU Delft worden bij de planontwikkeling betrokken door informatiebijeenkomsten en een website waarop discussie kan plaatsvinden. In maart wordt het conceptmasterplan met diverse interne en externe betrokkenen besproken. Het definitieve plan wordt voor de zomer ’99 aan een breed publiek gepresenteerd in de Aula.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.