Onderwijs

Online surveillance blijft optie voor tentamens

Online toezicht bij tentamens: niet elke student is er blij mee. De TU wil online proctoring graag blijven gebruiken en werkt aan een regeling over de dataverwerking.

(Foto: M Ameen / Pixabay)

Er is veel te doen over online proctoring waarbij studenten tijdens tentamens met hun eigen webcam en microfoon worden gemonitord. Zo ondertekenden inmiddels ruim tweeduizend TU-studenten een petitie tegen het gebruik van surveillancesoftware. En spande de centrale studentenraad van de Universiteit van Amsterdam zelfs een kort geding aan tegen haar universiteit.

Ook tijdens het maandelijkse overleg tussen de Delftse ondernemingsraad en het college van bestuur was het gebruik van surveillancesoftware een hot topic. “Het is goed om te weten dat het kort geding tegen de UvA gaat over het gebruik van het programma Proctorio. Op de TU gebruiken we de software van RPNow”, antwoordde Erik van Leeuwen (functionaris gegevensbescherming) op een vraag naar het gebruik van surveillancesoftware op de TU Delft.

Aparte regeling
Toch is het gebruik van Proctorio in de toekomst niet uitgesloten. Van Leeuwen: “Het privacyteam van de TU Delft brengt momenteel in kaart welke surveillancesoftware beschikbaar is en of er betere alternatieven zijn voor de tool die nu wordt gebruikt. Momenteel onderhandelen we met Proctorio. We streven naar een aparte regeling met betrekking tot dataverwerking. Die regeling heeft de UvA niet getroffen.”

Or-lid Maaike Swarte zei te begrijpen dat studenten veel weerstand hebben tegen online proctoring, maar volgens Van Leeuwen valt dit wel mee. “We krijgen ook mails van studenten die juist blij zijn met deze oplossing omdat ze anders misschien studievertraging oplopen.”

‘Tentamens voor je uitschuiven is bloedlink’

Vicerector Rob Mudde beaamde dit. “We bieden alternatieven waar we kunnen, maar het is roeien met de riemen die we hebben. We hebben hier goed naar gekeken en er zijn duidelijke regels met betrekking tot het gebruik van online proctoring. Het doel is om studievertraging te voorkomen, want tentamens voor je uitschuiven is een bloedlinke strategie.”

Studentenraad
Or-lid Swarte merkte op dat het voor docenten belangrijk is om vooraf te weten wat ze mogen, omdat regels nu soms op de dag van het tentamen nog veranderen. Volgens functionaris gegevensbescherming Van Leeuwen is er op intranet een handleiding beschikbaar met duidelijke richtlijnen, maar docenten mogen hun vragen ook mailen naar het privacyteam.

Het kort geding van de studentenraad van de UvA tegen de universiteit was op donderdag 4 juni. Tijdens de zitting kwamen de partijen niet nader tot elkaar. Volgende week doet de rechter uitspraak. Van Leeuwen, die vanuit zijn expertise vaker rechtszaken bijwoonde, verwacht niet dat de studentenraad haar gram haalt. “Ik denk niet dat zij de rechter kunnen overtuigen.”

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.