Opinie

Onderzoekscholen

In Delta van 9 november las ik dat de faculteiten vrezen dat onderzoekscholen met de eer gaan strijken. Dit volgens een nota (van het college van bestuur) aan de universiteitsraad, waar de onderzoekscholen overigens nog geen kennis van dragen.

In mijn reactie ga ik dus af op de informatie van Delta.

Wat is ‘eer’? Bedoelt men de onderzoek-output? Voor alle scholen worden echter in het Wetenschappelijk Verslag van de TU Delft alle dissertaties en wetenschappelijke publikaties uitsluitend bij de faculteiten vermeld. De onderzoekscholen worden slechts met een nummer aangegeven.

De output komt op conto van de faculteiten, die strijken ook met het geld voor promotiepremies en outputfinanciering. Zelfs voor aio-posities die uit externe onderzoekschoolfinanciering (bijvoorbeeld van Economische Zaken) zijn verkregen, gaat geen cent van de premies naar de onderzoekschool. Alle aio/oio’s zijn in de faculteit van de promotor ingedeeld. Het is dus onzin om te zeggen dat faculteiten talentvolle promovendi kwijt zijn. Ook het ‘mooie’ onderzoek blijft bij de baksteenloze scholen binnen de vakgroepen uitgevoerd, dat is men niet kwijt.

Bij de tweede-fase opleiding ontlast een onderzoekschool de faculteiten van het organiseren van geavanceerde aio-cursussen. Ook dat is het voordeel voor die faculteiten. Inderdaad komt het voor dat een hoogleraarsplaats door een faculteit niet hervervuld kan worden bij zware bezuinigingen. In alle onderzoekschool-overeenkomsten is voor zulke situaties een overmachtsclausule opgenomen. Faculteit en onderzoekschool moeten er mee leven en er samen in goed overleg zien uit te komen. Wat wil men ook als in een faculteit nagenoeg elke hoogleraar voor een deeltaak participeert in een onderzoekschool.

Ik kan de in Delta genoemde problemen niet herkennen, ze lijken meer op hersenschimmen. De wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Bouw bevestigde tegenover mij dat ook hij geen signalen van zijn betrokken faculteiten in deze geest heeft ontvangen.

In Delta van 9 november las ik dat de faculteiten vrezen dat onderzoekscholen met de eer gaan strijken. Dit volgens een nota (van het college van bestuur) aan de universiteitsraad, waar de onderzoekscholen overigens nog geen kennis van dragen. In mijn reactie ga ik dus af op de informatie van Delta.

Wat is ‘eer’? Bedoelt men de onderzoek-output? Voor alle scholen worden echter in het Wetenschappelijk Verslag van de TU Delft alle dissertaties en wetenschappelijke publikaties uitsluitend bij de faculteiten vermeld. De onderzoekscholen worden slechts met een nummer aangegeven.

De output komt op conto van de faculteiten, die strijken ook met het geld voor promotiepremies en outputfinanciering. Zelfs voor aio-posities die uit externe onderzoekschoolfinanciering (bijvoorbeeld van Economische Zaken) zijn verkregen, gaat geen cent van de premies naar de onderzoekschool. Alle aio/oio’s zijn in de faculteit van de promotor ingedeeld. Het is dus onzin om te zeggen dat faculteiten talentvolle promovendi kwijt zijn. Ook het ‘mooie’ onderzoek blijft bij de baksteenloze scholen binnen de vakgroepen uitgevoerd, dat is men niet kwijt.

Bij de tweede-fase opleiding ontlast een onderzoekschool de faculteiten van het organiseren van geavanceerde aio-cursussen. Ook dat is het voordeel voor die faculteiten. Inderdaad komt het voor dat een hoogleraarsplaats door een faculteit niet hervervuld kan worden bij zware bezuinigingen. In alle onderzoekschool-overeenkomsten is voor zulke situaties een overmachtsclausule opgenomen. Faculteit en onderzoekschool moeten er mee leven en er samen in goed overleg zien uit te komen. Wat wil men ook als in een faculteit nagenoeg elke hoogleraar voor een deeltaak participeert in een onderzoekschool.

Ik kan de in Delta genoemde problemen niet herkennen, ze lijken meer op hersenschimmen. De wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Bouw bevestigde tegenover mij dat ook hij geen signalen van zijn betrokken faculteiten in deze geest heeft ontvangen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.