Onderwijs

Onderzoek naar studieproblemen

Een deel van studenten met een functiebeperking of ‘bijzondere omstandigheden’ ervaart studieproblemen, bleek vorig jaar. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) liet het Nijmeegse bureau ResearchNed nader onderzoek laten doen naar hun belemmeringen. 

Bijna 1.500 studenten met een ‘ondersteuningsbehoefte’ uit het wo en hbo hebben een speciale vragenlijst ingevuld. Grofweg twee derde van de respondenten ervaart naar eigen zeggen de problemen bij het volgen van de opleiding of de stages, van wie de helft ‘een beetje’ last heeft en de andere helft ‘(heel) veel’. 

Soms leidt dit tot studievertraging. Vooral de kleine groep long covid-patiënten rapporteert een achterstand. Ook als verschillende problemen samenkomen, lopen de getroffen studenten vaak achter. Ze weten lang niet altijd dat ze gebruik kunnen maken van voorzieningen.  

Ook kunnen deze studenten zich moeilijker op ‘extracurriculaire’ activiteiten storten, blijkt uit het onderzoek. Met bijvoorbeeld deelname aan commissies, reisjes en andere bezigheden die buiten het lesprogramma vallen, heeft 40 procent (heel) veel moeite en nog eens 27 procent ‘een beetje’. Alles bij elkaar genoeg reden voor instellingen om goed naar alle opgeworpen drempels te kijken, vindt het ISO. (HOP, BB) 

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.