Onderwijs

Ondersteuning voor innovatieve ondernemers

Philips, DSM, de drie technische universiteiten en minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) hebben vorige week maatregelen aangekondigd om innovatieve starters te helpen.

/strong>

Tijdens een conferentie over innovatie op 24 september maakten de collegevoorzitters van de drie technische universiteiten bekend een gezamenlijk trainings- en coachingsprogramma te zullen opstarten voor beginnende ondernemers. De plannen moeten nog worden uitgewerkt.

De Twentse universiteit heeft als ‘ondernemende ‘universiteit veel ervaring met zulke programma’s voor technostarters. Al vierduizend ondernemende wetenschappers werden er aan werk geholpen. Op de TU Delft kunnen starters momenteel een keuzevak ondernemen volgen.

Minister Van der Hoeven wil het voor universiteiten mogelijk maken om een deel van het geld uit de eerste geldstroom in te zetten voor het oprichten van innovatieve, kennisintensieve bedrijven. Opvallend, want de voor universiteiten zeer belangrijke eerste geldstroom is van oudsher bestemd voor onderwijs en onderzoek. Om de deels nieuwe invulling van de eerste geldstroom mogelijk te maken wil Van der Hoeven de wet wijzigen. Ze komt op de eerstvolgende bijeenkomst van het door premier Balkenende geleide Innovatieplatform met een voorstel. De achterliggende bedoeling is dat bedrijven hun kennis meer gaan commercialiseren.

Op de laatste begroting van het ministerie van Onderwijs is al geld vrijgemaakt voor de het ‘dynamiseren’ van onderzoek. De komende jaren gaat onderzoeksfinancier NWO kaders opzetten waarbinnen dat moet gebeuren. Direct gevolg daarvan is dat de rijksfinanciering van onderzoek afhankelijk wordt van de output.

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) wil technostarters ondersteunen uit de extra innovatiemiddelen in het regeerakkoord.

Philips en DSM hebben aangekondigd ieder hun research and development-campus open te zullen stellen voor technostarters die binnen het bereik van het bedrijf vallen. Momenteel lopen er op de campussen van het elektronicaconcern en het chemiebedrijf al starters rond, maar die komen voort uit het eigen bedrijf. De technostarters van buiten kunnen % onder voorwaarden – zowel de aanwezige infrastructuur en de aanwezige kennis en expertise benutten. De nieuwkomers moeten wel betalen voor het gebruik van ruimte en faciliteiten % hetzelfde tarief als de starters ‘uit eigen kweek’. IBM stelt faciliteiten open voor starters in het Technology Forum in Amsterdam. (HOP/JP)

Philips, DSM, de drie technische universiteiten en minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) hebben vorige week maatregelen aangekondigd om innovatieve starters te helpen.

Tijdens een conferentie over innovatie op 24 september maakten de collegevoorzitters van de drie technische universiteiten bekend een gezamenlijk trainings- en coachingsprogramma te zullen opstarten voor beginnende ondernemers. De plannen moeten nog worden uitgewerkt.

De Twentse universiteit heeft als ‘ondernemende ‘universiteit veel ervaring met zulke programma’s voor technostarters. Al vierduizend ondernemende wetenschappers werden er aan werk geholpen. Op de TU Delft kunnen starters momenteel een keuzevak ondernemen volgen.

Minister Van der Hoeven wil het voor universiteiten mogelijk maken om een deel van het geld uit de eerste geldstroom in te zetten voor het oprichten van innovatieve, kennisintensieve bedrijven. Opvallend, want de voor universiteiten zeer belangrijke eerste geldstroom is van oudsher bestemd voor onderwijs en onderzoek. Om de deels nieuwe invulling van de eerste geldstroom mogelijk te maken wil Van der Hoeven de wet wijzigen. Ze komt op de eerstvolgende bijeenkomst van het door premier Balkenende geleide Innovatieplatform met een voorstel. De achterliggende bedoeling is dat bedrijven hun kennis meer gaan commercialiseren.

Op de laatste begroting van het ministerie van Onderwijs is al geld vrijgemaakt voor de het ‘dynamiseren’ van onderzoek. De komende jaren gaat onderzoeksfinancier NWO kaders opzetten waarbinnen dat moet gebeuren. Direct gevolg daarvan is dat de rijksfinanciering van onderzoek afhankelijk wordt van de output.

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) wil technostarters ondersteunen uit de extra innovatiemiddelen in het regeerakkoord.

Philips en DSM hebben aangekondigd ieder hun research and development-campus open te zullen stellen voor technostarters die binnen het bereik van het bedrijf vallen. Momenteel lopen er op de campussen van het elektronicaconcern en het chemiebedrijf al starters rond, maar die komen voort uit het eigen bedrijf. De technostarters van buiten kunnen % onder voorwaarden – zowel de aanwezige infrastructuur en de aanwezige kennis en expertise benutten. De nieuwkomers moeten wel betalen voor het gebruik van ruimte en faciliteiten % hetzelfde tarief als de starters ‘uit eigen kweek’. IBM stelt faciliteiten open voor starters in het Technology Forum in Amsterdam. (HOP/JP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.