Onderwijs

Ondernemingsraad zet voorzitter af

De ondernemingsraad van de TU heeft voorzitter Dorien de Tombe ontheven van haar taken. IngrijpenTot driemaal toe hebben delegaties van de or in de afgelopen weken geprobeerd De Tombe ertoe te bewegen haar ontslag als voorzitter aan te bieden aan het college van bestuur.

Toen ze bleef weigeren uit zichzelf op te stappen, nam de or vorige week dinsdag met bijna unanieme stemmen een motie aan, waarin De Tombe ontheven wordt van haar taken.

In een persbericht zegt de or zich niet langer te kunnen vinden in de taakopvatting van De Tombe. Waarnemend voorzitter Daan Hoogwater benadrukt dat de onenigheid tussen De Tombe en de raad geen betrekking heeft op de inhoud van het beleid, maar op haar stijl van werken. Frans Bazen, voorzitter van de AbvaKabo-fractie in de or, meent dat De Tombe in de maanden van haar voorzitterschap te weinig rekening heeft gehouden met de raad. ,,We werden slecht geïnformeerd, ze deed te veel op eigen houtje. Opmerkingen dat dit niet de bedoeling was, heeft ze naast zich neergelegd.”

Het gedwongen aftreden van De Tombe kwam een dag voor een gezamenlijke bijeenkomst van or, studentenraad en college van bestuur in De Lindenhof te Delft. Hier zou de voorzitter van de or haar visie geven op het reilen en zeilen van de TU. In een brief aan haar leden zegt de AbvaKabo dat ze op deze bijeenkomst ‘niet weer voor verrassingen’ wilde komen te staan. Een eerder optreden van De Tombe was blijkens de brief ,,niet voorbereid, de inhoud was met geen enkel or-lid afgestemd en bevatte veel onjuistheden. Met haar presentatie joeg ze vele bezoekers de gordijnen in.” De voorzitter moest meerdere malen door andere or-leden gecorrigeerd worden. De AbvaKabo stelt in de brief dat het optreden van De Tombe ‘schadelijk’ is voor het aanzien van de or en van de AbvaKabo, waaruit de afgezette voorzitter zelf afkomstig is.

In reactie op de gebeurtenissen laat De Tombe weten geen zin meer te hebben om op te treden als ‘marionet van de AbvaKabo’. Zij zegt door haar partij aan ‘inquisitie-achtige’ vraaggesprekken te zijn onderworpen om verantwoording af te leggen over haar gedrag. Ook zou haar gevraagd zijn een van de or-leden te ‘verraden’. Ze kondigt aan op korte termijn uit de or te stappen, maar is nu officieel nog lid.

De gewezen or-voorzitter meent dat de wortel van het conflict ligt in haar streven om partij-overstijgend te werk te gaan in de raad. ,,De taak van de or is niet het behartigen van vakbondspartij-belangen, maar het algemeen belang van het TU-personeel.” Volgens De Tombe vindt de AbvaKabo echter dat eigen belangen voorop moeten staan in de or: ,,De AbvaKabo is vooral gericht op het ondersteunend en beheerspersoneel, het wetenschappelijk personeel zien zij niet en ze hebben weinig gevoel voor de noden die daar leven.” De Tombe verwijt haar eigen partij een ‘beperkte view’ op de universiteit. In dehuidige raad signaleert zij ‘vergaderfetisjisten, die niet de zaak nastreven, maar neurotisch vasthouden aan hun eigen vergadertechniek.’ ,,Kennelijk willen ze geen voortvarende voorzitter”, stelt De Tombe. ,,De or wil een bescheiden volger en stroman. De AbvaKabo wil een marionet. Als ze dat willen, kunnen ze dat krijgen, maar dan niet met mij als voorzitter.”

Ingrijpen

Tot driemaal toe hebben delegaties van de or in de afgelopen weken geprobeerd De Tombe ertoe te bewegen haar ontslag als voorzitter aan te bieden aan het college van bestuur. Toen ze bleef weigeren uit zichzelf op te stappen, nam de or vorige week dinsdag met bijna unanieme stemmen een motie aan, waarin De Tombe ontheven wordt van haar taken.

In een persbericht zegt de or zich niet langer te kunnen vinden in de taakopvatting van De Tombe. Waarnemend voorzitter Daan Hoogwater benadrukt dat de onenigheid tussen De Tombe en de raad geen betrekking heeft op de inhoud van het beleid, maar op haar stijl van werken. Frans Bazen, voorzitter van de AbvaKabo-fractie in de or, meent dat De Tombe in de maanden van haar voorzitterschap te weinig rekening heeft gehouden met de raad. ,,We werden slecht geïnformeerd, ze deed te veel op eigen houtje. Opmerkingen dat dit niet de bedoeling was, heeft ze naast zich neergelegd.”

Het gedwongen aftreden van De Tombe kwam een dag voor een gezamenlijke bijeenkomst van or, studentenraad en college van bestuur in De Lindenhof te Delft. Hier zou de voorzitter van de or haar visie geven op het reilen en zeilen van de TU. In een brief aan haar leden zegt de AbvaKabo dat ze op deze bijeenkomst ‘niet weer voor verrassingen’ wilde komen te staan. Een eerder optreden van De Tombe was blijkens de brief ,,niet voorbereid, de inhoud was met geen enkel or-lid afgestemd en bevatte veel onjuistheden. Met haar presentatie joeg ze vele bezoekers de gordijnen in.” De voorzitter moest meerdere malen door andere or-leden gecorrigeerd worden. De AbvaKabo stelt in de brief dat het optreden van De Tombe ‘schadelijk’ is voor het aanzien van de or en van de AbvaKabo, waaruit de afgezette voorzitter zelf afkomstig is.

In reactie op de gebeurtenissen laat De Tombe weten geen zin meer te hebben om op te treden als ‘marionet van de AbvaKabo’. Zij zegt door haar partij aan ‘inquisitie-achtige’ vraaggesprekken te zijn onderworpen om verantwoording af te leggen over haar gedrag. Ook zou haar gevraagd zijn een van de or-leden te ‘verraden’. Ze kondigt aan op korte termijn uit de or te stappen, maar is nu officieel nog lid.

De gewezen or-voorzitter meent dat de wortel van het conflict ligt in haar streven om partij-overstijgend te werk te gaan in de raad. ,,De taak van de or is niet het behartigen van vakbondspartij-belangen, maar het algemeen belang van het TU-personeel.” Volgens De Tombe vindt de AbvaKabo echter dat eigen belangen voorop moeten staan in de or: ,,De AbvaKabo is vooral gericht op het ondersteunend en beheerspersoneel, het wetenschappelijk personeel zien zij niet en ze hebben weinig gevoel voor de noden die daar leven.” De Tombe verwijt haar eigen partij een ‘beperkte view’ op de universiteit. In dehuidige raad signaleert zij ‘vergaderfetisjisten, die niet de zaak nastreven, maar neurotisch vasthouden aan hun eigen vergadertechniek.’ ,,Kennelijk willen ze geen voortvarende voorzitter”, stelt De Tombe. ,,De or wil een bescheiden volger en stroman. De AbvaKabo wil een marionet. Als ze dat willen, kunnen ze dat krijgen, maar dan niet met mij als voorzitter.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.