Onderwijs

Ondernemingsraad weigert DTO-advies te geven

De ondernemingsraad geeft voorlopig geen advies over de reorganisatieplannen die het college heeft met DTO. Het voorgenomen besluit van het college van bestuur (cvb) om de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) te reorganiseren en de Centrale Werkplaats uit te besteden, is onvoldoende onderbouwd en ‘niet advieswaardig’.

Daarnaast voldoet de adviesaanvraag van het college aan de ondernemingsraad (or) niet aan de wettelijke eisen. Dat vindt de or, die afgelopen maandag besloot voorlopig nog geen advies uit te brengen.

Nadat de or het college hierover had ingelicht, besloot de om verder overleg over DTO af te gelasten. De reorganisatie van DTO, waarbij meer dan veertig arbeidsplaatsen op de tocht staan, stond oorspronkelijk voor afgelopen woensdag op de agenda.

Eerder deze zomer nam een delegatie van de or het externe adviesbureau SDM in de arm. De raad wil een onafhankelijk oordeel over het besluit van het college en over het KPMG-rapport waarop deze zich baseert.

De or zegt het voorgenomen cvb-besluit op dit moment niet te kunnen toetsen aan de doelstellingen van het college voor DTO. Het college streeft een verhoging na van de kwaliteit en efficiency, en een verlaging van de kosten. De or vindt dat de huidige plannen hiermee strijdig zijn.

In een reactie op de opschorting van het advies zei collegevoorzitter De Voogd dinsdag: ,,We willen de or meer tijd gunnen om zich in de gegeven informatie te verdiepen en nieuwe informatie te vergaren. Voor dat laatste is KPMG beschikbaar. Dit uitstel betekent echter niet dat we het voorgenomen besluit heroverwegen. Het punt komt binnen drie à vier weken terug op de agenda.”

‘Geloofsdiscussie over DTO’

,,De discussie met het college over DTO begint langzamerhand een geloofsdiscussie te worden”, concludeerde or-lid ir B.C. van Zomeren tijdens de or-vergadering van afgelopen maandag. ,,Als je hen vraagt hoe tegengestelde doelstellingen van kwaliteitsverhoging en kostenverlaging gerijmd kunnen worden, volgt er een gepast stilzwijgen. Het lijkt er sterk op dat ze alleen maar een bepaalde hoeveelheid taken kwijt willen.”

Ook de voorzitter van de onderdeelscommissie van DTO, ir. N.P. de Koo, constateerde de overstap bij het college van een ‘bedrijfseconomisch naar een theologisch model’. ,,De uitgangspunten zijn blijkbaar veranderd. Laat ze dat maar eens uitleggen.” DB-lid ir. IJ. G. Haagsma had eerder op die vraag al antwoord gekregen van de cvb-staf: ,,Andere inzichten.” Haagsma sprak van een gevaarlijke ontwikkeling. ,,Het college wil ook niet uitgaan van alternatieven voor DTO. Alle discussie hierover is uitgesloten.”

Het dilemma voor de or was: geven we het college een negatief advies over DTO, of onthouden van ons juist van advies. ,,Als je alleen zegt dat je tegen bent, verlies je”, meende or-voorzitter ir. D.A. Hoogwater. Na een aanvankelijke aarzeling van de Abvakabo besloot de or te wachten met het uitbrengen van een advies.

Odc-voorzitter De Koo benadrukte nog eens dat de TU achter de feiten aanloopt met de uitbestedingsplannen van de Centrale Werkplaats. ,,De golfbeweging van outsourcing in de industrie is al enige jaren over het hoogtepunt heen.” Hij drong aan op een alternatief. Het personeel liet al weten het niet zo’n slecht idee te vinden om DTO ‘op afstand te plaatsen’, in plaats van op te delen. ,,Het college ontneemt DTO nu alle mogelijkheden om naar buiten te treden”, concludeerde Hoogwater. ,,Dit alternatief kunnen we hen als richting meegeven. We moeten als or per slot van rekening niet roomser worden dan de paus.”

Het voorgenomen besluit van het college van bestuur (cvb) om de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) te reorganiseren en de Centrale Werkplaats uit te besteden, is onvoldoende onderbouwd en ‘niet advieswaardig’. Daarnaast voldoet de adviesaanvraag van het college aan de ondernemingsraad (or) niet aan de wettelijke eisen. Dat vindt de or, die afgelopen maandag besloot voorlopig nog geen advies uit te brengen.

Nadat de or het college hierover had ingelicht, besloot de om verder overleg over DTO af te gelasten. De reorganisatie van DTO, waarbij meer dan veertig arbeidsplaatsen op de tocht staan, stond oorspronkelijk voor afgelopen woensdag op de agenda.

Eerder deze zomer nam een delegatie van de or het externe adviesbureau SDM in de arm. De raad wil een onafhankelijk oordeel over het besluit van het college en over het KPMG-rapport waarop deze zich baseert.

De or zegt het voorgenomen cvb-besluit op dit moment niet te kunnen toetsen aan de doelstellingen van het college voor DTO. Het college streeft een verhoging na van de kwaliteit en efficiency, en een verlaging van de kosten. De or vindt dat de huidige plannen hiermee strijdig zijn.

In een reactie op de opschorting van het advies zei collegevoorzitter De Voogd dinsdag: ,,We willen de or meer tijd gunnen om zich in de gegeven informatie te verdiepen en nieuwe informatie te vergaren. Voor dat laatste is KPMG beschikbaar. Dit uitstel betekent echter niet dat we het voorgenomen besluit heroverwegen. Het punt komt binnen drie à vier weken terug op de agenda.”

‘Geloofsdiscussie over DTO’

,,De discussie met het college over DTO begint langzamerhand een geloofsdiscussie te worden”, concludeerde or-lid ir B.C. van Zomeren tijdens de or-vergadering van afgelopen maandag. ,,Als je hen vraagt hoe tegengestelde doelstellingen van kwaliteitsverhoging en kostenverlaging gerijmd kunnen worden, volgt er een gepast stilzwijgen. Het lijkt er sterk op dat ze alleen maar een bepaalde hoeveelheid taken kwijt willen.”

Ook de voorzitter van de onderdeelscommissie van DTO, ir. N.P. de Koo, constateerde de overstap bij het college van een ‘bedrijfseconomisch naar een theologisch model’. ,,De uitgangspunten zijn blijkbaar veranderd. Laat ze dat maar eens uitleggen.” DB-lid ir. IJ. G. Haagsma had eerder op die vraag al antwoord gekregen van de cvb-staf: ,,Andere inzichten.” Haagsma sprak van een gevaarlijke ontwikkeling. ,,Het college wil ook niet uitgaan van alternatieven voor DTO. Alle discussie hierover is uitgesloten.”

Het dilemma voor de or was: geven we het college een negatief advies over DTO, of onthouden van ons juist van advies. ,,Als je alleen zegt dat je tegen bent, verlies je”, meende or-voorzitter ir. D.A. Hoogwater. Na een aanvankelijke aarzeling van de Abvakabo besloot de or te wachten met het uitbrengen van een advies.

Odc-voorzitter De Koo benadrukte nog eens dat de TU achter de feiten aanloopt met de uitbestedingsplannen van de Centrale Werkplaats. ,,De golfbeweging van outsourcing in de industrie is al enige jaren over het hoogtepunt heen.” Hij drong aan op een alternatief. Het personeel liet al weten het niet zo’n slecht idee te vinden om DTO ‘op afstand te plaatsen’, in plaats van op te delen. ,,Het college ontneemt DTO nu alle mogelijkheden om naar buiten te treden”, concludeerde Hoogwater. ,,Dit alternatief kunnen we hen als richting meegeven. We moeten als or per slot van rekening niet roomser worden dan de paus.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.