Onderwijs

Ondernemingsraad mag niet adviseren over begroting

De ondernemingsraad krijgt geen inspraak over de begroting en het onderzoeks- en onderwijsbeleid van de TU. InspraakIn een overlegvergadering met het college van bestuur werden vorige week de reglementen en commissies van de ondernemingsraad (or) besproken.

De gesprekspartners stemden in met de reglementen, maar over de commissies liepen de meningen uiteen. Collegevoorzitter De Voogd had drie permanente commissies voor de or in gedachten, in plaats van de zes die voorgesteld waren. Daarmee ging hij voorbij aan twee belangrijke wensen van de or: een commissie onderwijs en onderzoek (O&O) en een financiële commissie. Met O&O zou de or inspraak krijgen in het beleid van de TU, ook binnen de faculteiten. De Voogd sprak van een ‘overkill’ aan zeggenschap, en stemde daarom niet in met een commissie O&O.

Ook de afwijzing van een financiële commissie was een tegenslag voor de raad. De Voogd wees op het adviesrecht dat de or heeft bij grote investeringen, zoals die voor het bouwprogramma. Hij wil liever met de or van gedachten wisselen over hoofdlijnen. Daarmee ontzegt hij de or het adviesrecht over de jaarlijkse begroting van de TU. De studentenraad heeft dat recht wel.

Het college ging ook niet zonder meer akkoord met het voornemen van de or om de huidige medezeggenschapscommissies nog voor de verkiezingen om te vormen tot onderdeelscommissies van de or. ,,Er is een goedlopend overleg”, meende De Voogd, ,,en er zijn duidelijke afspraken met decanen over de zeggenschap. Dit kan wat ons betreft gewoon doorgaan tot de verkiezingen. Een broedende kip moet je niet storen.”

Or-voorzitter De Tombe greep het overleg aan om zich bij het college te beklagen over de slechte informatievoorziening. ,,Wij lopen een serieuze informatie-achterstand op” zei ze. Ze vreest dat het college daardoor zelf dreigt te bepalen wat er gebeurt.

Inspraak

In een overlegvergadering met het college van bestuur werden vorige week de reglementen en commissies van de ondernemingsraad (or) besproken. De gesprekspartners stemden in met de reglementen, maar over de commissies liepen de meningen uiteen. Collegevoorzitter De Voogd had drie permanente commissies voor de or in gedachten, in plaats van de zes die voorgesteld waren. Daarmee ging hij voorbij aan twee belangrijke wensen van de or: een commissie onderwijs en onderzoek (O&O) en een financiële commissie. Met O&O zou de or inspraak krijgen in het beleid van de TU, ook binnen de faculteiten. De Voogd sprak van een ‘overkill’ aan zeggenschap, en stemde daarom niet in met een commissie O&O.

Ook de afwijzing van een financiële commissie was een tegenslag voor de raad. De Voogd wees op het adviesrecht dat de or heeft bij grote investeringen, zoals die voor het bouwprogramma. Hij wil liever met de or van gedachten wisselen over hoofdlijnen. Daarmee ontzegt hij de or het adviesrecht over de jaarlijkse begroting van de TU. De studentenraad heeft dat recht wel.

Het college ging ook niet zonder meer akkoord met het voornemen van de or om de huidige medezeggenschapscommissies nog voor de verkiezingen om te vormen tot onderdeelscommissies van de or. ,,Er is een goedlopend overleg”, meende De Voogd, ,,en er zijn duidelijke afspraken met decanen over de zeggenschap. Dit kan wat ons betreft gewoon doorgaan tot de verkiezingen. Een broedende kip moet je niet storen.”

Or-voorzitter De Tombe greep het overleg aan om zich bij het college te beklagen over de slechte informatievoorziening. ,,Wij lopen een serieuze informatie-achterstand op” zei ze. Ze vreest dat het college daardoor zelf dreigt te bepalen wat er gebeurt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.