Onderwijs

OM onderzoekt declaraties Inholland

Het Openbaar Ministerie heeft staatssecretaris Zijlstra om nadere informatie gevraagd over de declaraties van drie voormalige Inholland-bestuurders. De staatssecretaris meldde dit gisteravond tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

In het betoog ‘Studeren in Delft duurt te lang’ schetst TU-directeur onderwijs en studentenzaken Anka Mulder dat studeren in Delft te lang duurt en dat dit een groot probleem is.

Werkgevers zitten niet te wachten op dure laat-afstudeerders en ook de TU Delft kost dit fenomeen bakken met geld. Als belangrijkste oorzaken voert Mulder aan dat de Delftse studies over het algemeen van hoog niveau zijn, dat de opleidingen te vol zitten en dat Delftse studenten langzame starters zijn.

Er zijn echter meer redenen aan te wijzen waarom Delftse studenten langer over hun opleiding doen. Delft biedt verschillende mogelijkheden tot verbreding, bijvoorbeeld binnen een studie- of studentenvereniging of in een studentenproject.

Vooral studentenprojecten zoals Formula Student of de Nuna scoren goed bij werkgevers. Sterker nog: ze bieden de mogelijkheden om de industrie te leren kennen en van dichtbij te bekijken en kunnen direct leiden tot een plaats op de arbeidsmarkt. In plaats van ‘studievertraging’, een zwak punt van de TU Delft, zou ik liever spreken van ‘studieverbreding’, een speerpunt van de TU Delft.

En daarmee heeft Mulder meteen de vergelijking met Eindhoven en Twente te pakken, waar de studentenprojecten een stuk minder sterk ontwikkeld zijn.

Verder neemt de grootte van opleidingen toe: een logisch verklaarbaar fenomeen in het huidige economische klimaat: er zijn minder banen en dus is het aantrekkelijker om te studeren. Daar kan de TU Delft op twee manieren mee omgaan. Snoeien in de studentenaantallen, (strengere) toelatingseisen, bindend studieadvies, harde knip, noem het maar op. De andere mogelijkheid is efficiënter omgaan met de huidige middelen. Betere bezetting van de collegezalen, geen miljoenen investeren in de bovenste paar procenten met de beste cijfers, eenvoudig werk door (goedkope) studentassistenten laten opknappen. Mijn voorkeur gaat uit naar de laatste oplossing.

Ik daag onderwijsdirecteur Mulder van harte uit om de uitval van veertig procent eerstejaars terug te brengen tot onder de tien procent en om het aantal buitenlandse studenten te verdubbelen en hun collegegeld terug te brengen tot dat wat een Nederlandse student moet betalen. Er is wil genoeg onder de studenten, zowel Nederlandse als buitenlandse, zowel bachelor als master, om een steentje bij te dragen aan de kwaliteit en de capaciteit van het onderwijs en studeren voor iedereen mogelijk te maken. Ook de professoren zijn welwillend. Mulder heeft alleen al met bachelor eindprojecten en minoren duizenden uren gratis mankracht tot haar beschikking, die voor deze doeleinden zouden kunnen worden ingezet.

Eerder deze maand concludeerde de Onderwijsinspectie dat oud-bestuurders van Inholland zich ten onrechte 360.000 euro hebben toegeëigend. Er zijn daarbij volgens Zijlstra geen strafbare feiten geconstateerd die tot aangifte leidden. Maar het OM heeft na lezing van het inspectierapport toch extra stukken bij het ministerie opgevraagd en gekregen. “Het is nu aan het OM om een eigen afweging te maken, ik kan daar niet in treden”, zo meldde de staatssecretaris de nieuwsgierige kamerleden.

Vorige week schreef De Telegraaf op basis van interne Inholland-stukken dat twee leden van de raad van toezicht zich verzetten tegen terugvordering van het geld bij de voormalige bestuursleden in kwestie. Zijlstra zei in het debat dat ten minste één lid die schijn inderdaad gewekt heeft. Vanaf aankomende vrijdag zijn alle voormalig leden van zowel het college van bestuur als de raad van toezicht van Inholland vervangen, inclusief de twee leden die voor een overgangsperiode interim aanbleven.

Verschillende kamerleden maken zich zorgen over een eventuele terugkeer van de Inholland-bestuurders bij andere instellingen. Ze noemden het voorbeeld van Joke Snippe, die sinds kort werkzaamheden verricht voor een andere hbo-instelling die onder vuur ligt: kunsthogeschool Codarts. Deze ‘recycling’ is onwenselijk, vinden de parlementariërs.

Hoewel Zijlstra erkende dat de benoeming van Snippe ‘ongelukkig’ is voor de beeldvorming, wil hij niet dat de oud-bestuurders van Inholland gebrandmerkt worden voor alle andere banen die zij in de toekomst ambiëren. “Ik weet niet voor welke functie zij is aangenomen. Je kunt niet per definitie zeggen dat iemand ongeschikt is”, aldus de staatssecretaris.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.