Campus

Olie, gas en kolen kunnen we niet missen

Stem des volks De TU Delft doet met reclamecampagnes hard z’n best om een milieuvriendelijk imago te creëren. Maar voorlopig is een duurzame wereld nog een droom, zei Shell-topman Jeroen van der Veer tijdens de opening van het academisch jaar.

/strong>

Tijdens de opening van het academisch jaar in de aula, afgelopen maandag, vertoonde Nico de Voogd het nieuwste reclamespotje voor de TU Delft met de titel Air. Met dramatische lichteffecten probeerde het filmpje de kijker te overtuigen van de gunstige effecten van technologische ontwikkelingen op de kwaliteit van de lucht. Al die windmolens en andere milieuvriendelijke vooruitgang ontsproten uiteraard uit de moederschoot van de Delftse universiteit, zo maakte het filmpje overvloedig duidelijk.

Jeroen van der Veer, president-directeur van de Nederlandse tak van Shell, boorde in alle hoop naar aanleiding van het spotje echter meteen de grond in. Volgens hem is een duurzame wereld voorlopig nog een droom. ,,Het is duidelijk dat we olie, gas en kolen nog lang niet kunnen missen. Fossiele brandstoffen zullen nog vele tientallen jaren de hoofdmotor zijn”, zei Van der Veer, speciale gast afgelopen maandag.

Shell investeert in fossiele projecten een veelvoud van het bedrag dat het bedrijf uitgeeft aan duurzame energie. ,,Want de realiteit is nu eenmaal dat de wereld zo’n 195 miljoen vaten olie-equivalent per dag aan primaire energie gebruikt. Daarvan wordt 85 procent gevuld door olie, steenkool en aardgas. Moderne hernieuwbare energie, dus zon en wind en moderne biomassa, levert nog geen 1 procent van de wereldconsumptie,” aldus Van der Veer. Een wereld ‘Beyond Petroleum‘ is voorlopig nog een droom, zei hij met sneer naar concurrent British Petroleum.

De topman van Shell denkt echter wel dat duurzame energie snel zal groeien, met ongeveer 10 tot 11 procent per jaar tussen nu en 2025. De vraag naar ruwe olie groeit volgens hem in die periode met ongeveer 1 à 1,5 procent per jaar en het gasverbruik met 2,5 tot 3,5 procent per jaar.

,,Snelle rekenaars weten nu dat wij denken dat rond 2030 het aandeel van fossiele brandstoffen in het wereldenergieverbruik nog steeds zo’n tachtig procent zal zijn, tegen nu ruim 85 procent”, aldus Van der Veer. In 2060 vormen fossiele brandstoffen volgens hem nog altijd zo’n 55 procent van het totale verbruik, in het meest gunstige scenario. En dat totale verbruik moet dan wel gestegen zijn tot het dubbele van nu.

Shell wil geen koploper zijn op het gebied van duurzame energie. ,,Als ik een dwaze dromer zou zijn, dan zou ik nu beslissen dat we vanaf vandaag alle geld en techniek gaan richten op de ontwikkeling van duurzame grondstoffen. Dat we stoppen met het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden. Ik zou de beslissing zelfs kunnen onderbouwen met een verwijzing naar de stem-des-volks, die duurzame energie immers hoog in het vaandel heeft staan. Dat doe ik echter niet. Want de realiteit botst hier frontaal op de technische en economische mogelijkheden,” vindt Van der Veer.

De president-directeur nam de gelegenheid meteen maar te baat om de milieubeweging en het naïeve volk dat daaraan enige waarde hecht, ervan langs te geven. ,,Wat mij stoort is dat het brede publiek ‘feitenmodificatie’ door actiegroepen makkelijk accepteert. Snel wordt gedacht dat het een goed doel dient en dat daarvoor alle middelen zijn geheiligd. Terwijl overdrijven voor het bedrijfsleven juist hoort tot de doodzonden op het gebied van reputatie”, aldus Van der Veer.

Blijkbaar kan Delft maar beter weer pr-filmpjes gaan maken over ouderwetse verbrandingsmotoren en andere zegeningen van fossiele brandstoffen. Anders krijgt Delft nog het imago van een organisatie die aan feitenmodificatie doet en dat zou natuurlijk fataal zijn voor de reputatie van de universiteit.

De TU Delft doet met reclamecampagnes hard z’n best om een milieuvriendelijk imago te creëren. Maar voorlopig is een duurzame wereld nog een droom, zei Shell-topman Jeroen van der Veer tijdens de opening van het academisch jaar.

Tijdens de opening van het academisch jaar in de aula, afgelopen maandag, vertoonde Nico de Voogd het nieuwste reclamespotje voor de TU Delft met de titel Air. Met dramatische lichteffecten probeerde het filmpje de kijker te overtuigen van de gunstige effecten van technologische ontwikkelingen op de kwaliteit van de lucht. Al die windmolens en andere milieuvriendelijke vooruitgang ontsproten uiteraard uit de moederschoot van de Delftse universiteit, zo maakte het filmpje overvloedig duidelijk.

Jeroen van der Veer, president-directeur van de Nederlandse tak van Shell, boorde in alle hoop naar aanleiding van het spotje echter meteen de grond in. Volgens hem is een duurzame wereld voorlopig nog een droom. ,,Het is duidelijk dat we olie, gas en kolen nog lang niet kunnen missen. Fossiele brandstoffen zullen nog vele tientallen jaren de hoofdmotor zijn”, zei Van der Veer, speciale gast afgelopen maandag.

Shell investeert in fossiele projecten een veelvoud van het bedrag dat het bedrijf uitgeeft aan duurzame energie. ,,Want de realiteit is nu eenmaal dat de wereld zo’n 195 miljoen vaten olie-equivalent per dag aan primaire energie gebruikt. Daarvan wordt 85 procent gevuld door olie, steenkool en aardgas. Moderne hernieuwbare energie, dus zon en wind en moderne biomassa, levert nog geen 1 procent van de wereldconsumptie,” aldus Van der Veer. Een wereld ‘Beyond Petroleum‘ is voorlopig nog een droom, zei hij met sneer naar concurrent British Petroleum.

De topman van Shell denkt echter wel dat duurzame energie snel zal groeien, met ongeveer 10 tot 11 procent per jaar tussen nu en 2025. De vraag naar ruwe olie groeit volgens hem in die periode met ongeveer 1 à 1,5 procent per jaar en het gasverbruik met 2,5 tot 3,5 procent per jaar.

,,Snelle rekenaars weten nu dat wij denken dat rond 2030 het aandeel van fossiele brandstoffen in het wereldenergieverbruik nog steeds zo’n tachtig procent zal zijn, tegen nu ruim 85 procent”, aldus Van der Veer. In 2060 vormen fossiele brandstoffen volgens hem nog altijd zo’n 55 procent van het totale verbruik, in het meest gunstige scenario. En dat totale verbruik moet dan wel gestegen zijn tot het dubbele van nu.

Shell wil geen koploper zijn op het gebied van duurzame energie. ,,Als ik een dwaze dromer zou zijn, dan zou ik nu beslissen dat we vanaf vandaag alle geld en techniek gaan richten op de ontwikkeling van duurzame grondstoffen. Dat we stoppen met het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden. Ik zou de beslissing zelfs kunnen onderbouwen met een verwijzing naar de stem-des-volks, die duurzame energie immers hoog in het vaandel heeft staan. Dat doe ik echter niet. Want de realiteit botst hier frontaal op de technische en economische mogelijkheden,” vindt Van der Veer.

De president-directeur nam de gelegenheid meteen maar te baat om de milieubeweging en het naïeve volk dat daaraan enige waarde hecht, ervan langs te geven. ,,Wat mij stoort is dat het brede publiek ‘feitenmodificatie’ door actiegroepen makkelijk accepteert. Snel wordt gedacht dat het een goed doel dient en dat daarvoor alle middelen zijn geheiligd. Terwijl overdrijven voor het bedrijfsleven juist hoort tot de doodzonden op het gebied van reputatie”, aldus Van der Veer.

Blijkbaar kan Delft maar beter weer pr-filmpjes gaan maken over ouderwetse verbrandingsmotoren en andere zegeningen van fossiele brandstoffen. Anders krijgt Delft nog het imago van een organisatie die aan feitenmodificatie doet en dat zou natuurlijk fataal zijn voor de reputatie van de universiteit.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.