Onderwijs

Octopus liet TU-plaatsen voor kinderopvang onbezet

Vorig jaar zijn zeker twintig plaatsen voor kinderopvang bij de stichting Octopus onbenut gebleven. Organisatorische en administratieve problemen bij de stichting Octopus hebben er toe geleid dat vorig jaar een groot aantal kinderen van TU-medewerkers op de wachtlijst bleef staan, terwijl er toch plaats voor hen was.

De TU betaalde gewoon voor deze twintig ‘kindplaatsen’. Hoe lang deze situatie heeft geduurd is niet bekend.

Toen de wantoestanden bij Octopus eind vorig jaar aan het licht kwamen heeft de TU in allerijl medewerkers benaderd die op de wachtlijst stonden voor kinderopvang. Volgens TU-stafmedewerker drs. K.M. van den Ordel is met Octopus afgesproken dat er in 1999 een compensatieregeling van kracht wordt. De TU mag gedurende het hele jaar aanspraak maken op honderdtien procent van de betaalde ruimte. Bij de stichting voor kinderopvang is na reorganisatie een nieuwe directeur aangesteld.

Op twintig kindplaatsen kunnen ongeveer dertig kinderen van TU-medewerkers ondergebracht worden. De TU huurt in totaal iets meer dan honderd kindplaatsen bij Octopus. Er wordt door het personeel al jarenlang geklaagd over de lange wachttijden bij de stichting.

De gemeente Delft ging onlangs akkoord met de verdeling van 185 extra opvangplekken in Delft, waarvan 110 voor Octopus. De TU maakt geen gebruik van deze extra capaciteit. Het beleid ten aanzien van kinderopvang blijft ongewijzigd.

Organisatorische en administratieve problemen bij de stichting Octopus hebben er toe geleid dat vorig jaar een groot aantal kinderen van TU-medewerkers op de wachtlijst bleef staan, terwijl er toch plaats voor hen was. De TU betaalde gewoon voor deze twintig ‘kindplaatsen’. Hoe lang deze situatie heeft geduurd is niet bekend.

Toen de wantoestanden bij Octopus eind vorig jaar aan het licht kwamen heeft de TU in allerijl medewerkers benaderd die op de wachtlijst stonden voor kinderopvang. Volgens TU-stafmedewerker drs. K.M. van den Ordel is met Octopus afgesproken dat er in 1999 een compensatieregeling van kracht wordt. De TU mag gedurende het hele jaar aanspraak maken op honderdtien procent van de betaalde ruimte. Bij de stichting voor kinderopvang is na reorganisatie een nieuwe directeur aangesteld.

Op twintig kindplaatsen kunnen ongeveer dertig kinderen van TU-medewerkers ondergebracht worden. De TU huurt in totaal iets meer dan honderd kindplaatsen bij Octopus. Er wordt door het personeel al jarenlang geklaagd over de lange wachttijden bij de stichting.

De gemeente Delft ging onlangs akkoord met de verdeling van 185 extra opvangplekken in Delft, waarvan 110 voor Octopus. De TU maakt geen gebruik van deze extra capaciteit. Het beleid ten aanzien van kinderopvang blijft ongewijzigd.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.