Onderwijs

NWO wil verdubbeling informaticaonderzoek

Zeshonderdvijftig extra wetenschappers zijn in 2005 nodig om het informaticaonderzoek in Nederland op een hoger niveau te brengen.

Verder moet het budget voor het vakgebied structureel verdubbeld worden. Dat zijn de voornaamste conclusies van de Nationale Onderzoeksagenda Informatica 2001-2005, die de afdeling Exacte Wetenschappen van onderzoeksfinancier NWO afgelopen vrijdag in Den Haag presenteerde. De vijftig hoogleraren, 350 onderzoekers en 250 promovendi extra moeten leiden tot grotere onderzoeksgroepen met een duidelijker profiel. Ook de onderwijslast zou verminderd worden.

De universiteitenvereniging VSNU constateerde vier jaar geleden in een visitatie van het informaticaonderzoek dat de kwaliteit daarvan weliswaar goed was, maar dat echte toppers ontbraken. NWO wil toponderzoekers daarom meer financiële en intellectuele ruimte bieden. Ook zou er onder jonge onderzoekers meer ‘gescout’ moeten worden.

Meer interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s moeten zorgen voor betere kennisuitwisseling met aanpalende vakgebieden, zoals de medische informatica. Ook de overdracht van kennis aan bedrijven en maatschappelijke instanties verdient volgens het rapport meer aandacht.

De onderzoeksagenda richt zich op zeven onderzoeksthema’s, waaronder de studie van grote computernetwerken, multimedia, virtuele werelden en kunstmatige intelligentie.

De uitbreiding van het onderzoek zou een verdubbeling van het huidige jaarlijkse budget van 130 miljoen gulden vereisen. Een flink deel daarvan moet komen uit de 45 miljoen gulden per jaar die NWO in mei in zijn stategienota ‘Thema’s met Talent’ voor ict reserveerde. Waar de rest van het geld vandaan moet komen, weten de opstellers van het rapport niet. Ze hopen voorlopig op subsidies uit het infrastructuurfonds ICES.

Verder moet het budget voor het vakgebied structureel verdubbeld worden. Dat zijn de voornaamste conclusies van de Nationale Onderzoeksagenda Informatica 2001-2005, die de afdeling Exacte Wetenschappen van onderzoeksfinancier NWO afgelopen vrijdag in Den Haag presenteerde. De vijftig hoogleraren, 350 onderzoekers en 250 promovendi extra moeten leiden tot grotere onderzoeksgroepen met een duidelijker profiel. Ook de onderwijslast zou verminderd worden.

De universiteitenvereniging VSNU constateerde vier jaar geleden in een visitatie van het informaticaonderzoek dat de kwaliteit daarvan weliswaar goed was, maar dat echte toppers ontbraken. NWO wil toponderzoekers daarom meer financiële en intellectuele ruimte bieden. Ook zou er onder jonge onderzoekers meer ‘gescout’ moeten worden.

Meer interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s moeten zorgen voor betere kennisuitwisseling met aanpalende vakgebieden, zoals de medische informatica. Ook de overdracht van kennis aan bedrijven en maatschappelijke instanties verdient volgens het rapport meer aandacht.

De onderzoeksagenda richt zich op zeven onderzoeksthema’s, waaronder de studie van grote computernetwerken, multimedia, virtuele werelden en kunstmatige intelligentie.

De uitbreiding van het onderzoek zou een verdubbeling van het huidige jaarlijkse budget van 130 miljoen gulden vereisen. Een flink deel daarvan moet komen uit de 45 miljoen gulden per jaar die NWO in mei in zijn stategienota ‘Thema’s met Talent’ voor ict reserveerde. Waar de rest van het geld vandaan moet komen, weten de opstellers van het rapport niet. Ze hopen voorlopig op subsidies uit het infrastructuurfonds ICES.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.