Onderwijs

NS komt studenten alsnog tegemoet

Studenten kunnen deze maand goedkoper reizen. Met een ov-weekkaart mogen ze ’s zondags gratis de trein pakken. En met een weekendkaart kunnen ze na zeven uur ’s avonds als railrunner het land door.

Daarmee hoopt de NS de drukte in de ochtendspits te verkleinen. Dat is nodig omdat er veel treinen in reparatie zijn die stukgingen in de afgelopen vorstperiode.

Eerder voerde de NS het ‘zoutkaartje’ in. Ook mogen jaarkaarthouders in januari buiten de spits eerste klas reizen. Reizigers met een voordeelurenkaart kunnen ’s avonds na zeven uur met een railrunner-kaartje van 2,50 euro reizen.

Studenten vielen aanvankelijk buiten de boot omdat ze “geen contractpartner van de NS” zijn. De tegemoetkoming aan vaste abonnementhouders zou voldoende effect hebben, was tot vorige week de verwachting van de NS.

Toepasbaar

Het katten- en meeuwenprobleem verhelpen Tseggai en Stolte met hun designzakken niet, bevestigt woordvoerder Jan Langstraat desgevraagd. De jury prijst vooral de combinatie van praktische toepasbaarheid en mooi design. De zakken sluiten aan bij de gewoonte van binnenstadbewoners ‘om hun afval in zakken aan te bieden’ en ze doen ‘geen extra aanslag op de schaarse ruimte’.
Bovendien, zo betoogt de jury, bieden de zakken een platform voor kunstenaars ‘om elk jaar een nieuw design te ontwerpen’. Huisvuil krijgt zo ‘een eigen gezicht’ en ‘wordt verheven tot cultureel fenomeen’ en heeft zo ‘een meerwaarde voor het Delftse stadsgezicht.

Eervolle vermeldingen

Naast de prijs voor Tseggai en Stolte waren er drie eervolle vermeldingen voor afvalinzameling. Die werden beloond met 500 euro. Een ervan ging naar de EWI-studenten Vijay Rajaraman en Nuria Aguilera. Zij willen met een brochure de communicatie rond afvalinzameling verbeteren. De brochure zou ‘op een coole wijze de inwoners aan moeten spreken’, aldus het persbericht van de gemeente. Rajaraman en Aguilera richten zich vooral op nieuwe Nederlanders, zoals short stay studenten. De brochure zou hen kunnen voorlichten over de Nederlandse gewoonten en gebruiken rond afvalinzameling.

Oud papier

Via de ontwerpwedstrijd werd ook gezocht naar een manier waarop particulieren oud papier kunnen aanbieden zonder dat de wind er vat op krijgt. In het centrum hebben bewoners geen papier container en bieden ze hun oud papier in zakjes, tasjes, bundels of dozen. Dat leidt tot veel zwerfvuil.
Bij dat onderdeel is geen prijs toegekend, maar was er wel een eervolle vermelding voor ‘Supaper’ van BK-studente Yan Shi en Chung-kai. Ook zij kregen 500 euro. Met Supaper pleiten beiden voor het creëren van centrale plekken in de stad voor papierinzameling, zoals bij supermarkten of inpandige fietsenstallingen. Daar zit het idee van kringloop achter: de verpakking komt terug naar de plek waar je een product koopt. Onderdeel van hun idee is het belonen van het inleveren van papier door een statiegeldsysteem.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.